• Aktuellt

EPC för patentadministratörer

Avancerad | IP-Assistent

Förberedande kurs för den som vill skriva tentan för att bli diplomerad assistent.

Antal dagar Number of days

Fyra dagar samt en hemuppgift mellan den tredje och fjärde kursdagen.

De första tre dagarna är sammanhängande och den fjärde dagen är planerad några veckor senare. 

Målgrupp Target group

Kursen vänder sig i första hand till patentassistenter men även till andra som vill förstå formalia och procedur hos EPO.

Förkunskaper Previous knowledge

Viss erfarenhet av praktiskt arbete med EPO, inlämning av ansökningar och korrespondens.

Kursbeskrivning Course description

En grundlig men kompakt genomgång av EPO:s regelverk för administrativa rutiner, fokuserad på det juridiska ramverket. Kursen är lämplig som förberedelse för patentassistenter som vill tentera för att bli diplomerade enligt SEPAF:s regler. 

Kursen går igenom EPO:s uppbyggnad och hur regelverket är utformat. Huvudfokus ligger på de formella aspekter som påverkar hur man jobbar med EPO i praktiken, bl a tidsfrister, prioritet, samt formella krav vid inlämning av en ansökan, en invändning och ett överklagande.

Kursinnehåll Course Content

Under kursen kommer vi gå igenom nedanstående:
 • Intro EPO/EPC
 • Kort om USA
 • Communication, languages and time limits; inlämning av andra dokument än ansökan
 • Loss of rights; remedies
 • Betalning av avgifter
 • Inlämning av ansökningar
 • Avdelad ansökan
 • Search, publication
 • Examination, grant, validation
 • Priority formal aspects
 • Årsavgifter
 • Invändning och överklagande; formalia
 • Euro-PCT; EPO i PCT
 • Rätten till patent; object of property Art. 61

De första tre kursdagarna kommer teori att blandas med övningar. Under den fjärde dagen kommer mycket tid läggas på att gå igenom den övningstenta som givits som hemuppgift samt att eventuella frågor från deltagarna kommer att besvaras.

Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

 • Fakta

  Information

  Övrigt

  inga bekräftade datum just nu.

  Om du vill meddelas när vi vet mer om tentan och tidplanen, meddela oss på info@ipakademin.se så hör vi av oss när vi vet mer.

  Other

  inga bekräftade datum just nu.

  Om du vill meddelas när vi vet mer om tentan och tidplanen, meddela oss på info@ipakademin.se så hör vi av oss när vi vet mer.

Boka kurs

Fyll i dina uppgifter nedan för att boka plats på kursen.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!
KURSDELTAGARE

OM DU VILL ANMÄLA FLER KURSDELTAGARE

Tack för ditt meddelande!

Book Course

Fill in your details below to book a place on the course

The form contains errors. Please check the form an try again. Thanks!
Participant

Fill in the information below if you would like to register more participants

Thanks!