Kravanalys

Avancerad | Patentombud

En kurs om att lära sig att läsa och förstå patentkrav med många praktiska övningar inom kravanalys.

Antal dagar Number of days

Tre dagar

Målgrupp Target group

Kursen är lämplig som förberedelse för claim analysis-delen av EQE pre-exam men den passar även alla som vill lära sig att läsa och förstå patentkrav för att göra till exempel patenterbarhetsbedömningar eller intrångsanalyser.

Förkunskaper Previous knowledge

Grundkunskaper om begrepp inom patenterbarhet och kravtolkning, såsom nyhet, uppfinningshöjd och det patenterbara området.

%MCEPASTEBIN%

Kursbeskrivning Course description

Kursen är uppbyggd kring praktiska övningar med frågor om kravanalys, som till exempel:

 • Har ett visst krav nyhet/uppfinningshöjd över angiven känd teknik?
 • Vilka utföringsformer täcker ett visst krav?
 • Är en föreslagen kravändring acceptabel under EPC?

Kursen ger träning i de frågeställningar som behandlas i claim analysis-delen av EQE pre-exam, inklusive bedömning av patentkravs nyhet och uppfinningshöjd i förhållande till känd teknik samt av kravens omfattning i förhållande till konkreta utföringsformer.

Kravanalys ger en bättre förståelse för hur patentkrav kan tolkas och vilka möjligheter man har när man formulerar eller ändrar patentkrav.

Sedan 2016 är kursen certifierad av SEPAF.

Kursinnehåll Course Content

Kursen ger svar på frågor som:

• Hur avgör man om ett krav har nyhet?
• Omfattas en viss utföringsform av kravet 1?
• Vad får man ändra i en ansökan? Hur vet man om en ändring är tillåten?
• Hur bedömer man uppfinningshöjd? Hur vet man vad som är den närmast kända tekniken? Vad är skillnaden mellan teknisk effekt och tekniskt problem?

Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

 • Fakta

  Facts

  Plats
  Stockholm
  Datum
  19-21 oktober 2021
  Tider
  Dag 1: 09:30 - 16:30
  Dag 2: 09:00 - 17:00
  Dag 3: 09:00 - 16:30
  Pris
  15.000 SEK exkl. moms
  Kampanjpris
  Boka senast 20 september till priset 14.400 SEK exkl. moms
  Distans
  Ja
  Location
  Stockholm
  Date
  19-21 oktober 2021
  Times
  Dag 1: 09:30 - 16:30
  Dag 2: 09:00 - 17:00
  Dag 3: 09:00 - 16:30
  Price
  15.000 SEK exkl. moms
  Campaign offer
  Boka senast 20 september till priset 14.400 SEK exkl. moms
  Distance
  Ja
  Boka Book

  Föreläsare

  Lecturer

Boka kurs

Fyll i dina uppgifter nedan för att boka plats på kursen.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!
KURSDELTAGARE

OM DU VILL ANMÄLA FLER KURSDELTAGARE

Tack för ditt meddelande!

Book Course

Fill in your details below to book a place on the course

The form contains errors. Please check the form an try again. Thanks!
Participant

Fill in the information below if you would like to register more participants

Thanks!