• Aktuellt
 • Title
  Våra Utbildningar

  Se samtliga utbildningar nedan.

Filtrera

Administration av design/mönster

 • IP-Assistent
 • Annat
 • Grundläggande
 • Ny kurs i designrättens grunder med en praktisk genomgång av en designansökan. 

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar

  En dag

  Kursen går att följa på distans.

  Målgrupp

  En kurs för den som vill veta mer om vad designskydd är och hur man skyddar sin design eller sitt mönster.

  Kursbeskrivning

  En ny kurs i designrättens grunder. 

  Vad är mönster och design – finns det någon skillnad mellan dem? Vad är släktskapet mellan design och patent samt mellan design och varumärken? Varför behövs egentligen ett designskydd och hur uppstår det? Hur skyddar man sin design i andra länder?

  Även en praktisk genomgång av en designansökan behandlas – från start till mål.

  Kursinnehåll

  • Vad är ”mönster” och ”design”? Finns det någon skillnad?
  • Släktskapet mellan design och patent
  • Släktskapet mellan design och varumärken
  • Varför designskydd och hur uppstår det?
  • Skillnaden mellan oregistrerad och registrerad design
  • Informationssökning på Internet
  • Vad kan skyddas genom registrering?
  • Vem äger designskyddet?
  • Hur ska designen beskrivas i ansökan?
  • Vad ingår i de olika designklasserna?
  • Olika ansökningsvägar – nationellt, regionalt och internationellt
  • Praktisk genomgång av designansökan – från start till mål
  • Haagsystemet för internationell registrering av industriell design: Vad krävs, vad ger det och vad finns det för skillnader mellan olika länder?
  • Design Patent i USA – hur skiljer sig det från våra svenska mönster?

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  • Fakta

   Datum
   Kursen startar nästa gång hösten 2019. Information om detta kommer upp under vårterminen. Om du vill göra en intresseanmälan går det bra att boka här till höger. Skriv intresseanmälan och vilken kurs det gäller i meddelanderutan.
  • Fakta

   Plats
   LabCenter, Oxtorgsgränd 2
   Datum
   18 september
   Tider
   09:00 - 16:30
   Pris
   5.100 SEK exkl. moms
   Distans
   Ja

   Karta

   Boka

   Föreläsare

  Administration av varumärken

 • IP-Assistent
 • Annat
 • Grundläggande
 • En kurs med fokus på bland annat hur varumärken kan vara utformade, skyddsformer, olika myndigheter som erbjuder varumärkesregistrering, klassningsreglerna samt hur man beskriver varor och tjänster.

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar

  En dag

  Kursen går att följa på distans.

  Målgrupp

  En kurs för varumärkeskonsulter och assistenter som sköter inlämning av varumärkesansökningar.

  Kursbeskrivning

  Kursen ger en introduktion till varumärken. Du lär dig hur olika sorters varumärken kan skyddas och om olika myndigheter som erbjuder varumärkesregistrering.

  Vi går igenom klassningsreglerna, hur man beskriver varor och tjänster samt även de olika digitala ansöknings- och skyddssystemen och hur man bäst utnyttjar dessa.

  Kursinnehåll

  • Vad är ett varumärke?
  • Hur kan det skyddas om det är ord/figur/ljud/färg?
  • Vad ingår i de 45 klasserna och varför?
  • Vilka olika myndigheter finns och hur fungerar de?
  • Skillnader mellan att lämna in digitalt till PRV/OHIM/WIPO – hur förhåller sig dessa system till varandra? 

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  • Fakta

   Plats
   LabCenter, Oxtorgsgränd 2
   Datum
   26 mars
   Tider
   9.00 - 17.00
   Pris
   5.200 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   4.800 SEK exkl.moms när du
   bokar senast den 26 februari.
   Distans
   Ja

   Karta

   Boka

   Föreläsare

  EPC avancerad kurs

 • Patentombud
 • Avancerad
 • En komplett översikt över den europeiska patentkonventionen.

  Antal dagar

  Fyra block om vardera tre dagar

  Kursen går att följa på distans men vi rekommenderar att delta på plats i Stockholm vid det första blocket.

  En avkortad version ges samtidigt för patentassistenter.

  Hemuppgift

  Hemarbeten mellan varje block. Det förutsätts att deltagarna lägger den tid som krävs för hemarbeten och förberedelser.

  Målgrupp

  Kursen är lämplig som förberedelse för EQE Pre-exam och för alla som vill tillägna sig goda kunskaper om EPC-praxis och om hur EPO fungerar. Kursen ger också nödvändiga kunskaper för D-delen.

  Förkunskaper

  Grundkunskaper om patentsystemet och om EPC och PCT, till exempel från IP-akademins kurser Patent Grund (LÄNK) och Patent Internationellt (LÄNK) samt erfarenhet av att handlägga patentansökningar.

