• Aktuellt

Företagshemligheter

I det här seminariet får du lära dig om företagshemligheter från olika perspektiv.

Vad är en företagshemlighet i lagens mening, hur kan de skyddas och vilken nytta har man av dem? Hur ser Svenskt näringsliv på lagen? Seminariet Företagshemligheter ger en bred kunskap om vad en företagshemlighet kan vara och hur man kan skydda den. Det är lämpligt för patentingenjörer, IP-jurister, chefer, företagare, uppfinnare och entreprenörer. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Anmäl dig gärna i god tid.

Här finns mer information om Företagshemligheter.