EPC för patentadministratörer

Avancerad | IP-Assistent

Förberedande kurs för den som vill skriva tentan för att bli diplomerad assistent.

Antal dagar Number of days

Tre dagar

Målgrupp Target group

Kursen vänder sig i första hand till patentassistenter men även till andra som vill förstå formalia och procedur hos EPO.

Förkunskaper Previus knowledge

Viss erfarenhet av praktiskt arbete med EPO, inlämning av ansökningar och korrespondens.

Kursbeskrivning Course description

En grundlig men kompakt genomgång av EPO:s regelverk för administrativa rutiner, fokuserad på det juridiska ramverket. Kursen är lämplig som förberedelse för patentassistenter som vill tentera för att bli diplomerade enligt SEPAF:s regler. 

Kursen går igenom EPO:s uppbyggnad och hur regelverket är utformat. Huvudfokus ligger på de formella aspekter som påverkar hur man jobbar med EPO i praktiken, bl a tidsfrister, prioritet, samt formella krav vid inlämning av en ansökan, en invändning och ett överklagande.

Kursinnehåll Course Content

Under dagen kommer vi gå igenom nedanstående:
 • Intro EPO/EPC
 • Communication, languages and time limits; inlämning andra document än ansökan
 • Loss of rights; remedies
 • Betalning av avgifter
 • Inlämning av ansökningar
 • Avdelad ansökan
 • Search, publication
 • Examination, grant, validation
 • Priority formal aspects
 • Årsavgifter
 • Invändning och överklagande; formalia
 • Euro-PCT; EPO i PCT
 • Rätten till patent; object of property Art. 61

Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

 • Fakta

  Facts

  Plats
  Stockholm
  Datum
  5-7 maj 2020
  Tider
  Dag 1: 9:30 - 17:00
  Dag 2: 9:00 - 17:00
  Dag 3: 9:00 - 17:00
  Pris
  15.000 SEK exkl. moms
  Kampanjpris
  Boka senast 3 april till priset 14.000 SEK exkl. moms
  Övrigt
  Vi erbjuder paketpris på kurserna EPC för patentadministratörer och PCT avancerad kurs. Boka båda kurserna och betala 22.000 SEK exkl. moms.
  Location
  Stockholm
  Date
  5-7 maj 2020
  Times
  Dag 1: 9:30 - 17:00
  Dag 2: 9:00 - 17:00
  Dag 3: 9:00 - 17:00
  Price
  15.000 SEK exkl. moms
  Campaign offer
  Boka senast 3 april till priset 14.000 SEK exkl. moms
  Other
  Vi erbjuder paketpris på kurserna EPC för patentadministratörer och PCT avancerad kurs. Boka båda kurserna och betala 22.000 SEK exkl. moms.
  Boka Book

  Föreläsare

  Lecturer

Boka kurs

Fyll i dina uppgifter nedan för att boka plats på kursen.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!
KURSDELTAGARE

OM DU VILL ANMÄLA FLER KURSDELTAGARE

Tack för ditt meddelande!

Book Course

Fill in your details below to book a place on the course

The form contains errors. Please check the form an try again. Thanks!
Participant

Fill in the information below if you would like to register more participants

Thanks!