  Kursbeskrivning

  EPC avancerad kurs ger en komplett översikt över den europeiska patentkonventionen med fokus på juridiken och på hur den tillämpas i praktiken. 

  Kursen ger även en översikt över var man kan hitta information och fördjupning om EPC. Deltagarna får träna på att själva hitta svar på frågor till exempel i EPO:s egna publikationer samt att läsa rättsfall. 

  Sedan 2016 är kursen certifierad av SEPAF.

   

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll

  Teoretiska genomgångar och övningar inom alla områden av EPC, inklusive:

  • EPO, EPC, litteratur/informationskällor
  • Filing of European patent applications
  • Formalities examination
  • Search, unity
  • Languages, communication with EPO
  • Publication, register, file inspection
  • Examination
  • Designation of states
  • Grant and validation
  • Divisional applications
  • EPO as PCT authority
  • Time limits and remedies
  • Fees, payment of fees
  • Priority
  • Amendments
  • Clarity/sufficiency
  • Unity
  • Opposition
  • Limitation/revocation
  • Appeal, petitions for review
  • Oral proceedings
  • Representation
  • Right to patent (transfer, licences, patent as object of property)

  Litteraturlista

  Deltagarna förväntas själva tillhandahålla följande litteratur:

  • EPC
  • Guidelines for Examination
  • Case Law of Boards of Appeal
  • National Law related to the EPC

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  • Fakta

   Datum
   Kursen startar nästa gång hösten 2019. Information om detta kommer upp under vårterminen. Om du vill göra en intresseanmälan går det bra att boka här till höger. Skriv intresseanmälan och vilken kurs det gäller i meddelanderutan.
  • Fakta

   Plats
   LabCenter, Oxtorgsgränd 2
   Datum
   Block 1: Återkommer med datum
   Block 2: 15-17 oktober
   Block 3: 19-21 november
   Block 4: 14-16 januari
   Tider
   09:30 - 17:00 första dagen i varje block
   09:00 - 16:30 övriga dagar
   Pris
   61.000 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   57.000 SEK exkl. moms om du bokar
   senast den 7 september
   Distans
   Ja

   Karta

   Boka

   Föreläsare

  • Fakta

   Plats
   LabCenter, Oxtorgsgränd 2
   Datum
   Block 1: Återkommer med datum
   Block 2: 15-16 oktober
   Block 3: 19-20 november
   Block 4: 14-15 januari
   Tider
   Dag 1: 09:30 - 17:00
   Dag 2: 09:00 - 16:30
   Pris
   41.000 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   37.000 SEK exkl. moms om du bokar
   senast den 7 september
   Distans
   Ja

   Karta

   Boka

   Föreläsare

  EPC avancerad kurs för patentassistenter

 • IP-Assistent
 • Avancerad
 • En komplett översikt över den europeiska patentkonventionen med fokus på juridiken
  och med tonvikt på formalia och procedurfrågor.

  Antal dagar

  Fyra block om vardera två dagar

  Kursen går att följa på distans men vi rekommenderar att delta på plats i Stockholm vid det första blocket.

  En längre version ges samtidigt för patentingenjörer.

  %MCEPASTEBIN%

  Hemuppgift

  Hemarbeten mellan varje block. Det förutsätts att deltagarna lägger den tid som krävs för hemarbeten och förberedelser.

  Målgrupp

  Kursen är lämplig för alla som vill tillägna sig goda kunskaper om EPC-praxis och om hur EPO fungerar.

  Förkunskaper

  Grundkunskaper om patentsystemet samt om EPC och PCT.

  Kursbeskrivning

  EPC avancerad kurs för patentassistenter ger en komplett översikt över den europeiska patentkonventionen med fokus på juridiken och på hur den tillämpas i praktiken. Tonvikt ligger på formalia och procedurfrågor.

  Kursen ger även en översikt över var man kan hitta information och fördjupning om EPC. Deltagarna får träna på att själva hitta svar på frågor till exempel i EPO:s egna publikationer samt att läsa rättsfall. 

  Sedan 2016 är kursen certifierad av SEPAF.

   

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll

  Teoretiska genomgångar och övningar inom alla områden av EPC, inklusive:

  • EPO, EPC, litteratur/informationskällor
  • Filing of European patent applications
  • Formalities examination
  • Search, examination
  • Languages, communication with EPO
  • Publication, register, file inspection
  • Designation of states
  • Grant and validation
  • Divisional applications
  • EPO as PCT authority
  • Time limits and remedies
  • Fees, payment of fees
  • Priority
  • Amendments
  • Clarity/sufficiency
  • Unity
  • Opposition
  • Limitation/revocation
  • Appeal, petitions for review
  • Oral proceedings
  • Representation
  • Right to patent (transfer, licences, patent as object of property)

  Litteraturlista

  Deltagarna förväntas själva tillhandahålla följande litteratur:

  • EPC
  • Guidelines for Examination
  • Case Law of Boards of Appeal
  • National Law related to the EPC

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  • Fakta

   Datum
   Kursen startar nästa gång hösten 2019. Information om detta kommer upp under vårterminen. Om du vill göra en intresseanmälan går det bra att boka här till höger. Skriv intresseanmälan och vilken kurs det gäller i meddelanderutan.

