• Aktuellt


Ett positivt samarbete med ett dynamiskt kursupplägg

Med 30 år i branschen och med lång erfarenhet av att föreläsa tillsammans utgör Åsa och Susanne ett suveränt team på IP-akademin.

Ni brukar hålla i kursen Patentadministration grundkurs och från och med i år även fortsättningskursen Patentadministration i EPO. Vad har ni för bakgrund inom IP?

Vi har båda jobbat länge i branschen, närmare bestämt 30 år var (!), och vi började vår bana på PRV där vi också lärde känna varandra. Åsa jobbade på PRV två år och Susanne 12 år. Sedan dess har vi båda varit på ombudssidan, där vi också jobbade tillsammans på Zacco under några år. Susanne gjorde visserligen en avstickare till en patentavdelning inom industrin ett par år, för att sedan återvända till ombudssidan. Vi har nu båda rollen som administrativ chef men på varsin ombudsbyrå. 

Kurserna ni föreläser på är för patentassistenter och paralegals. Vad får man med sig i sitt arbete om man väljer att gå grundkursen respektive fortsättningskursen i patentadministration?

Grundkursen vänder sig till dig som är relativt ny i rollen som
IP-administratör och kanske har jobbat några månader till ett par år, beroende på vad du har haft för arbetsuppgifter som IP-administratör. I grundkursen är tanken att du ska få med dig praktiska kunskaper till HUR vi faktiskt jobbar. Hur går det till att lämna in en ny svensk patentansökan
t ex – Vilka är stegen och hur ser gången ut genom PRV. Hur ser föreläggandena ut och vad gör vi som administratörer med dem. Eftersom vi har erfarenhet både från ombudssidan och industrin så kan vi också göra jämförelser med de olika rollerna som IP-administratör hos ombud eller inhouse på en patentavdelning. Vi tar upp exempel på oförutsedda saker som kan hända och bjuder gärna på våra egna misstag som vi lärt oss av. 

Fortsättningskursen inriktad på EPO är tänkt för dig som jobbat några år och som vill ha en djupare förståelse för hanteringen av EP ansökningar. Vi går in mer på detaljer kring fristhantering, olika typer av förelägganden och regelverk kring EP.

Susanne du kommer från Bergenstråhle & Partners och Åsa från Zacco Sweden. Hur är det att arbeta tillsammans från olika byråer och på vilket sätt kan det vara gynnsamt för IP-branschen?

Att vi alltid är två som håller de här kurserna gör upplägget lite mer dynamiskt och kanske lite roligare. Vi stöttar och kompletterar varandra och kan hjälpa till att ställa de ”dumma frågorna” (fast det finns ju inga dumma frågor förstås). Att vi kommer från två olika byråer har inte varit något problem alls. Nu känner vi dessutom varandra så pass väl men vi känner ju även branschen väldigt väl och vet vad som är känsligt att dela och inte. Allt material vi använder och visar på våra kurser är alltid helt offentligt. Båda våra respektive byråer är också mycket positiva till att vi samarbetar. Den här branschen har historiskt alltid varit bra på att samarbeta trots konkurrenssituationer – är vår uppfattning – vilket gynnar och stärker branschen som helhet.

Hur ser ni på IP-akademins roll?

IP-akademin fyller en väldigt stor roll som utbildare i IP-branschen. Det finns inte så många andra aktörer än PRV annars. IP-akademin har alltid varit duktiga på att fånga upp behovet i branschen och kan anpassa utbildningar snabbt efter förändringar i regelverk eller annat. Till exempel kom den här grundkursen för patentassistenter till genom att det fanns ett behov av en mer praktisk kurs. I och med att Rut Herbjørnsen också har sitt förflutna som aktiv i branschen så har hon också kunnat knyta bra och relevanta föreläsare till sitt team och vet dessutom själv vad vi som jobbar i branschen behöver i form av utbildningar och praxisgenomgångar.