Varumärken, design/mönster
och IP-juridik


Kurser för IP-jurister, varumärkeshandläggare och design/mönsterombud

För IP-jurister

I dagsläget har vi seminariet Rätten till uppfinningar som vänder sig till IP-jurister. Gå in under seminarier för att läsa mer om innehållet. Varumärke Fördjupningskurs ger PVU-poäng för varumärkesjurister.

Har du konkreta önskemål om kurser eller utbildningar riktade till IP-jurister får du gärna kontakta oss.

 

 

För varumärkeshandläggare

För varumärkeshandläggare och assistenter kan vi erbjuda kursen Administration av varumärke och fortsättningskursen Varumärke Fördjupningskurs.

För design/mönsterhandläggare

För design/mönsterhandläggare har vi den grundläggande kursen Administration av design/mönster och till våren 2020 kommer fortsättningskursen Design/mönster Fördjupning. 

%MCEPASTEBIN%

Filtrera

Administration av design/mönster

 • IP-Assistent
 • Annat
 • Grundläggande
 • Kurs i designrättens grunder med en praktisk genomgång av en designansökan. 

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar Number of days

  En dag

  Målgrupp Target group

  En kurs för den som vill veta mer om vad designskydd är och hur man skyddar sin design eller sitt mönster.

  Denna kurs är även lämplig som förberedelse inför tentan för att bli diplomerad assistent.

  Kursbeskrivning Course description

  En kurs i designrättens grunder. 

  Vad är mönster och design – finns det någon skillnad mellan dem? Vad är släktskapet mellan design och patent samt mellan design och varumärken? Varför behövs egentligen ett designskydd och hur uppstår det? Hur skyddar man sin design i andra länder?

  Även en praktisk genomgång av en designansökan behandlas – från start till mål.

  Kursinnehåll Course Content

  • Vad är ”mönster” och ”design”? Finns det någon skillnad?
  • Släktskapet mellan design och patent
  • Släktskapet mellan design och varumärken
  • Varför designskydd och hur uppstår det?
  • Skillnaden mellan oregistrerad och registrerad design
  • Informationssökning på Internet
  • Vad kan skyddas genom registrering?
  • Vem äger designskyddet?
  • Hur ska designen beskrivas i ansökan?
  • Vad ingår i de olika designklasserna?
  • Olika ansökningsvägar – nationellt, regionalt och internationellt
  • Praktisk genomgång av designansökan – från start till mål
  • Haagsystemet för internationell registrering av industriell design: Vad krävs, vad ger det och vad finns det för skillnader mellan olika länder?
  • Design Patent i USA – hur skiljer sig det från våra svenska mönster?

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Facts

   Plats
   Stockholm
   Datum
   28 september 2021
   Tider
   09:00 - 16:30
   Pris
   5.200 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   Boka senast 28 augusti till priset 4.800 SEK exkl. moms
   Distans
   Ja
   Location
   Stockholm
   Date
   28 september 2021
   Times
   09:00 - 16:30
   Price
   5.200 SEK exkl. moms
   Campaign offer
   Boka senast 28 augusti till priset 4.800 SEK exkl. moms
   Distance
   Ja
   Boka Book

   Föreläsare

   Lecturer

  Administration av varumärken

 • IP-Assistent
 • Annat
 • Grundläggande
 • En kurs med fokus på bland annat hur varumärken kan vara utformade, skyddsformer, olika myndigheter som erbjuder varumärkesregistrering, klassningsreglerna samt hur man beskriver varor och tjänster.

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar Number of days

  En dag

  Kursen går att följa på distans.

  Målgrupp Target group

  En kurs för varumärkeskonsulter och assistenter som sköter inlämning av varumärkesansökningar.

  Denna kurs är även lämplig som förberedelse inför tentan för att bli diplomerad assistent.

  Kursbeskrivning Course description

  Kursen ger en introduktion till varumärken. Du lär dig hur olika sorters varumärken kan skyddas och om olika myndigheter som erbjuder varumärkesregistrering.

  Vi går igenom klassningsreglerna, hur man beskriver varor och tjänster samt även de olika digitala ansöknings- och skyddssystemen och hur man bäst utnyttjar dessa.

  Kursinnehåll Course Content

  • Vad är ett varumärke?
  • Hur kan det skyddas om det är ord/figur/ljud/färg?
  • Vad ingår i de 45 klasserna och varför?
  • Vilka olika myndigheter finns och hur fungerar de?
  • Skillnader mellan att lämna in digitalt till PRV/OHIM/WIPO – hur förhåller sig dessa system till varandra? 

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Facts

   Plats
   Stockholm
   Datum
   23 september 2021
   Tider
   09.00 - 17.00
   Pris
   5.200 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   Boka senast 23 augusti till priset 4.800 SEK exkl. moms
   Distans
   Ja
   Location
   Stockholm
   Date
   23 september 2021
   Times
   09.00 - 17.00
   Price
   5.200 SEK exkl. moms
   Campaign offer
   Boka senast 23 augusti till priset 4.800 SEK exkl. moms
   Distance
   Ja
   Boka Book

   Föreläsare

   Lecturer

  Design/Mönster Fördjupningskurs

 • IP-Assistent
 • Annat
 • Avancerad
 • En fördjupningskurs om design, nyttighetsmodeller, figurvarumärken, upphovsrätt och tjänstedesign.

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar Number of days

  En dag

  Målgrupp Target group

  Denna kurs är lämplig för dig som redan jobbar med och/eller redan har grundläggande kunskaper inom administration av design/mönster och vill lära sig mer.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Grundläggande kunskaper inom design och mönster motsvarande den grundläggande kursen Administration av Design/Mönster.

  Kursbeskrivning Course description

  Hur kan man skydda oregistrerad design? Hur fungerar designskydd i Danmark, Finland och Norge, jämfört med Sverige?