  Invändning
  Grundkursen – modul 7

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • Praktiska råd och tips för att lyckas med invändningar i EPO.

  Kort om Grundkursen

  Grundkursen är indelad i sju moduler som till viss del bygger på varandra. Varje modul berör ett specifikt område inom patent och det är möjligt att läsa hela Grundkursen eller enskilda moduler. Om du anmäler dig till flera moduler erbjuder vi rabatt på hela kostnaden.

  Den här sjunde modulen Invändning (1 dag) anordnas i direkt anslutning till den sjätte modulen Post-grant och Domstolsprocesser (1 dag).

  De förkunskaper som krävs för att få bästa utbytet av varje modul framgår nedan. Hör av dig till oss om du är osäker.

  Antal dagar

  En dag

  Målgrupp

  Målgruppen är främst patentingenjörer som vill lära sig mer om att skriva invändningar.

  Förkunskaper

  Kunskaper motsvarande Modul 5 eller Modul 6 är en förutsättning.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning

  Modul 7 av grundkursen ger praktiska råd och tips för att lyckas med invändningar i EPO, och även övningar.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll

  • Teori, strategiska tips
  • Praktiska övningar med fokus på EPO

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  • Fakta

   Plats
   LabCenter, Oxtorgsgränd 2
   Datum
   13 mars 2019
   Tider
   9.30 - 17.00
   Pris
   5.500 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   Boka senast 13 februari till priset 5.100 SEK exkl.moms

   Karta

  Kravanalys

 • Patentombud
 • Avancerad
 • En kurs om att lära sig att läsa och förstå patentkrav med många praktiska övningar inom kravanalys.

  Antal dagar

  Tre dagar

  Målgrupp

  Kursen är lämplig som förberedelse för claim analysis-delen av EQE pre-exam men den passar även alla som vill lära sig att läsa och förstå patentkrav för att göra till exempel patenterbarhetsbedömningar eller intrångsanalyser.

  Förkunskaper

  Grundkunskaper om begrepp inom patenterbarhet och kravtolkning, såsom nyhet, uppfinningshöjd och det patenterbara området.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning

  Kursen är uppbyggd kring praktiska övningar med frågor om kravanalys, som till exempel:

  • Har ett visst krav nyhet/uppfinningshöjd över angiven känd teknik?
  • Vilka utföringsformer täcker ett visst krav?
  • Är en föreslagen kravändring acceptabel under EPC?

  Kursen ger träning i de frågeställningar som behandlas i claim analysis-delen av EQE pre-exam, inklusive bedömning av patentkravs nyhet och uppfinningshöjd i förhållande till känd teknik samt av kravens omfattning i förhållande till konkreta utföringsformer.

  Kravanalys ger en bättre förståelse för hur patentkrav kan tolkas och vilka möjligheter man har när man formulerar eller ändrar patentkrav.

  Sedan 2016 är kursen certifierad av SEPAF.

  Kursinnehåll

  Kursen ger svar på frågor som:

  • Hur avgör man om ett krav har nyhet?
  • Omfattas en viss utföringsform av kravet 1?
  • Vad får man ändra i en ansökan? Hur vet man om en ändring är tillåten?
  • Hur bedömer man uppfinningshöjd? Hur vet man vad som är den närmast kända tekniken? Vad är skillnaden mellan teknisk effekt och tekniskt problem?

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  • Fakta

   Datum
   Kursen startar nästa gång hösten 2019. Information om detta kommer upp under vårterminen. Om du vill göra en intresseanmälan går det bra att boka här till höger. Skriv intresseanmälan och vilken kurs det gäller i meddelanderutan.

  Metodik EQE A-delen

 • Patentombud
 • Avancerad
 • En tentaförberedande kurs inför EQE A med fokus på metodik – om vad som förväntas i svaret. Kursen bygger på många praktiska övningar.

  Antal dagar

  Två dagar 

  Hemuppgift

  En hemuppgift som kommenteras individuellt.

  Målgrupp

  Kursen är lämplig för dig som vill ha en god förberedelse inför EQE A.

  Förkunskaper

  Goda kunskaper om begrepp inom patenterbarhet och kravtolkning, såsom nyhet, uppfinningshöjd och det patenterbara området. Grundläggande kunskaper om hur en patentansökan ska utformas.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning

  Sedan 2017 är A-delen inte längre uppdelad på kemi respektive elektro/mekanik utan alla kandidater kommer att göra samma A-delar (och B-delar).

