• Aktuellt


Ny grundkurs i patent med modulärt upplägg

Nu kan vi erbjuda Grundkursen. En grundläggande kurs i patent med modulärt upplägg

Grundkursen startade under hösten 2018. Den är indelad i sju moduler som till viss del bygger på varandra. Varje modul berör ett specifikt område inom patent och det är möjligt att läsa hela Grundkursen eller enskilda moduler. Lite längre ner finner du en kort beskrivning av varje modul samt länkar till vidare information.

Grundkursen vänder sig till blivande eller redan verksamma patentombud. Delar av kursen passar även för till exempel utvecklingsansvariga och entreprenörer samt för andra som kommer i kontakt med patentfrågor i sitt arbete. Kursen har tagits fram i samråd med några av våra erfarna föreläsare.

Väljer du att gå fler moduler erbjuder vi rabatt. 

Länkar till Grundkursens sju moduler:

Modul 1 – Patent Grund 
Modul 2 – Patenterbarhet 
Modul 3 – Patentansökan och Patentkrav 
Modul 4 – Patent Internationellt 
Modul 5 – Patentkrav och Svaromål  
Modul 6 – Post-grant och Domstolsprocesser 
Modul 7 – Invändning

%MCEPASTEBIN%

Kontakta oss för mer information