  Kursen ger fördjupad kunskap om design, nyttighetsmodeller, figurvarumärken, och tjänstedesign och går in i detalj om designskydd i andra länder, såsom Japan och USA. Den går även igenom praxis från EUIPO och förhållandet mellan upphovsrätt och designskydd.

  Kursen går även igenom hur skydd för oregistrerad design fungerar.

  Kursinnehåll Course Content

  • Design, nyttighetsmodeller, figurvarumärken, upphovsrätt och tjänstedesign - skillnader och likheter
  • Oregistrerad design - hur kan detta skydd identifieras
  • Förhandsgranskning av design - praktisk genomgång av olika söksystem
  • Senaste praxis från EUIPO om EU-design - konkreta positiva och negativa exempel
  • Haagöverenskommelsen för internationell registrering av industriella formgivningar: Genomgång av Haagakten och Genèveakten
  • Konkreta saker att tänka på vid designansökan
  • Designskydd i Danmark, Finland och Norge - jämfört med svenskt skydd
  • E-fililng av Internationell Designansökan - från start till mål 
  • Särskilt om designskydd i Japan
  • Särskilt om designskydd i USA 

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  EPC Avancerad kurs

 • Patentombud
 • Avancerad
 • En komplett översikt över den europeiska patentkonventionen.

  Antal dagar Number of days

  Fyra block om vardera tre dagar

  Kursen går att följa på distans men vi rekommenderar att delta på plats i Stockholm vid det första blocket.

  En avkortad version ges samtidigt för patentassistenter.

  Hemuppgift Assignment

  Hemarbeten mellan varje block. Det förutsätts att deltagarna lägger den tid som krävs för hemarbeten och förberedelser.

  Målgrupp Target group

  Kursen är lämplig som förberedelse för EQE Pre-exam och för alla som vill tillägna sig goda kunskaper om EPC-praxis och om hur EPO fungerar. Kursen ger också nödvändiga kunskaper för D-delen.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Grundkunskaper om patentsystemet och om EPC och PCT, till exempel från IP-akademins kurser Patent Grund (LÄNK) och Patent Internationellt (LÄNK) samt erfarenhet av att handlägga patentansökningar.

  Kursbeskrivning Course description

  EPC Avancerad kurs ger en komplett översikt över den europeiska patentkonventionen med fokus på juridiken och på hur den tillämpas i praktiken. 

  Kursen ger även en översikt över var man kan hitta information och fördjupning om EPC. Deltagarna får träna på att själva hitta svar på frågor till exempel i EPO:s egna publikationer samt att läsa rättsfall. 

  Sedan 2016 är kursen certifierad av SEPAF.

   

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  Teoretiska genomgångar och övningar inom alla områden av EPC, inklusive:

  • EPO, EPC, litteratur/informationskällor
  • Filing of European patent applications
  • Formalities examination
  • Search, unity
  • Languages, communication with EPO
  • Publication, register, file inspection
  • Examination
  • Designation of states
  • Grant and validation
  • Divisional applications
  • EPO as PCT authority
  • Time limits and remedies
  • Fees, payment of fees
  • Priority
  • Amendments
  • Clarity/sufficiency
  • Unity
  • Opposition
  • Limitation/revocation
  • Appeal, petitions for review
  • Oral proceedings
  • Representation
  • Right to patent (transfer, licences, patent as object of property)

  Litteraturlista Literature

  Deltagarna förväntas själva tillhandahålla följande litteratur:

  • EPC
  • Guidelines for Examination
  • Case Law of Boards of Appeal
  • National Law related to the EPC

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  EPC för patentadministratörer

 • IP-Assistent
 • Avancerad
 • Förberedande kurs för den som vill skriva tentan för att bli diplomerad assistent.

  Antal dagar Number of days

  Tre dagar

  Målgrupp Target group

  Kursen vänder sig i första hand till patentassistenter men även till andra som vill förstå formalia och procedur hos EPO.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Viss erfarenhet av praktiskt arbete med EPO, inlämning av ansökningar och korrespondens.

  Kursbeskrivning Course description

  En grundlig men kompakt genomgång av EPO:s regelverk för administrativa rutiner, fokuserad på det juridiska ramverket. Kursen är lämplig som förberedelse för patentassistenter som vill tentera för att bli diplomerade enligt SEPAF:s regler. 

  Kursen går igenom EPO:s uppbyggnad och hur regelverket är utformat. Huvudfokus ligger på de formella aspekter som påverkar hur man jobbar med EPO i praktiken, bl a tidsfrister, prioritet, samt formella krav vid inlämning av en ansökan, en invändning och ett överklagande.

  Kursinnehåll Course Content

  Under dagen kommer vi gå igenom nedanstående:
  • Intro EPO/EPC
  • Communication, languages and time limits; inlämning andra document än ansökan
  • Loss of rights; remedies
  • Betalning av avgifter
  • Inlämning av ansökningar
  • Avdelad ansökan
  • Search, publication
  • Examination, grant, validation
  • Priority formal aspects
  • Årsavgifter
  • Invändning och överklagande; formalia
  • Euro-PCT; EPO i PCT
  • Rätten till patent; object of property Art. 61

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Grundkursen

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • En grundläggande kurs i patent indelad i sex moduler.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Grundkursen är indelad i sex moduler som till viss del bygger på varandra. Varje modul berör ett specifikt område inom patent och det är möjligt att läsa hela Grundkursen eller enskilda moduler. 

  Grundkursen har tagits fram i samråd med några av våra erfarna föreläsare.

  I kursbeskrivningen här intill finner du en kort beskrivning av varje modul samt länkar till mer information. Kommande aktuella datum för modulerna ser du under fliken kurstillfälle här ovanför.  

  Målgrupp Target group

  Grundkursen vänder sig till blivande eller redan verksamma patentombud. Delar av kursen passar även för till exempel utvecklingsansvariga och entreprenörer samt för andra som kommer i kontakt med patentfrågor i sitt arbete. Läs mer om målgrupper i informationen om varje modul.