  IP-akademin erbjuder förberedande kurser inför EQE som är anpassade till det nya formatet. Metodik EQE A-delen är en tentaförberedande kurs inför EQE A med fokus på metodik – om vad som förväntas i svaret. Kursen bygger på många praktiska övningar.

  Det nya formatet medför en del ändringar som kandidaten måste vara väl medveten om. Enligt EPO innebär det en återgång till grunderna – d.v.s. att utvärdera kandidatens förmåga när det gäller:

  • Grundläggande kravskrivning
  • Bedömning av uppfinning och känd teknik
  • Att argumentera för att ändrade patentkrav uppfyller formella och substantiella krav
  • Att ta till sig information från tentapapperen

  Det sistnämnda har alltid varit viktigt men i ännu högre grad nu.

  Teknikområdet

  Sammanslagningen kräver anpassning av alla kandidater. Tentauppgifterna kommer att väljas bland vardagsföremål som alla känner till. Däremot kommer uppgifterna att ha element av både kemi och elektro/mekanik. Till exempel kan kandidaten behöva hantera intervaller, även som icke-kemist. Kemister behöver träna på att hantera ritningar.

  Kursens upplägg

  Kursen inleds med en presentation av A-delen. Tyngden ligger på hur man bäst hanterar de olika dokumenten som ingår i tentan och hur svaret ska utformas. Därefter tillämpas metoden i arbete med en exempeltenta som är anpassad till det nya formatet.

  Efter kursen görs en gammal A-del som hemuppgift, vilken sedan kommenteras individuellt. 

  %MCEPASTEBIN%

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  • Fakta

   Datum
   Kursen startar nästa gång hösten 2019. Information om detta kommer upp under vårterminen. Om du vill göra en intresseanmälan går det bra att boka här till höger. Skriv intresseanmälan och vilken kurs det gäller i meddelanderutan.

  Metodik EQE B-delen

 • Patentombud
 • Avancerad
 • En tentaförberedande kurs inför EQE B med fokus på metodik – om vad som förväntas i svaret. Kursen bygger på många praktiska övningar.

  Antal dagar

  Två dagar 

  Hemuppgift

  En hemuppgift som kommenteras individuellt.

  Målgrupp

  Kursen är lämplig för dig som vill ha en god förberedelse inför EQE B.

  Förkunskaper

  Goda kunskaper om begrepp inom patenterbarhet och kravtolkning, såsom nyhet, uppfinningshöjd och det patenterbara området. Grundläggande kunskaper om hur en patentansökan ska utformas.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning

  Sedan 2017 är B-delen inte längre uppdelad på kemi respektive elektro/mekanik utan alla kandidater kommer att göra samma B-delar (och A-delar).

  IP-akademin erbjuder förberedande kurser inför EQE som är anpassade till det nya formatet. Metodik EQE B-delen är en tentaförberedande kurs inför EQE B med fokus på metodik – om vad som förväntas i svaret. Kursen bygger på många praktiska övningar.

  Det nya formatet medför en del ändringar som kandidaten måste vara väl medveten om. Enligt EPO innebär det en återgång till grunderna – d.v.s. att utvärdera kandidatens förmåga när det gäller:

  • Grundläggande kravskrivning
  • Bedömning av uppfinning och känd teknik
  • Att argumentera för att ändrade patentkrav uppfyller formella och substantiella
   
  krav
  • Att ta till sig information från tentapapperen

  Det sistnämnda har alltid varit viktigt men i ännu högre grad nu.

  Teknikområdet

  Sammanslagningen kräver anpassning av alla kandidater. Tentauppgifterna kommer att väljas bland vardagsföremål som alla känner till. Däremot kommer uppgifterna att ha element av både kemi och elektro/mekanik. Till exempel kan kandidaten behöva hantera intervaller, även som icke-kemist. Kemister behöver träna på att hantera ritningar.

  Kursens upplägg

  Kursen inleds med en presentation av B-delen. Tyngden ligger på hur man bäst hanterar de olika dokumenten som ingår i tentan och hur svaret ska utformas. Därefter tillämpas metoden i arbete med en exempeltenta som är anpassad till det nya formatet.

  Efter kursen görs en gammal B-del som hemuppgift, vilken sedan kommenteras individuellt. 

  %MCEPASTEBIN%

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  • Fakta

   Datum
   Kursen startar nästa gång hösten 2019. Information om detta kommer upp under vårterminen. Om du vill göra en intresseanmälan går det bra att boka här till höger. Skriv intresseanmälan och vilken kurs det gäller i meddelanderutan.

  Metodik EQE D-delen

 • Patentombud
 • Avancerad
 • En tentaförberedande kurs inför EQE D med fokus på metodik och hur tentasvaret ska utformas. Kursen bygger på många praktiska övningar.

  Antal dagar

  Tre dagar 

  Hemuppgift

  En hemuppgift under kursens gång samt en hemuppgift efter kursen som sedan kommenteras individuellt.

