• Aktuellt

Metodik EQE A-delen

Avancerad | Patentombud

En tentaförberedande kurs inför EQE A med fokus på metodik – om vad som förväntas i svaret. Kursen bygger på många praktiska övningar.

Antal dagar Number of days

Två dagar 

Hemuppgift Assignment

En hemuppgift som kommenteras individuellt.

Målgrupp Target group

Kursen är lämplig för dig som vill ha en god förberedelse inför EQE A.

Förkunskaper Previous knowledge

Goda kunskaper om begrepp inom patenterbarhet och kravtolkning, såsom nyhet, uppfinningshöjd och det patenterbara området. Grundläggande kunskaper om hur en patentansökan ska utformas.

%MCEPASTEBIN%

Kursbeskrivning Course description

Sedan 2017 är A-delen inte längre uppdelad på kemi respektive elektro/mekanik utan alla kandidater kommer att göra samma A-delar (och B-delar).

IP-akademin erbjuder förberedande kurser inför EQE som är anpassade till det nya formatet. Metodik EQE A-delen är en tentaförberedande kurs inför EQE A med fokus på metodik – om vad som förväntas i svaret. Kursen bygger på många praktiska övningar.

Det nya formatet medför en del ändringar som kandidaten måste vara väl medveten om. Enligt EPO innebär det en återgång till grunderna – d.v.s. att utvärdera kandidatens förmåga när det gäller:

• Grundläggande kravskrivning
• Bedömning av uppfinning och känd teknik
• Att argumentera för att ändrade patentkrav uppfyller formella och substantiella krav
• Att ta till sig information från tentapapperen

Det sistnämnda har alltid varit viktigt men i ännu högre grad nu.

Teknikområdet

Sammanslagningen kräver anpassning av alla kandidater. Tentauppgifterna kommer att väljas bland vardagsföremål som alla känner till. Däremot kommer uppgifterna att ha element av både kemi och elektro/mekanik. Till exempel kan kandidaten behöva hantera intervaller, även som icke-kemist. Kemister behöver träna på att hantera ritningar.

Kursens upplägg

Kursen inleds med en presentation av A-delen. Tyngden ligger på hur man bäst hanterar de olika dokumenten som ingår i tentan och hur svaret ska utformas. Därefter tillämpas metoden i arbete med en exempeltenta som är anpassad till det nya formatet.

Efter kursen görs en gammal A-del som hemuppgift, vilken sedan kommenteras individuellt. 

%MCEPASTEBIN%

Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

Boka kurs

Fyll i dina uppgifter nedan för att boka plats på kursen.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!
KURSDELTAGARE

OM DU VILL ANMÄLA FLER KURSDELTAGARE

Tack för ditt meddelande!

Book Course

Fill in your details below to book a place on the course

The form contains errors. Please check the form an try again. Thanks!
Participant

Fill in the information below if you would like to register more participants

Thanks!