• Aktuellt

Patenterbarhet
Grundkursen – modul 2

Grundläggande | Patentombud

Detaljerad genomgång av patenterbarhetskriterierna i de viktigaste länderna.

Kort om Grundkursen Facts about the course

Grundkursen är indelad i sex moduler som till viss del bygger på varandra. Varje modul berör ett specifikt område inom patent och det är möjligt att läsa hela Grundkursen eller enskilda moduler. Om du anmäler dig till flera moduler erbjuder vi rabatt på hela kostnaden.

Den andra modulen Patenterbarhet (1 dag) anordnas i direkt anslutning till den första modulen Patent Grund (2 dagar).

De förkunskaper som krävs för att få bästa utbytet av varje modul framgår nedan. Hör av dig till oss om du är osäker.

Antal dagar Number of days

En dag

Målgrupp Target group

Främst patentingenjörer men även utvecklingschefer och ingenjörer som är delaktiga i att ansöka om patent.

Förkunskaper Previous knowledge

Kunskaper motsvarande Modul 1 förutsätts, dvs, att man utöver det som anges för Modul 1 känner till vad patent innebär och har en övergripande förståelse för patentprocessen.

%MCEPASTEBIN%

Kursbeskrivning Course description

Modul 2 av grundkursen ger en mer detaljerad genomgång av patenterbarhetskriterierna i de viktigaste länderna, samt på några speciella teknikområden.

Begrepp som nyhet, uppfinningshöjd och det patenterbara området förklaras.

Övningsuppgifter med utgångspunkt i problem – solution approach.

Kursen är certifierad av SEPAF.

%MCEPASTEBIN%

Kursinnehåll Course Content

  • Känd teknik och nyhet. Kort om grace periods 
  • Uppfinningshöjd, problem-solution approach, övningar 
  • Undantag från patenterbarhet 
  • Kemipraxis/medicin 
  • Patent på datorrelaterade uppfinningar (EPO/USA/Kina/Japan) 

Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

Boka kurs

Fyll i dina uppgifter nedan för att boka plats på kursen.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!
KURSDELTAGARE

OM DU VILL ANMÄLA FLER KURSDELTAGARE

Tack för ditt meddelande!

Book Course

Fill in your details below to book a place on the course

The form contains errors. Please check the form an try again. Thanks!
Participant

Fill in the information below if you would like to register more participants

Thanks!