  Förkunskaper Previous knowledge

  De förkunskaper som krävs för att få bästa utbytet av varje modul framgår i informationen om varje modul. Hör av dig till oss om du är osäker.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Modul 1 – Patent Grund
  En introduktion till patentprocessen nationellt och internationellt. 

  Modul 2 – Patenterbarhet
  Detaljerad genomgång av patenterbarhetskriterierna i de viktigaste länderna.

  Modul 3 – Patentansökan och Patentkrav
  Går igenom hur en patentansökan är uppbyggd och vilken funktion varje del har.

  Modul 4 – Patent Internationellt
  Ger en översikt över internationella samarbetsorgan för patentansökningar samt förklarar vad prioritet innebär.

  Modul 5 – Patentkrav och Svaromål
  Fördjupad övning i att skriva patentkrav och svaromål.

  Modul 6 – Post-grant och Domstolsprocesser
  Ger en översikt över hur invändningar fungerar.

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Facts

   Datum
   Modul 1: 14-15 september 2021
   Modul 2: 16 september 2021
   Modul 3: 6-7 oktober 2021
   Modul 4: 26-27 oktober 2021
   Modul 5: 30 november - 1 december 2021
   Modul 6: 2 december 2021
   Pris
   Se varje aktuell modul. Länkar finns under fliken kursinformation här ovanför.
   Kampanjpris
   Se varje aktuell modul. Länkar finns under fliken kursinformation här ovanför.

   Om du anmäler dig till flera moduler samtidigt erbjuder vi 5% i rabatt på hela kostnaden.
   Övrigt

   Boka dig till modulerna på respektive modulsida. Länkar finns under fliken kursinformation här ovanför.

   Date
   Modul 1: 14-15 september 2021
   Modul 2: 16 september 2021
   Modul 3: 6-7 oktober 2021
   Modul 4: 26-27 oktober 2021
   Modul 5: 30 november - 1 december 2021
   Modul 6: 2 december 2021
   Price
   Se varje aktuell modul. Länkar finns under fliken kursinformation här ovanför.
   Campaign offer
   Se varje aktuell modul. Länkar finns under fliken kursinformation här ovanför.

   Om du anmäler dig till flera moduler samtidigt erbjuder vi 5% i rabatt på hela kostnaden.
   Other

   Boka dig till modulerna på respektive modulsida. Länkar finns under fliken kursinformation här ovanför.

  Kravanalys

 • Patentombud
 • Avancerad
 • En kurs om att lära sig att läsa och förstå patentkrav med många praktiska övningar inom kravanalys.

  Antal dagar Number of days

  Tre dagar

  Målgrupp Target group

  Kursen är lämplig som förberedelse för claim analysis-delen av EQE pre-exam men den passar även alla som vill lära sig att läsa och förstå patentkrav för att göra till exempel patenterbarhetsbedömningar eller intrångsanalyser.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Grundkunskaper om begrepp inom patenterbarhet och kravtolkning, såsom nyhet, uppfinningshöjd och det patenterbara området.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Kursen är uppbyggd kring praktiska övningar med frågor om kravanalys, som till exempel:

  • Har ett visst krav nyhet/uppfinningshöjd över angiven känd teknik?
  • Vilka utföringsformer täcker ett visst krav?
  • Är en föreslagen kravändring acceptabel under EPC?

  Kursen ger träning i de frågeställningar som behandlas i claim analysis-delen av EQE pre-exam, inklusive bedömning av patentkravs nyhet och uppfinningshöjd i förhållande till känd teknik samt av kravens omfattning i förhållande till konkreta utföringsformer.

  Kravanalys ger en bättre förståelse för hur patentkrav kan tolkas och vilka möjligheter man har när man formulerar eller ändrar patentkrav.

  Sedan 2016 är kursen certifierad av SEPAF.

  Kursinnehåll Course Content

  Kursen ger svar på frågor som:

  • Hur avgör man om ett krav har nyhet?
  • Omfattas en viss utföringsform av kravet 1?
  • Vad får man ändra i en ansökan? Hur vet man om en ändring är tillåten?
  • Hur bedömer man uppfinningshöjd? Hur vet man vad som är den närmast kända tekniken? Vad är skillnaden mellan teknisk effekt och tekniskt problem?

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Facts

   Plats
   Stockholm
   Datum
   19-21 oktober 2021
   Tider
   Dag 1: 09:30 - 16:30
   Dag 2: 09:00 - 17:00
   Dag 3: 09:00 - 16:30
   Pris
   15.000 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   Boka senast 20 september till priset 14.400 SEK exkl. moms
   Distans
   Ja
   Location
   Stockholm
   Date
   19-21 oktober 2021
   Times
   Dag 1: 09:30 - 16:30
   Dag 2: 09:00 - 17:00
   Dag 3: 09:00 - 16:30
   Price
   15.000 SEK exkl. moms
   Campaign offer
   Boka senast 20 september till priset 14.400 SEK exkl. moms
   Distance
   Ja
   Boka Book

   Föreläsare

   Lecturer

  Metodik EQE A-delen

 • Patentombud
 • Avancerad
 • En tentaförberedande kurs inför EQE A med fokus på metodik – om vad som förväntas i svaret. Kursen bygger på många praktiska övningar.

  Antal dagar Number of days

  Två dagar 

  Hemuppgift Assignment

  En hemuppgift som kommenteras individuellt.

  Målgrupp Target group

  Kursen är lämplig för dig som vill ha en god förberedelse inför EQE A.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Goda kunskaper om begrepp inom patenterbarhet och kravtolkning, såsom nyhet, uppfinningshöjd och det patenterbara området. Grundläggande kunskaper om hur en patentansökan ska utformas.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Sedan 2017 är A-delen inte längre uppdelad på kemi respektive elektro/mekanik utan alla kandidater kommer att göra samma A-delar (och B-delar).