  Målgrupp

  Kursen är lämplig för dig som vill ha en god förberedelse inför EQE D.

  Förkunskaper

  Goda kunskaper om EPC, PCT och patentpraxis krävs för att tillgodogöra sig övningar i hur man analyserar och utformar svaren.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning

  Kursen hjälper dig att förstå och svara på D-delsfrågor, hur man förstår vad som förväntas som svar på olika typer av frågor och hur man formulerar svar effektivt för både D1 och D2. En tyndgpunkt ligger på D2, med genomgång av hur man analyserar uppgiften, identifierar viktig information och förstår vad den innebär för svaret.

  %MCEPASTEBIN%

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  • Fakta

   Plats
   LabCenter, Oxtorgsgränd 2
   Datum
   3 - 5 december
   Pris
   15.000 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   Boka senast 4 november till priset 14.400 SEK exkl.moms

   Karta

  Patentadministration Grundkurs

 • IP-Assistent
 • Grundläggande
 • Grundläggande om patent och patentadministration samt patentassistentens roll och ansvar genom hela patentprocessen.

  Antal dagar

  Två och en halv dagar

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till relativt nya patentassistenter.

  Förkunskaper

  Viss kännedom om patentverken EPO, PRV och PCT.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning

  Fokus ligger på patentassistentens roll från idé till patentansökan. Föreläsarna går igenom grunderna i patentadministration och tar upp det viktigaste inom PCT, EPC och Sverige. 

  Vi diskuterar även patentassistentens roll i organisationen och samarbetet med ingenjörer och kunder. 

  Ett studiebesök till PRV ingår i kursavgiften samt en gemensam middag efter dag 2. 

  Sedan 2016 är kursen certifierad av SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll

  • Grundläggande om patent
  • Vad kan skyddas?
  • Inblandade parter vid en patentansökan; patentombudets/patentassistentens roll
  • Kommunikationsflödet mellan uppdragsgivare-patentkonsult-patentmyndighet
  • Från idé till patentansökan i Sverige
  • Prioritet, frister, avgifter, blanketter och beslut på PRV
  • Schematisk genomgång av ett ärendes gång på PRV, såväl nationellt som internationellt
  • PCT, EPC och PRV:s roller i det internationella samarbetet
  • Generell genomgång av årsavgifter och informationssökning på nätet
  • Förvaring av handlingar/ärendehantering/registrering

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  • Fakta

   Plats
   LabCenter, Oxtorgsgränd 2
   Datum
   9 - 11 april
   Tider
   Dag 1: 9.45 - 16.30
   Dag 2: 9.00 - 17.00
   Dag 3: 9.00 - 13.30
   Pris
   12.000 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   11.500 SEK exkl.moms när du
   bokar senast den 11 mars.

   Karta

   Boka

   Föreläsare

  Patentadministration i EPO

 • IP-Assistent
 • Avancerad
 • En fortsättning på Patentadministration Grundkurs som ger mer kunskap om patentprocessen i EPO.

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar

  En dag

  Kursen går att följa på distans.

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till patentassistenter som har grundläggande erfarenhet av arbete med EPO och som vill lära sig mer.

  Förkunskaper

  Kännedom om EPO och grundkunskaper i patentadministration.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning

  En fortsättning på Patentadministration Grundkurs som ger mer kunskap om patentprocessen i EPO.

  Kursen riktar sig till assistenter/paralegals som har grundkunskaper om procedur och formalia i EPO men som vill lära sig mer.

  Vilka delar av en patentansökan måste finnas med från början, och vad kan man komplettera senare? Finns det fördelar och/eller nackdelar med att vänta? Hur beräknar EPO frister, och varför? Vilka missade frister kan man rädda, hur går man tillväga och vad kostar det? Vilka frister får man absolut inte missa och vad händer om man trots allt missar?

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll

  • Inlämning av ansökan, minimikrav och efterinlämning
  • Avdelade ansökningar
  • Formalia kring prioritet
  • Fristnotering, med praktiska övningar
  • Återupptagning (Further processing)
  • Proceduren från slutföreläggande fram till patent
  • Överklagande

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  • Fakta

   Plats
   LabCenter, Oxtorgsgränd 2
   Datum
   14 maj
   Tider
   9.00 - 17.00
   Pris
   5.200 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   4.800 SEK exkl.moms när du
   bokar senast den 15 april.
   Distans
   Ja

   Karta

   Boka

   Föreläsare

  Patentansökan och Patentkrav
  Grundkursen – modul 3

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • Går igenom hur en patentansökan är uppbyggd och vilken funktion varje del har.

  Kort om Grundkursen

  Grundkursen är indelad i sju moduler som till viss del bygger på varandra. Varje modul berör ett specifikt område inom patent och det är möjligt att läsa hela Grundkursen eller enskilda moduler. Om du anmäler dig till flera moduler erbjuder vi rabatt på hela kostnaden.

