• Aktuellt

Patentombud


Kurser och utbildningar inom patent

IP-akademin erbjuder kurser för civilingenjörer och naturvetare med motsvarande teknisk utbildning som vill arbeta som patentombud.

I kursutbudet ingår handläggning av olika typer av patentärenden. Det finns ett flertal kurser och delmoment som kan läsas som en hel utbildning och som leder fram till att kunna titulera sig som patentombud. 

De flesta kurserna är också öppna för deltagare som önskar utbildning enbart i vissa avsnitt. Det kan gälla att fördjupa sig inom ett speciellt kunskapsområde eller att komplettera något till sin kompetens .

För varje kurs anges vilka förkunskaper vi anser är nödvändiga för att ha störst behållning av kursen. För att kunna få behörighet inför en
IP-myndighet krävs i vissa fall dessutom en godkänd teknisk praktik eller utbildning. Detta gäller för att kunna genomföra EQE-examen.

Kurserna ges på svenska om inget annat anges. Ett par av våra kurser ger PVU-poäng vilket anges i kursinformationen.

Filtrera

Metodik EQE A-delen

 • Patentombud
 • Avancerad
 • En tentaförberedande kurs inför EQE A med fokus på metodik – om vad som förväntas i svaret. Kursen bygger på många praktiska övningar.

  Antal dagar Number of days

  Två dagar 

  Hemuppgift Assignment

  En hemuppgift som kommenteras individuellt.

  Målgrupp Target group

  Kursen är lämplig för dig som vill ha en god förberedelse inför EQE A.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Goda kunskaper om begrepp inom patenterbarhet och kravtolkning, såsom nyhet, uppfinningshöjd och det patenterbara området. Grundläggande kunskaper om hur en patentansökan ska utformas.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Sedan 2017 är A-delen inte längre uppdelad på kemi respektive elektro/mekanik utan alla kandidater kommer att göra samma A-delar (och B-delar).

  IP-akademin erbjuder förberedande kurser inför EQE som är anpassade till det nya formatet. Metodik EQE A-delen är en tentaförberedande kurs inför EQE A med fokus på metodik – om vad som förväntas i svaret. Kursen bygger på många praktiska övningar.

  Det nya formatet medför en del ändringar som kandidaten måste vara väl medveten om. Enligt EPO innebär det en återgång till grunderna – d.v.s. att utvärdera kandidatens förmåga när det gäller:

  • Grundläggande kravskrivning
  • Bedömning av uppfinning och känd teknik
  • Att argumentera för att ändrade patentkrav uppfyller formella och substantiella krav
  • Att ta till sig information från tentapapperen

  Det sistnämnda har alltid varit viktigt men i ännu högre grad nu.

  Teknikområdet

  Sammanslagningen kräver anpassning av alla kandidater. Tentauppgifterna kommer att väljas bland vardagsföremål som alla känner till. Däremot kommer uppgifterna att ha element av både kemi och elektro/mekanik. Till exempel kan kandidaten behöva hantera intervaller, även som icke-kemist. Kemister behöver träna på att hantera ritningar.

  Kursens upplägg

  Kursen inleds med en presentation av A-delen. Tyngden ligger på hur man bäst hanterar de olika dokumenten som ingår i tentan och hur svaret ska utformas. Därefter tillämpas metoden i arbete med en exempeltenta som är anpassad till det nya formatet.

  Efter kursen görs en gammal A-del som hemuppgift, vilken sedan kommenteras individuellt. 

  %MCEPASTEBIN%

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Metodik EQE B-delen

 • Patentombud
 • Avancerad
 • En tentaförberedande kurs inför EQE B med fokus på metodik – om vad som förväntas i svaret. Kursen bygger på många praktiska övningar.

  Antal dagar Number of days

  Två dagar 

  Hemuppgift Assignment

  En hemuppgift som kommenteras individuellt.

  Målgrupp Target group

  Kursen är lämplig för dig som vill ha en god förberedelse inför EQE B.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Goda kunskaper om begrepp inom patenterbarhet och kravtolkning, såsom nyhet, uppfinningshöjd och det patenterbara området. Grundläggande kunskaper om hur en patentansökan ska utformas.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Sedan 2017 är B-delen inte längre uppdelad på kemi respektive elektro/mekanik utan alla kandidater kommer att göra samma B-delar (och A-delar).

  IP-akademin erbjuder förberedande kurser inför EQE som är anpassade till det nya formatet. Metodik EQE B-delen är en tentaförberedande kurs inför EQE B med fokus på metodik – om vad som förväntas i svaret. Kursen bygger på många praktiska övningar.

