• Aktuellt

Patent Internationellt
Grundkursen – modul 4

Grundläggande | Patentombud

Ger en översikt över internationella samarbetsorgan för patentansökningar samt förklarar vad prioritet innebär.

Kort om Grundkursen Facts about the course

Grundkursen är indelad i sex moduler som till viss del bygger på varandra. Tanken med modulupplägget är att varje deltagare ska kunna välja moduler utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter. Om man väljer att gå fler moduler erbjuder vi rabatt.

De förkunskaper som krävs för att få bästa utbytet av varje modul framgår nedan. Hör av dig till oss om du är osäker.

Antal dagar Number of days

Två dagar

Kursen går att följa på distans.

Målgrupp Target group

Målgruppen är nya patentingenjörer, patentchefer, utvecklingsingenjörer, utvecklingschefer etc. som vill lära sig mer om patent och om patentprocessen och hur man kan tänka strategiskt kring patentering.

Förkunskaper Previous knowledge

Kunskaper motsvarande Modul 2 förutsätts. Det är inte nödvändigt med detaljkunskaper om patentansökans uppbyggnad eller färdigheter i att skriva patentkrav.

%MCEPASTEBIN%

Kursbeskrivning Course description

Modul 4 av grundkursen ger en genomgång av vad prioritet innebär och en översikt över internationella samarbetsorgan för patentansökningar, främst EPO och PCT. Praxis i viktiga länder beskrivs och strategier för att välja länder att patentera i diskuteras.

Kursen är certifierad av SEPAF.

%MCEPASTEBIN%

Kursinnehåll Course Content

  • Prioritet 
  • PCT – systemet 
  • EPO – formaliakrav, patenterbarhet, procedur 
  • USA – formaliakrav, patenterbarhet, procedur 
  • Andra viktiga länder 

Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

Boka kurs

Fyll i dina uppgifter nedan för att boka plats på kursen.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!
KURSDELTAGARE

OM DU VILL ANMÄLA FLER KURSDELTAGARE

Tack för ditt meddelande!

Book Course

Fill in your details below to book a place on the course

The form contains errors. Please check the form an try again. Thanks!
Participant

Fill in the information below if you would like to register more participants

Thanks!