• Aktuellt

Patent Grund
Grundkursen – modul 1

Grundläggande | Patentombud

En introduktion till patentprocessen nationellt och internationellt.

Kort om Grundkursen Facts about the course

Grundkursen är indelad i sex moduler som till viss del bygger på varandra. Varje modul berör ett specifikt område inom patent och det är möjligt att läsa hela Grundkursen eller enskilda moduler. Om du anmäler dig till flera moduler erbjuder vi rabatt på hela kostnaden.

Den här första modulen Patent Grund (2 dagar) anordnas i direkt anslutning till den andra modulen Patenterbarhet (1 dag).

De förkunskaper som krävs för att få bästa utbytet av varje modul framgår nedan. Hör av dig till oss om du är osäker.

Antal dagar Number of days

Två dagar

Målgrupp Target group

Nya patentingenjörer, patentchefer, utvecklingschefer, utvecklingsingenjörer etc. som vill lära sig mer om vad ett patent innebär – vad som kan skyddas och hur man kan utnyttja patent på bästa sätt i en viss verksamhet.

Förkunskaper Previous knowledge

Kursen är en grundkurs med små krav på förkunskaper. Viss erfarenhet är en fördel.

%MCEPASTEBIN%

Kursbeskrivning Course description

Modul 1 av grundkursen ger en introduktion till patentprocessen nationellt och internationellt och förklarar även kort vad som kan och inte kan patenteras. I modulen förklaras även vilka rättigheter ett patent ger och hur ett patent kan utnyttjas för att skapa värde

Kursen är certifierad av SEPAF.

%MCEPASTEBIN%

Kursinnehåll Course Content

  • Introduktion till immaterialrätt 
  • Vad är ett patent; grundläggande om patenterbarhetskriterier 
  • Hur får man patent – ansökningsprocessen 
  • Hur får man patent – internationellt (prioritet; intro PCT/EPO) 
  • Hur används patent – legalt, strategiskt
  • Hur används patent – företagspresentation 
  • Erinran, invändning, överklagande – hur funkar det i Sverige och EPO?

Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

Boka kurs

Fyll i dina uppgifter nedan för att boka plats på kursen.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!
KURSDELTAGARE

OM DU VILL ANMÄLA FLER KURSDELTAGARE

Tack för ditt meddelande!

Book Course

Fill in your details below to book a place on the course

The form contains errors. Please check the form an try again. Thanks!
Participant

Fill in the information below if you would like to register more participants

Thanks!