  IP-akademin erbjuder förberedande kurser inför EQE som är anpassade till det nya formatet. Metodik EQE A-delen är en tentaförberedande kurs inför EQE A med fokus på metodik – om vad som förväntas i svaret. Kursen bygger på många praktiska övningar.

  Det nya formatet medför en del ändringar som kandidaten måste vara väl medveten om. Enligt EPO innebär det en återgång till grunderna – d.v.s. att utvärdera kandidatens förmåga när det gäller:

  • Grundläggande kravskrivning
  • Bedömning av uppfinning och känd teknik
  • Att argumentera för att ändrade patentkrav uppfyller formella och substantiella krav
  • Att ta till sig information från tentapapperen

  Det sistnämnda har alltid varit viktigt men i ännu högre grad nu.

  Teknikområdet

  Sammanslagningen kräver anpassning av alla kandidater. Tentauppgifterna kommer att väljas bland vardagsföremål som alla känner till. Däremot kommer uppgifterna att ha element av både kemi och elektro/mekanik. Till exempel kan kandidaten behöva hantera intervaller, även som icke-kemist. Kemister behöver träna på att hantera ritningar.

  Kursens upplägg

  Kursen inleds med en presentation av A-delen. Tyngden ligger på hur man bäst hanterar de olika dokumenten som ingår i tentan och hur svaret ska utformas. Därefter tillämpas metoden i arbete med en exempeltenta som är anpassad till det nya formatet.

  Efter kursen görs en gammal A-del som hemuppgift, vilken sedan kommenteras individuellt. 

  %MCEPASTEBIN%

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Metodik EQE B-delen

 • Patentombud
 • Avancerad
 • En tentaförberedande kurs inför EQE B med fokus på metodik – om vad som förväntas i svaret. Kursen bygger på många praktiska övningar.

  Antal dagar Number of days

  Två dagar 

  Hemuppgift Assignment

  En hemuppgift som kommenteras individuellt.

  Målgrupp Target group

  Kursen är lämplig för dig som vill ha en god förberedelse inför EQE B.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Goda kunskaper om begrepp inom patenterbarhet och kravtolkning, såsom nyhet, uppfinningshöjd och det patenterbara området. Grundläggande kunskaper om hur en patentansökan ska utformas.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Sedan 2017 är B-delen inte längre uppdelad på kemi respektive elektro/mekanik utan alla kandidater kommer att göra samma B-delar (och A-delar).

  IP-akademin erbjuder förberedande kurser inför EQE som är anpassade till det nya formatet. Metodik EQE B-delen är en tentaförberedande kurs inför EQE B med fokus på metodik – om vad som förväntas i svaret. Kursen bygger på många praktiska övningar.

  Det nya formatet medför en del ändringar som kandidaten måste vara väl medveten om. Enligt EPO innebär det en återgång till grunderna – d.v.s. att utvärdera kandidatens förmåga när det gäller:

  • Grundläggande kravskrivning
  • Bedömning av uppfinning och känd teknik
  • Att argumentera för att ändrade patentkrav uppfyller formella och substantiella
   
  krav
  • Att ta till sig information från tentapapperen

  Det sistnämnda har alltid varit viktigt men i ännu högre grad nu.

  Teknikområdet

  Sammanslagningen kräver anpassning av alla kandidater. Tentauppgifterna kommer att väljas bland vardagsföremål som alla känner till. Däremot kommer uppgifterna att ha element av både kemi och elektro/mekanik. Till exempel kan kandidaten behöva hantera intervaller, även som icke-kemist. Kemister behöver träna på att hantera ritningar.

  Kursens upplägg

  Kursen inleds med en presentation av B-delen. Tyngden ligger på hur man bäst hanterar de olika dokumenten som ingår i tentan och hur svaret ska utformas. Därefter tillämpas metoden i arbete med en exempeltenta som är anpassad till det nya formatet.

  Efter kursen görs en gammal B-del som hemuppgift, vilken sedan kommenteras individuellt. 

  %MCEPASTEBIN%

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Metodik EQE D-delen

 • Patentombud
 • Avancerad
 • En tentaförberedande kurs inför EQE D med fokus på metodik och hur tentasvaret ska utformas. Kursen bygger på många praktiska övningar.

  Antal dagar Number of days

  Tre dagar 

  Hemuppgift Assignment

  En hemuppgift under kursens gång samt en hemuppgift efter kursen som sedan kommenteras individuellt.

  Målgrupp Target group

  Kursen är lämplig för dig som vill ha en god förberedelse inför EQE D.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Goda kunskaper om EPC, PCT och patentpraxis krävs för att tillgodogöra sig övningar i hur man analyserar och utformar svaren.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Kursen hjälper dig att förstå och svara på D-delsfrågor, hur man förstår vad som förväntas som svar på olika typer av frågor och hur man formulerar svar effektivt för både D1 och D2. En tyngdpunkt ligger på D2, med genomgång av hur man analyserar uppgiften, identifierar viktig information och förstår vad den innebär för svaret.

  %MCEPASTEBIN%

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Opposition and oral proceedings in the EPO

 • Patentombud
 • Avancerad
 • Practical advice and tips on how to increase your chance of success in opposition proceedings.

  Antal dagar Number of days

  One day

  Målgrupp Target group

  The target group is primarily patent attorneys who want to improve their skills in writing and prosecuting oppositions.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Prior knowledge on grant and opposition proceedings in the EPO, corresponding to module 5 or module 6 of the basic course on patents, is required.

  Kursbeskrivning Course description

  This seminar addresses the various aspects of writing and prosecuting an opposition successfully in the EPO with a combination of lectures and practical exercises. 

  The lecturers have extensive experience in handling oppositions and oral proceedings before the EPO.

