Grundkursen

Grundläggande | Patentombud

En grundläggande kurs i patent indelad i sex moduler.

Kort om Grundkursen Facts about the course

Grundkursen är indelad i sex moduler som till viss del bygger på varandra. Varje modul berör ett specifikt område inom patent och det är möjligt att läsa hela Grundkursen eller enskilda moduler. 

Grundkursen har tagits fram i samråd med några av våra erfarna föreläsare.

I kursbeskrivningen här intill finner du en kort beskrivning av varje modul samt länkar till mer information. Kommande aktuella datum för modulerna ser du under fliken kurstillfälle här ovanför.  

Målgrupp Target group

Grundkursen vänder sig till blivande eller redan verksamma patentombud. Delar av kursen passar även för till exempel utvecklingsansvariga och entreprenörer samt för andra som kommer i kontakt med patentfrågor i sitt arbete. Läs mer om målgrupper i informationen om varje modul.

Förkunskaper Previous knowledge

De förkunskaper som krävs för att få bästa utbytet av varje modul framgår i informationen om varje modul. Hör av dig till oss om du är osäker.

%MCEPASTEBIN%

Kursbeskrivning Course description

Modul 1 – Patent Grund
En introduktion till patentprocessen nationellt och internationellt. 

Modul 2 – Patenterbarhet
Detaljerad genomgång av patenterbarhetskriterierna i de viktigaste länderna.

Modul 3 – Patentansökan och Patentkrav
Går igenom hur en patentansökan är uppbyggd och vilken funktion varje del har.

Modul 4 – Patent Internationellt
Ger en översikt över internationella samarbetsorgan för patentansökningar samt förklarar vad prioritet innebär.

Modul 5 – Patentkrav och Svaromål
Fördjupad övning i att skriva patentkrav och svaromål.

Modul 6 – Post-grant och Domstolsprocesser
Ger en översikt över hur invändningar fungerar.

Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

 • Fakta

  Facts

  Datum
  Modul 1: 14-15 september 2021
  Modul 2: 16 september 2021
  Modul 3: 6-7 oktober 2021
  Modul 4: 26-27 oktober 2021
  Modul 5: 30 november - 1 december 2021
  Modul 6: 2 december 2021
  Pris
  Se varje aktuell modul. Länkar finns under fliken kursinformation här ovanför.
  Kampanjpris
  Se varje aktuell modul. Länkar finns under fliken kursinformation här ovanför.

  Om du anmäler dig till flera moduler samtidigt erbjuder vi 5% i rabatt på hela kostnaden.
  Övrigt

  Boka dig till modulerna på respektive modulsida. Länkar finns under fliken kursinformation här ovanför.

  Date
  Modul 1: 14-15 september 2021
  Modul 2: 16 september 2021
  Modul 3: 6-7 oktober 2021
  Modul 4: 26-27 oktober 2021
  Modul 5: 30 november - 1 december 2021
  Modul 6: 2 december 2021
  Price
  Se varje aktuell modul. Länkar finns under fliken kursinformation här ovanför.
  Campaign offer
  Se varje aktuell modul. Länkar finns under fliken kursinformation här ovanför.

  Om du anmäler dig till flera moduler samtidigt erbjuder vi 5% i rabatt på hela kostnaden.
  Other

  Boka dig till modulerna på respektive modulsida. Länkar finns under fliken kursinformation här ovanför.

Boka kurs

Fyll i dina uppgifter nedan för att boka plats på kursen.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!
KURSDELTAGARE

OM DU VILL ANMÄLA FLER KURSDELTAGARE

Tack för ditt meddelande!

Book Course

Fill in your details below to book a place on the course

The form contains errors. Please check the form an try again. Thanks!
Participant

Fill in the information below if you would like to register more participants

Thanks!