  Den här tredje modulen Patentansökan och Patentkrav (2 dagar) anordnas i direkt anslutning till den fjärde modulen Patent Internationellt (2 dagar).

  De förkunskaper som krävs för att få bästa utbytet av varje modul framgår nedan. Hör av dig till oss om du är osäker.

  Antal dagar

  Två dagar

  Hemuppgift

  Hemuppgifter skickas i förväg.

  Målgrupp

  Målgruppen är främst patentingenjörer som vill lära sig mer om hur man skriver bra patentansökningar och hur man kan argumentera för sitt patent.

  Förkunskaper

  Kunskaper motsvarande Modul 2 förutsätts, dvs att man utöver det som anges för tidigare moduler även känner till begrepp som nyhet och uppfinningshöjd och de viktigaste undantagen från patenterbarhet.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning

  Modul 3 av grundkursen ger en förståelse av hur en patentansökan är uppbyggd och vilken funktion varje del har. Speciellt fokus ligger på patentkraven, olika kategorier av patentkrav, självständiga och osjälvständiga krav etc med övningsuppgifter inom kravskrivning samt tolkning av föreläggande och formulering av svaromål.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll

  • Mer om patentansökans uppbyggnad 
  • Genomgång av hemuppgifter 
  • Patentkrav – inklusive övningar 
  • Föreläggande och svaromål – inklusive övningar 
  • Slutföreläggande och patentmeddelande 
  • Kort om erinran och invändningar 

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  • Fakta

   Plats
   LabCenter, Oxtorgsgränd 2
   Datum
   14 - 15 januari
   Tider
   Dag 1: 9.30 - 17.00
   Dag 2: 9.00 - 17.00
   Pris
   10.500 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   Boka senast 17 december till priset 9.900 SEK exkl.moms

   Karta

   Boka

   Föreläsare

  Patenterbarhet
  Grundkursen – modul 2

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • Detaljerad genomgång av patenterbarhetskriterierna i de viktigaste länderna.

  Kort om Grundkursen

  Grundkursen är indelad i sju moduler som till viss del bygger på varandra. Varje modul berör ett specifikt område inom patent och det är möjligt att läsa hela Grundkursen eller enskilda moduler. Om du anmäler dig till flera moduler erbjuder vi rabatt på hela kostnaden.

  Den andra modulen Patenterbarhet (1 dag) anordnas i direkt anslutning till den första modulen Patent Grund (2 dagar).

  De förkunskaper som krävs för att få bästa utbytet av varje modul framgår nedan. Hör av dig till oss om du är osäker.

  Antal dagar

  En dag

  Kursen går att följa på distans.

  Målgrupp

  Främst patentingenjörer men även utvecklingschefer och ingenjörer som är delaktiga i att ansöka om patent.

  Förkunskaper

  Kunskaper motsvarande Modul 1 förutsätts, dvs, att man utöver det som anges för Modul 1 känner till vad patent innebär och har en övergripande förståelse för patentprocessen.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning

  Modul 2 av grundkursen ger en mer detaljerad genomgång av patenterbarhetskriterierna i de viktigaste länderna, samt på några speciella teknikområden.

  Begrepp som nyhet, uppfinningshöjd och det patenterbara området förklaras.

  Övningsuppgifter med utgångspunkt i problem – solution approach.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll

  • Känd teknik och nyhet. Kort om grace periods 
  • Uppfinningshöjd, problem-solution approach, övningar 
  • Undantag från patenterbarhet 
  • Kemipraxis/medicin 
  • Patent på datorrelaterade uppfinningar (EPO/USA/Kina/Japan) 

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  • Fakta

   Plats
   LabCenter, Oxtorgsgränd 2
   Meddela om du vill delta på distans.
   Datum
   15 november
   Tider
   9.00 - 16.45
   Pris
   5.500 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   5.100 SEK exkl.moms när du anmäler dig senast den 26 oktober.

   Om du anmäler dig till fler moduler samtidigt kan vi erbjuda ytterligare rabatt på hela kostnaden.
   Distans
   Ja

   Karta

   Boka

   Föreläsare

  Patent Grund
  Grundkursen – modul 1

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • En introduktion till patentprocessen nationellt och internationellt.

  Kort om Grundkursen

  Grundkursen är indelad i sju moduler som till viss del bygger på varandra. Varje modul berör ett specifikt område inom patent och det är möjligt att läsa hela Grundkursen eller enskilda moduler. Om du anmäler dig till flera moduler erbjuder vi rabatt på hela kostnaden.

  Den här första modulen Patent Grund (2 dagar) anordnas i direkt anslutning till den andra modulen Patenterbarhet (1 dag).

  De förkunskaper som krävs för att få bästa utbytet av varje modul framgår nedan. Hör av dig till oss om du är osäker.