  The course is certified by SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  Among topics that are covered are:

  • what are the legal and formal requirements
  • what to include or exclude from a strategic point of view
  • timing of submissions and responses
  • how to prepare for oral proceedings
  • tips for success in oral proceedings

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Facts

   Plats
   Online
   Datum
   Wednesday April 21
   Tider
   9.30 - 17.00
   Pris
   5.500 SEK excluding VAT
   Övrigt
   PVU-points: The course gives 6,5 PVU-points
   Location
   Online
   Date
   Wednesday April 21
   Times
   9.30 - 17.00
   Price
   5.500 SEK excluding VAT
   Other
   PVU-points: The course gives 6,5 PVU-points
   Boka Book

   Föreläsare

   Lecturer

  Patentadministration Grundkurs

 • IP-Assistent
 • Grundläggande
 • Grundläggande om patent och patentadministration samt patentassistentens roll och ansvar genom hela patentprocessen.

  Antal dagar Number of days

  Två heldagar

  Målgrupp Target group

  Kursen riktar sig till relativt nya patentassistenter.

  Den är även lämplig som förberedelse inför tentan för att bli diplomerad assistent.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Viss kännedom om patentverken EPO, PRV och PCT.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Fokus ligger på patentassistentens roll från idé till patentansökan. Föreläsarna går igenom grunderna i patentadministration och tar upp det viktigaste inom PCT, EPC och Sverige. 

  Vi diskuterar även patentassistentens roll i organisationen och samarbetet med ingenjörer och kunder. 

  Sedan 2016 är kursen certifierad av SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Grundläggande om patent
  • Vad kan skyddas?
  • Inblandade parter vid en patentansökan; patentombudets/patentassistentens roll
  • Kommunikationsflödet mellan uppdragsgivare-patentkonsult-patentmyndighet
  • Från idé till patentansökan i Sverige
  • Prioritet, frister, avgifter, blanketter och beslut på PRV
  • Schematisk genomgång av ett ärendes gång på PRV, såväl nationellt som internationellt
  • PCT, EPC och PRV:s roller i det internationella samarbetet
  • Generell genomgång av årsavgifter och informationssökning på nätet
  • Förvaring av handlingar/ärendehantering/registrering

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Patentadministration i EPO

 • IP-Assistent
 • Avancerad
 • En fortsättning på Patentadministration Grundkurs som ger mer kunskap om patentprocessen i EPO.

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar Number of days

  En dag

  Kursen går att följa på distans.

  Målgrupp Target group

  Kursen riktar sig till patentassistenter som har grundläggande erfarenhet av arbete med EPO och som vill lära sig mer.

  Den är även lämplig som förberedelse inför tentan för att bli diplomerad assistent.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Kännedom om EPO och grundkunskaper i patentadministration.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  En fortsättning på Patentadministration Grundkurs som ger mer kunskap om patentprocessen i EPO.

  Kursen riktar sig till assistenter/paralegals som har grundkunskaper om procedur och formalia i EPO men som vill lära sig mer.

  Vilka delar av en patentansökan måste finnas med från början, och vad kan man komplettera senare? Finns det fördelar och/eller nackdelar med att vänta? Hur beräknar EPO frister, och varför? Vilka missade frister kan man rädda, hur går man tillväga och vad kostar det? Vilka frister får man absolut inte missa och vad händer om man trots allt missar?

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Inlämning av ansökan, minimikrav och efterinlämning
  • Avdelade ansökningar
  • Formalia kring prioritet
  • Fristnotering, med praktiska övningar
  • Återupptagning (Further processing)
  • Proceduren från slutföreläggande fram till patent
  • Överklagande

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Facts

   Plats
   På distans
   Datum
   22 april 2021
   Tider
   9.00 - 16.00
   Pris
   5.200 SEK exkl. moms
   Övrigt

    

   Erbjudande
   Om du gått Patentadministration Grundkurs
   på IP-akademin
   Pris: 4.800 SEK exkl. moms

    

   Location
   På distans
   Date
   22 april 2021
   Times
   9.00 - 16.00
   Price
   5.200 SEK exkl. moms
   Other

    

   Erbjudande
   Om du gått Patentadministration Grundkurs
   på IP-akademin
   Pris: 4.800 SEK exkl. moms

    

   Boka Book

   Föreläsare

   Lecturer

  Patentansökan och Patentkrav
  Grundkursen – modul 3

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • Går igenom hur en patentansökan är uppbyggd och vilken funktion varje del har.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Grundkursen är indelad i sex moduler som till viss del bygger på varandra. Varje modul berör ett specifikt område inom patent och det är möjligt att läsa hela Grundkursen eller enskilda moduler. Om du anmäler dig till flera moduler erbjuder vi rabatt på hela kostnaden.

  De förkunskaper som krävs för att få bästa utbytet av varje modul framgår nedan. Hör av dig till oss om du är osäker.

  Antal dagar Number of days

  Två dagar

  Målgrupp Target group

  Målgruppen är främst patentingenjörer som vill lära sig mer om hur man skriver bra patentansökningar och hur man kan argumentera för sitt patent.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Kunskaper motsvarande Modul 2 förutsätts, dvs att man utöver det som anges för tidigare moduler även känner till begrepp som nyhet och uppfinningshöjd och de viktigaste undantagen från patenterbarhet.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Modul 3 av grundkursen ger en förståelse av hur en patentansökan är uppbyggd och vilken funktion varje del har. Speciellt fokus ligger på patentkraven, olika kategorier av patentkrav, självständiga och osjälvständiga krav etc. med övningsuppgifter inom kravskrivning samt tolkning av föreläggande och formulering av svaromål.

