• Aktuellt

EPC Avancerad kurs

Avancerad | Patentombud

En komplett översikt över den europeiska patentkonventionen.

Antal dagar Number of days

Fyra block om vardera tre dagar

Kursen går att följa på distans men vi rekommenderar att delta på plats i Stockholm vid det första blocket.

En avkortad version ges samtidigt för patentassistenter.

Hemuppgift Assignment

Hemarbeten mellan varje block. Det förutsätts att deltagarna lägger den tid som krävs för hemarbeten och förberedelser.

Målgrupp Target group

Kursen är lämplig som förberedelse för EQE Pre-exam och för alla som vill tillägna sig goda kunskaper om EPC-praxis och om hur EPO fungerar. Kursen ger också nödvändiga kunskaper för D-delen.

Förkunskaper Previous knowledge

Grundkunskaper om patentsystemet och om EPC och PCT, till exempel från IP-akademins kurser Patent Grund (LÄNK) och Patent Internationellt (LÄNK) samt erfarenhet av att handlägga patentansökningar.

Kursbeskrivning Course description

EPC Avancerad kurs ger en komplett översikt över den europeiska patentkonventionen med fokus på juridiken och på hur den tillämpas i praktiken. 

Kursen ger även en översikt över var man kan hitta information och fördjupning om EPC. Deltagarna får träna på att själva hitta svar på frågor till exempel i EPO:s egna publikationer samt att läsa rättsfall. 

Sedan 2016 är kursen certifierad av SEPAF.

 

%MCEPASTEBIN%

Kursinnehåll Course Content

Teoretiska genomgångar och övningar inom alla områden av EPC, inklusive:

 • EPO, EPC, litteratur/informationskällor
 • Filing of European patent applications
 • Formalities examination
 • Search, unity
 • Languages, communication with EPO
 • Publication, register, file inspection
 • Examination
 • Designation of states
 • Grant and validation
 • Divisional applications
 • EPO as PCT authority
 • Time limits and remedies
 • Fees, payment of fees
 • Priority
 • Amendments
 • Clarity/sufficiency
 • Unity
 • Opposition
 • Limitation/revocation
 • Appeal, petitions for review
 • Oral proceedings
 • Representation
 • Right to patent (transfer, licences, patent as object of property)

Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

Boka kurs

Fyll i dina uppgifter nedan för att boka plats på kursen.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!
KURSDELTAGARE

OM DU VILL ANMÄLA FLER KURSDELTAGARE

Tack för ditt meddelande!

Book Course

Fill in your details below to book a place on the course

The form contains errors. Please check the form an try again. Thanks!
Participant

Fill in the information below if you would like to register more participants

Thanks!