  Antal dagar

  Två dagar

  Kursen går att följa på distans.

  Målgrupp

  Nya patentingenjörer, patentchefer, utvecklingschefer, utvecklingsingenjörer etc som vill lära sig mer om vad ett patent innebär – vad som kan skyddas och hur man kan utnyttja patent på bästa sätt i en viss verksamhet.

  Förkunskaper

  Kursen är en grundkurs med små krav på förkunskaper. Viss erfarenhet är en fördel.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning

  Modul 1 av grundkursen ger en introduktion till patentprocessen nationellt och internationellt och förklarar även kort vad som kan och inte kan patenteras. I modulen förklaras även vilka rättigheter ett patent ger och hur ett patent kan utnyttjas för att skapa värde.

  Ett studiebesök på PRV ingår.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll

  • Introduktion till immaterialrätt 
  • Vad är ett patent; grundläggande om patenterbarhetskriterier 
  • Hur får man patent – ansökningsprocessen 
  • Hur får man patent – internationellt (prioritet; intro PCT/EPO) 
  • Hur används patent – legalt, strategisk 
  • Hur används patent – företagspresentation 
  • Vad kan/kan inte patenteras (Europa, USA, Asien) 
  • Studiebesök på PRV

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  • Fakta

   Plats
   LabCenter, Oxtorgsgränd 2
   Meddela om du vill delta på distans.
   Datum
   13 - 14 november
   Tider
   Dag 1: 9.30 - 17.00
   Dag 2: 9.00 - 17.00
   Pris
   10.500 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   9.900 SEK exkl. moms när du anmäler dig senast den 26 oktober.

   Om du anmäler dig till fler moduler samtidigt kan vi erbjuda ytterligare rabatt på hela kostnaden.
   Distans
   Ja

   Karta

   Boka

   Föreläsare

  Patent Internationellt
  Grundkursen – modul 4

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • Ger en översikt över internationella samarbetsorgan för patentansökningar samt förklarar vad prioritet innebär.

  Kort om Grundkursen

  Grundkursen är indelad i sju moduler som till viss del bygger på varandra. Tanken med modulupplägget är att varje deltagare ska kunna välja moduler utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter. Om man väljer att gå fler moduler erbjuder vi rabatt.

  Den här fjärde modulen Patent Internationellt anordnas i direkt anslutning till den tredje modulen Patentansökan och Patentkrav (två dagar).

  De förkunskaper som krävs för att få bästa utbytet av varje modul framgår nedan. Hör av dig till oss om du är osäker.

  Antal dagar

  Två dagar

  Kursen går att följa på distans.

  Målgrupp

  Målgruppen är nya patentingenjörer, patentchefer, utvecklingsingenjörer, utvecklingschefer etc som vill lära sig mer om patent och om patentprocessen och hur man kan tänka strategiskt kring patentering.

  Förkunskaper

  Kunskaper motsvarande Modul 2 förutsätts. Det är inte nödvändigt med detaljkunskaper om patentansökans uppbyggnad eller färdigheter i att skriva patentkrav.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning

  Modul 4 av grundkursen ger en genomgång av vad prioritet innebär och en översikt över internationella samarbetsorgan för patentansökningar, främst EPO och PCT. Praxis i viktiga länder beskrivs och strategier för att välja länder att patentera i diskuteras.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll

  • Prioritet 
  • PCT – systemet 
  • EPO – formaliakrav, patenterbarhet, procedur 
  • USA – formaliakrav, patenterbarhet, procedur 
  • Andra viktiga länder 

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  • Fakta

   Plats
   LabCenter, Oxtorgsgränd 2
   Meddela om du vill delta på distans.
   Datum
   16 - 17 januari
   Tider
   Dag 1: 9.30 - 17.00
   Dag 2: 9.00 - 17.00
   Pris
   10.500 SEK exkl moms
   Kampanjpris
   Boka senast 17 december till priset 9.900 SEK exkl moms
   Distans
   Ja

   Karta

   Boka

   Föreläsare

  Patentkrav och Svaromål
  Grundkursen – modul 5

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • Fördjupad övning i att skriva patentkrav och svaromål.

  Kort om Grundkursen

  Grundkursen är indelad i sju moduler som till viss del bygger på varandra. Varje modul berör ett specifikt område inom patent och det är möjligt att läsa hela Grundkursen eller enskilda moduler. Om du anmäler dig till flera moduler erbjuder vi rabatt på hela kostnaden.

  De förkunskaper som krävs för att få bästa utbytet av varje modul framgår nedan. Hör av dig till oss om du är osäker.

  Antal dagar

  Två dagar

  Målgrupp

  Målgruppen är främst patentingenjörer som vill lära sig mer om hur man skriver bra patentansökningar och om kommunikationen med patentverk.