  Kursen är certifierad av SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Mer om patentansökans uppbyggnad 
  • Genomgång av hemuppgifter 
  • Patentkrav – inklusive övningar 
  • Föreläggande och svaromål – inklusive övningar 
  • Slutföreläggande och patentmeddelande 
  • Kort om erinran och invändningar 

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Facts

   Plats
   Stockholm
   Datum
   6-7 oktober 2021
   Tider
   Dag 1: 09:30-17:00
   Dag 2: 09:00-17:00
   Pris
   10.500 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   Boka senast 6 september till priset 9.900 SEK exkl. moms
   Övrigt
   Alla föreläsningar och kursmaterialet på Grundkursen kommer att vara på engelska under hösten 2021.
   Distans
   Ja
   Location
   Stockholm
   Date
   6-7 oktober 2021
   Times
   Dag 1: 09:30-17:00
   Dag 2: 09:00-17:00
   Price
   10.500 SEK exkl. moms
   Campaign offer
   Boka senast 6 september till priset 9.900 SEK exkl. moms
   Other
   Alla föreläsningar och kursmaterialet på Grundkursen kommer att vara på engelska under hösten 2021.
   Distance
   Ja
   Boka Book

   Föreläsare

   Lecturer

  Patenterbarhet
  Grundkursen – modul 2

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • Detaljerad genomgång av patenterbarhetskriterierna i de viktigaste länderna.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Grundkursen är indelad i sex moduler som till viss del bygger på varandra. Varje modul berör ett specifikt område inom patent och det är möjligt att läsa hela Grundkursen eller enskilda moduler. Om du anmäler dig till flera moduler erbjuder vi rabatt på hela kostnaden.

  Den andra modulen Patenterbarhet (1 dag) anordnas i direkt anslutning till den första modulen Patent Grund (2 dagar).

  De förkunskaper som krävs för att få bästa utbytet av varje modul framgår nedan. Hör av dig till oss om du är osäker.

  Antal dagar Number of days

  En dag

  Målgrupp Target group

  Främst patentingenjörer men även utvecklingschefer och ingenjörer som är delaktiga i att ansöka om patent.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Kunskaper motsvarande Modul 1 förutsätts, dvs, att man utöver det som anges för Modul 1 känner till vad patent innebär och har en övergripande förståelse för patentprocessen.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Modul 2 av grundkursen ger en mer detaljerad genomgång av patenterbarhetskriterierna i de viktigaste länderna, samt på några speciella teknikområden.

  Begrepp som nyhet, uppfinningshöjd och det patenterbara området förklaras.

  Övningsuppgifter med utgångspunkt i problem – solution approach.

  Kursen är certifierad av SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Känd teknik och nyhet. Kort om grace periods 
  • Uppfinningshöjd, problem-solution approach, övningar 
  • Undantag från patenterbarhet 
  • Kemipraxis/medicin 
  • Patent på datorrelaterade uppfinningar (EPO/USA/Kina/Japan) 

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Facts

   Plats
   Stockholm
   Datum
   16 september 2021
   Tider
   09:00 - 16:30
   Pris
   5.500 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   Boka senast 16 augusti till priset 5.100 SEK exkl. moms
   Övrigt
   Alla föreläsningar och kursmaterialet på Grundkursen kommer att vara på engelska under hösten 2021.
   Distans
   Ja
   Location
   Stockholm
   Date
   16 september 2021
   Times
   09:00 - 16:30
   Price
   5.500 SEK exkl. moms
   Campaign offer
   Boka senast 16 augusti till priset 5.100 SEK exkl. moms
   Other
   Alla föreläsningar och kursmaterialet på Grundkursen kommer att vara på engelska under hösten 2021.
   Distance
   Ja
   Boka Book

   Föreläsare

   Lecturer

  Patent Grund
  Grundkursen – modul 1

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • En introduktion till patentprocessen nationellt och internationellt.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Grundkursen är indelad i sex moduler som till viss del bygger på varandra. Varje modul berör ett specifikt område inom patent och det är möjligt att läsa hela Grundkursen eller enskilda moduler. Om du anmäler dig till flera moduler erbjuder vi rabatt på hela kostnaden.

  Den här första modulen Patent Grund (2 dagar) anordnas i direkt anslutning till den andra modulen Patenterbarhet (1 dag).

  De förkunskaper som krävs för att få bästa utbytet av varje modul framgår nedan. Hör av dig till oss om du är osäker.

  Antal dagar Number of days

  Två dagar

  Målgrupp Target group

  Nya patentingenjörer, patentchefer, utvecklingschefer, utvecklingsingenjörer etc. som vill lära sig mer om vad ett patent innebär – vad som kan skyddas och hur man kan utnyttja patent på bästa sätt i en viss verksamhet.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Kursen är en grundkurs med små krav på förkunskaper. Viss erfarenhet är en fördel.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Modul 1 av grundkursen ger en introduktion till patentprocessen nationellt och internationellt och förklarar även kort vad som kan och inte kan patenteras. I modulen förklaras även vilka rättigheter ett patent ger och hur ett patent kan utnyttjas för att skapa värde

  Kursen är certifierad av SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Introduktion till immaterialrätt 
  • Vad är ett patent; grundläggande om patenterbarhetskriterier 
  • Hur får man patent – ansökningsprocessen 
  • Hur får man patent – internationellt (prioritet; intro PCT/EPO) 
  • Hur används patent – legalt, strategiskt
  • Hur används patent – företagspresentation 
  • Erinran, invändning, överklagande – hur funkar det i Sverige och EPO?

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Facts

   Plats
   Stockholm
   Datum
   14-15 september 2021
   Tider
   Dag 1: 09:30-17:00
   Dag 2: 09:00-16:30
   Pris
   10.500 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   Boka senast 14 augusti till priset 9.900 SEK exkl. moms
   Övrigt
   Alla föreläsningar och kursmaterialet på Grundkursen kommer att vara på engelska under hösten 2021.
   Distans
   Ja
   Location
   Stockholm
   Date
   14-15 september 2021
   Times
   Dag 1: 09:30-17:00
   Dag 2: 09:00-16:30
   Price
   10.500 SEK exkl. moms
   Campaign offer
   Boka senast 14 augusti till priset 9.900 SEK exkl. moms
   Other
   Alla föreläsningar och kursmaterialet på Grundkursen kommer att vara på engelska under hösten 2021.
   Distance
   Ja
   Boka Book

   Föreläsare

   Lecturer

  Patent Internationellt
  Grundkursen – modul 4

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • Ger en översikt över internationella samarbetsorgan för patentansökningar samt förklarar vad prioritet innebär.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Grundkursen är indelad i sex moduler som till viss del bygger på varandra. Tanken med modulupplägget är att varje deltagare ska kunna välja moduler utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter. Om man väljer att gå fler moduler erbjuder vi rabatt.

