Trona Patentrådgivning 10 år

Trona firar sitt 10-årsjubileum i årsskiftet 2019/20.

Hösten 2009, efter 13 år på Albihns patentbyrå, som då nyligen blivit AlbihnsZacco (och senare bara Zacco) bestämde Rut sig för att hon var mogen att stå på egna ben, så hon sade upp sig och började planera egen verksamhet.

Att starta företag är förbundet med utmaningar. En av de svåraste var att hitta på ett namn. Namnet skulle inte bara vara kort och lätt att stava och uttala, men det skulle heller inte ge negativa associationer på något språk. Dessutom skulle det gärna återspegla Ruts norska ursprung på något sätt. Efter några veckors intensiva studier av ordböcker, samt ord från mytologi, flora och fauna och annat, föll valet på Trona. Trona är ett berg i Norge, inte långt från Ruts familjs stuga, dit hon åker så ofta hon kan. Att det fick bli Trona Patentrådgivning, var för att spegla att det var just ge rådgivning hon ville göra. Ett extra plus var att ordet patentrådgivning fungerar på både svenska och norska.

Efter 13 år på stor byrå med många kollegor var det en kännbar förändring att plötsligt inte ha någon kollega alls, och ibland behöver man bollplank. Lyckligtvis gick det utmärkt att hålla kontakt med gamla kollegor både på och utanför Zacco. Samtidigt började arbetet med att bygga relationer till kunder och kollegor på andra byråer. Rut engagerade sig i SPOF som styrelseledamot och ordförande i några år.

En viktig kund från början var Stiftelsen IP-akademin där Rut både planerade och höll kurser.  När Stiftelsen sedan lades ner blev det Trona som fick ta över verksamheten, främst i form av varumärke och domännamn. Sedan 2012 har Trona drivit utbildningsverksamhet under varumärket IP-akademin, och erbjudit kurser på olika nivåer inom alla områden av immaterialrätten. IP-akademin har också byggt upp ett stort nätverk av föreläsare från patentbyråer, industriföretag, advokatbyråer, och myndigheter samt även återkommande kursdeltagare. Detta nätverk är en stor tillgång för oss och vi uppskattar det mycket.

Rut lägger även mycket tid och engagemang på utbildning av nya patentombud, i synnerhet i olika EQE-förberedande aktiviteter. Hon har varit en uppskattad epi-tutor i många år och är även en av coacherna i CSP-projektet som drivs av EPO genom epi. Det innebär många internationella kontakter både med elever och med andra engagerade lärare runtom i Europa, från Norge och Sverige till Rumänien och Turkiet. Det är roligt att resa och träffa nya människor och givande att samtidigt kunna bidra till att branschen utvecklas, i synnerhet i de medlemsländer där det inte finns så många kvalificerade ombud att lära sig av. En variant av IP-akademins tvådagarskurs i patentkravskrivning hölls på prov i epi:s regi i Istanbul 2019 och kommer att hållas i Milano, Warszawa och Budapest under 2020.

De senaste 10 åren har bjudit på många fina minnen, och har varit givande och spännande. Trona Patentrådgivning och IP-akademin vill tacka alla kunder, kursdeltagare och föreläsare, och kollegor i branschen. Nu hoppas vi på att 2020 blir ännu ett kanonår.