  Förkunskaper

  Kunskaper motsvarande Modul 3 förutsätts, dvs att man utöver det som anges för tidigare moduler även vet hur en patentansökan är uppbyggd, vilken funktion patentkraven har, och har viss övning i att skriva patentkrav samt att argumentera enligt problem-lösnings-metoden.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning

  Modul 5 av grundkursen ger en fördjupad övning i att skriva patentkrav och svaromål och att utnyttja problem – solution approach till sin fördel.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll

  Praktiska övningar i att skriva patentkrav, analysera förelägganden och mothåll samt att skriva svaromål.

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  • Fakta

   Plats
   LabCenter, Oxtorgsgränd 2
   Datum
   12 - 13 februari 2019
   Tider
   Dag 1: 9.30 - 17.00
   Dag 2: 9.00 - 16.30
   Pris
   10.500 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   Boka senast 14 januari till priset 9.900 SEK exkl.moms

   Karta

   Boka

   Föreläsare

  PCT Avancerad kurs

 • Patentombud
 • IP-Assistent
 • Avancerad
 • En genomgång av PCT-systemet och av administration av PCT-ärenden på avancerad nivå.

  Antal dagar

  Två dagar

  Målgrupp

  Kursen är lämplig för EQE-kandidater och erfarna patentassistenter men erbjuds även till andra som vill skaffa sig goda kunskaper om PCT-systemet.

  Förkunskaper

  Grundkunskaper om patentsystemet och om PCT, till exempel från IP-akademins Grundkurs – Modul 4.

  Kursbeskrivning

  Föreläsare från WIPO ger en genomgång av PCT-regelverk och praxis på avancerad nivå. Kursen hålls på engelska.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll

  • Brief review of the PCT procedure and time limits in the PCT
  • Filing of a PCT application and of a Chapter II demand
  • Correction of defects
  • Who can act as a PCT agent and represent the applicant?
  • Claiming priority documents
  • International Bureau as receiving Office
  • Recording of changes relating to the Applicant, Agent or the Inventor
  • International publication and access to the file of the International Bureau
  • International Search and Supplementary International Search
  • International Preliminary Examination
  • Unity of invention and protest procedure
  • Amendments of the international application
  • Procedure in case of deposited biological material and nucleotide and/or amino
    acid sequence listings
  • Entry into the National Phase and reinstatement of rights
  • EP regional phase requirements
  • US national phase requirements
  • Recent and future developments in the PCT system

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  • Fakta

   Datum
   Kursen startar nästa gång hösten 2019. Information om detta kommer upp under vårterminen. Om du vill göra en intresseanmälan går det bra att boka här till höger. Skriv intresseanmälan och vilken kurs det gäller i meddelanderutan.

  Post-grant och Domstolsprocesser
  Grundkursen – modul 6

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • Ger en översikt över hur invändningar fungerar.

  Kort om Grundkursen

  Grundkursen är indelad i sju moduler som till viss del bygger på varandra. Varje modul berör ett specifikt område inom patent och det är möjligt att läsa hela Grundkursen eller enskilda moduler. Om du anmäler dig till flera moduler erbjuder vi rabatt på hela kostnaden.

  Den här sjätte modulen Post-grant och Domstolsprocesser (1 dag) anordnas i direkt anslutning till den sjunde modulen Invändning (1 dag).

  De förkunskaper som krävs för att få bästa utbytet av varje modul framgår nedan. Hör av dig till oss om du är osäker.

  Antal dagar

  En dag

  Kursen går att följa på distans.

  Målgrupp

  Målgruppen är nya patentingenjörer, patentchefer, utvecklingsingenjörer, utvecklingschefer etc. som vill lära sig mer om hur man kan hantera konkurrenters patent.

  Förkunskaper

  Kunskaper motsvarande Modul 2 förutsätts. Det är inte nödvändigt med detaljkunskaper om patentansökans uppbyggnad eller färdigheter i att skriva patentkrav.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning

  Modul 6 av grundkursen ger en översikt över hur invändningar fungerar, med tonvikt på EPO. Även olika typer av post-grant proceedings i USA behandlas, liksom domstolsprocessen främst i Sverige.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll

  • Invändning, överklagande med fokus på EPO 
  • Post-grant i USA 
  • Domstolsprocessen 
  • Besök PMD 

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  • Fakta

   Plats
   LabCenter, Oxtorgsgränd 2
   Meddela om du vill delta på distans.
   Datum
   12 mars 2019
   Tider
   9.00 - 17.00
   Pris
   5.500 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   Boka senast 12 februari till priset 5.100 SEK exkl.moms.
   Distans
   Ja

   Karta

   Boka

   Föreläsare

  Boka kurs

  Fyll i dina uppgifter nedan för att boka plats på kursen.

  Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!
  KURSDELTAGARE

  OM DU VILL ANMÄLA FLER KURSDELTAGARE

  Tack för ditt meddelande!