  De förkunskaper som krävs för att få bästa utbytet av varje modul framgår nedan. Hör av dig till oss om du är osäker.

  Antal dagar Number of days

  Två dagar

  Kursen går att följa på distans.

  Målgrupp Target group

  Målgruppen är nya patentingenjörer, patentchefer, utvecklingsingenjörer, utvecklingschefer etc. som vill lära sig mer om patent och om patentprocessen och hur man kan tänka strategiskt kring patentering.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Kunskaper motsvarande Modul 2 förutsätts. Det är inte nödvändigt med detaljkunskaper om patentansökans uppbyggnad eller färdigheter i att skriva patentkrav.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Modul 4 av grundkursen ger en genomgång av vad prioritet innebär och en översikt över internationella samarbetsorgan för patentansökningar, främst EPO och PCT. Praxis i viktiga länder beskrivs och strategier för att välja länder att patentera i diskuteras.

  Kursen är certifierad av SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Prioritet 
  • PCT – systemet 
  • EPO – formaliakrav, patenterbarhet, procedur 
  • USA – formaliakrav, patenterbarhet, procedur 
  • Andra viktiga länder 

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Facts

   Plats
   Stockholm
   Datum
   26-27 oktober 2021
   Tider
   Dag 1: 09:30-17:00
   Dag 2: 09:00-17.00
   Pris
   10.500 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   Boka senast 26 september till priset 9.900 SEK exkl. moms
   Övrigt
   Alla föreläsningar och kursmaterialet på Grundkursen kommer att vara på engelska under hösten 2021.
   Distans
   Ja
   Location
   Stockholm
   Date
   26-27 oktober 2021
   Times
   Dag 1: 09:30-17:00
   Dag 2: 09:00-17.00
   Price
   10.500 SEK exkl. moms
   Campaign offer
   Boka senast 26 september till priset 9.900 SEK exkl. moms
   Other
   Alla föreläsningar och kursmaterialet på Grundkursen kommer att vara på engelska under hösten 2021.
   Distance
   Ja
   Boka Book

   Föreläsare

   Lecturer

  Patentkrav och Svaromål
  Grundkursen – modul 5

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • Fördjupad övning i att skriva patentkrav och svaromål.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Grundkursen är indelad i sex moduler som till viss del bygger på varandra. Varje modul berör ett specifikt område inom patent och det är möjligt att läsa hela Grundkursen eller enskilda moduler. Om du anmäler dig till flera moduler erbjuder vi rabatt på hela kostnaden.

  De förkunskaper som krävs för att få bästa utbytet av varje modul framgår nedan. Hör av dig till oss om du är osäker.

  Antal dagar Number of days

  Två dagar

  Målgrupp Target group

  Målgruppen är främst patentingenjörer som vill lära sig mer om hur man skriver bra patentansökningar och om kommunikationen med patentverk.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Kunskaper motsvarande Modul 3 förutsätts, dvs att man utöver det som anges för tidigare moduler även vet hur en patentansökan är uppbyggd, vilken funktion patentkraven har, och har viss övning i att skriva patentkrav samt att argumentera enligt problem-lösnings-metoden.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Modul 5 av grundkursen ger en fördjupad övning i att skriva patentkrav och svaromål och att utnyttja problem – solution approach till sin fördel.

  Kursen är certifierad av SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  Praktiska övningar i att skriva patentkrav, analysera förelägganden och mothåll samt att skriva svaromål.

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Facts

   Plats
   Stockholm
   Datum
   30 november - 1 december 2021
   Tider
   Dag 1: 9.30-17.00
   Dag 2: 9.00-16.30
   Pris
   10.500 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   Boka senast 30 oktober till priset 9.900 SEK exkl. moms
   Övrigt
   Alla föreläsningar och kursmaterialet på Grundkursen kommer att vara på engelska under hösten 2021.
   Distans
   Ja
   Location
   Stockholm
   Date
   30 november - 1 december 2021
   Times
   Dag 1: 9.30-17.00
   Dag 2: 9.00-16.30
   Price
   10.500 SEK exkl. moms
   Campaign offer
   Boka senast 30 oktober till priset 9.900 SEK exkl. moms
   Other
   Alla föreläsningar och kursmaterialet på Grundkursen kommer att vara på engelska under hösten 2021.
   Distance
   Ja
   Boka Book

   Föreläsare

   Lecturer

  PCT Advanced course

 • Patentombud
 • IP-Assistent
 • Avancerad
 • A review of the PCT system and of the administration of PCT cases at an advanced level.

  Antal dagar Number of days

  Two days

  Målgrupp Target group

  The course is suitable for EQE candidates and experienced patent assistants, but is also offered to others who want to acquire good knowledge of the PCT system.

  The course is also suitable if you want to become a certified assistant.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Basic knowledge of the patent system and of PCT, for example from the course Grundkurs – Modul 4.

  Kursbeskrivning Course description

  Lecturers from WIPO provides an overview of PCT regulations and practices at an advanced level.

  Note that the course gives PVU points.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Brief review of the PCT procedure and time limits in the PCT
  • Filing of a PCT application and of a Chapter II demand
  • Correction of defects
  • Who can act as a PCT agent and represent the applicant?
  • Claiming priority documents
  • International Bureau as receiving Office
  • Recording of changes relating to the Applicant, Agent or the Inventor
  • International publication and access to the file of the International Bureau
  • International Search and Supplementary International Search
  • International Preliminary Examination
  • Unity of invention and protest procedure
  • Amendments of the international application
  • Procedure in case of deposited biological material and nucleotide and/or amino acid sequence listings
  • Entry into the National Phase and reinstatement of rights
  • EP regional phase requirements
  • US national phase requirements
  • Recent and future developments in the PCT system

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Facts

   Plats
   Online
   Datum
   18-19 May, 2021
   Tider
   day 1: 9.30 – 17.00
   day 2: 9.00 – 16.00
   Pris
   10.500 SEK excluding VAT
   Kampanjpris
   Register at the latest on April 17 and pay 9.900 SEK excluding VAT
   Övrigt

   PVU-points: The course gives 13 PVU-points

    

   Distans
   Ja
   Location
   Online
   Date
   18-19 May, 2021
   Times
   day 1: 9.30 – 17.00
   day 2: 9.00 – 16.00
   Price
   10.500 SEK excluding VAT
   Campaign offer
   Register at the latest on April 17 and pay 9.900 SEK excluding VAT
   Other

   PVU-points: The course gives 13 PVU-points

    

   Distance
   Ja
   Boka Book

   Föreläsare

   Lecturer

  Post-grant och Domstolsprocesser
  Grundkursen – modul 6

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • Ger en översikt över hur invändningar fungerar.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Grundkursen är indelad i sex moduler som till viss del bygger på varandra. Varje modul berör ett specifikt område inom patent och det är möjligt att läsa hela Grundkursen eller enskilda moduler. Om du anmäler dig till flera moduler erbjuder vi rabatt på hela kostnaden.

  De förkunskaper som krävs för att få bästa utbytet av varje modul framgår nedan. Hör av dig till oss om du är osäker.

  Antal dagar Number of days

  En dag

  Målgrupp Target group

  Målgruppen är nya patentingenjörer, patentchefer, utvecklingsingenjörer, utvecklingschefer etc. som vill lära sig mer om hur man kan hantera konkurrenters patent.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Kunskaper motsvarande Modul 2 förutsätts. Det är inte nödvändigt med detaljkunskaper om patentansökans uppbyggnad eller färdigheter i att skriva patentkrav.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Modul 6 av grundkursen ger en översikt över hur invändningar fungerar, med tonvikt på EPO. Även olika typer av post-grant proceedings i USA behandlas, liksom domstolsprocessen främst i Sverige.

  Kursen är certifierad av SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Invändning, överklagande med fokus på EPO 
  • Post-grant i USA 
  • Domstolsprocessen 
  • Besök PMD 

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Facts

   Plats
   Stockholm
   Datum
   2 december 2021
   Tider
   09.00 - 17.00
   Pris
   5.500 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   Boka senast 2 november till priset 5.100 SEK exkl. moms
   Övrigt
   Alla föreläsningar och kursmaterialet på Grundkursen kommer att vara på engelska under hösten 2021.
   Distans
   Ja
   Location
   Stockholm
   Date
   2 december 2021
   Times
   09.00 - 17.00
   Price
   5.500 SEK exkl. moms
   Campaign offer
   Boka senast 2 november till priset 5.100 SEK exkl. moms
   Other
   Alla föreläsningar och kursmaterialet på Grundkursen kommer att vara på engelska under hösten 2021.
   Distance
   Ja
   Boka Book

   Föreläsare

   Lecturer

  Varumärke Fördjupningskurs

 • IP-Assistent
 • Annat
 • Avancerad
 • En global resa med dina 7 sinnen via världens viktigaste registreringssystem.

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar Number of days

  En dag

  Kursen går att följa på distans.

  Målgrupp Target group

  En fortsättningskurs för varumärkeskonsulter och varumärkesassistenter som sköter inlämning av varumärkesansökningar.

  Kursen kan även ge mer nyttig information till de som är in-house chefer på industrins IP-avdelningar och där behöver veta mer om vad övriga medarbetare ska tänka på.

  Denna kurs är även lämplig som förberedelse inför tentan för att bli diplomerad IP-assistent samt att det är en kurs som ger PVU-poäng för varumärkesjurister.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Viss erfarenhet av att självständigt upprätta och lämna in varumärkesansökningar, samt att hantera administration (ändringar och/eller förnyelser) eller kunskap från till exempel grundkursen Administration av varumärken.

  Kursbeskrivning Course description

  Kursen ger en bred genomgång av hur olika typer av varumärken kan registreras och vad som behövs för att varumärkesansökningar i alla former ska accepteras av världens patentverk – elektroniskt eller i annan form.

  Du lär dig dessutom mer om skillnaderna i de vanligaste patentverkens administrering av varumärkesärenden och hur ett varumärkesärende kan omvandlas från EU-varumärke till nationell eller internationell ansökan.

  Kursinnehåll Course Content

  • Gå igenom mer i detalj de olika typer av icke traditionella varumärken (rörliga, 3D, lukt, mm) som nu är möjliga att registrera - hur ska en korrekt ansökan se ut? Etc.
  • Något om domännamn: Många varumärken registreras som domännamn - men hur skyddas varumärket bäst online? Hur många versioner av ett varumärke ska/bör registreras och var?
  • Varumärke som design – vad kan skyddas, var och varför?
  • Varumärkesskydd inom EU – skillnader mellan nationell hantering och via EUIPO
  • Varumärkesskydd i USA – från start till mål, samt vad som behövs för att visa verkligt bruk
  • Internationellt skydd – hur hanterar olika patentverk världen över din varumärkesansökan?
  • Ska varumärket förnyas – eller sökas på nytt? Några saker att tänka på om det gamla varumärket är i svart/vitt, täcker ”alla varor” eller används på annat sätt
  %MCEPASTEBIN%

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Boka kurs

  Fyll i dina uppgifter nedan för att boka plats på kursen.

  Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!
  KURSDELTAGARE

  OM DU VILL ANMÄLA FLER KURSDELTAGARE

  Tack för ditt meddelande!

  Book Course

  Fill in your details below to book a place on the course

  The form contains errors. Please check the form an try again. Thanks!
  Participant

  Fill in the information below if you would like to register more participants

  Thanks!