  Det nya formatet medför en del ändringar som kandidaten måste vara väl medveten om. Enligt EPO innebär det en återgång till grunderna – d.v.s. att utvärdera kandidatens förmåga när det gäller:

  • Grundläggande kravskrivning
  • Bedömning av uppfinning och känd teknik
  • Att argumentera för att ändrade patentkrav uppfyller formella och substantiella
   
  krav
  • Att ta till sig information från tentapapperen

  Det sistnämnda har alltid varit viktigt men i ännu högre grad nu.

  Teknikområdet

  Sammanslagningen kräver anpassning av alla kandidater. Tentauppgifterna kommer att väljas bland vardagsföremål som alla känner till. Däremot kommer uppgifterna att ha element av både kemi och elektro/mekanik. Till exempel kan kandidaten behöva hantera intervaller, även som icke-kemist. Kemister behöver träna på att hantera ritningar.

  Kursens upplägg

  Kursen inleds med en presentation av B-delen. Tyngden ligger på hur man bäst hanterar de olika dokumenten som ingår i tentan och hur svaret ska utformas. Därefter tillämpas metoden i arbete med en exempeltenta som är anpassad till det nya formatet.

  Efter kursen görs en gammal B-del som hemuppgift, vilken sedan kommenteras individuellt. 

  %MCEPASTEBIN%

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  PCT Advanced Course

 • Patentombud
 • IP-Assistent
 • Avancerad
 • A review of the PCT system and of the administration of PCT cases at an advanced level.

  Antal dagar Number of days

  Two days

  Målgrupp Target group

  The course is suitable for EQE candidates and experienced patent assistants, but is also offered to others who want to acquire good knowledge of the PCT system.

  The course is also suitable if you want to become a certified assistant.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Basic knowledge of the patent system and of PCT, for example from the course Grundkurs – Modul 4.

  Kursbeskrivning Course description

  Lecturers from WIPO provides an overview of PCT regulations and practices at an advanced level.

  Note that the course gives PVU points.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Brief review of the PCT procedure and time limits in the PCT
  • Filing of a PCT application and of a Chapter II demand
  • Correction of defects
  • Who can act as a PCT agent and represent the applicant?
  • Claiming priority documents
  • International Bureau as receiving Office
  • Recording of changes relating to the Applicant, Agent or the Inventor
  • International publication and access to the file of the International Bureau
  • International Search and Supplementary International Search
  • International Preliminary Examination
  • Unity of invention and protest procedure
  • Amendments of the international application
  • Procedure in case of deposited biological material and nucleotide and/or amino acid sequence listings
  • Entry into the National Phase and reinstatement of rights
  • EP regional phase requirements
  • US national phase requirements
  • Recent and future developments in the PCT system

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Datum
   The course will start next spring 2022. Information about this will come up during the autumn semester. If you want to register your interest, you can book here on the right. Type the expression of interest and the name of the course in the message box.
   Date
   The course will start next spring 2022. Information about this will come up during the autumn semester. If you want to register your interest, you can book here on the right. Type the expression of interest and the name of the course in the message box.

  Metodik EQE D-delen

 • Patentombud
 • Avancerad
 • En tentaförberedande kurs inför EQE D med fokus på metodik och hur tentasvaret ska utformas. Kursen bygger på många praktiska övningar.

  Antal dagar Number of days

  Tre dagar 

  Hemuppgift Assignment

  En hemuppgift under kursens gång samt en hemuppgift efter kursen som sedan kommenteras individuellt.

  Målgrupp Target group

  Kursen är lämplig för dig som vill ha en god förberedelse inför EQE D.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Goda kunskaper om EPC, PCT och patentpraxis krävs för att tillgodogöra sig övningar i hur man analyserar och utformar svaren.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Kursen hjälper dig att förstå och svara på D-delsfrågor, hur man förstår vad som förväntas som svar på olika typer av frågor och hur man formulerar svar effektivt för både D1 och D2. En tyngdpunkt ligger på D2, med genomgång av hur man analyserar uppgiften, identifierar viktig information och förstår vad den innebär för svaret.

  %MCEPASTEBIN%

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Opposition and Oral Proceedings in the EPO

 • Patentombud
 • Avancerad
 • Practical advice and tips on how to increase your chance of success in opposition proceedings.

  Antal dagar Number of days

  One day

  Målgrupp Target group

  The target group is primarily patent attorneys who want to improve their skills in writing and prosecuting oppositions.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Prior knowledge on grant and opposition proceedings in the EPO, corresponding to module 5 or module 6 of the basic course on patents, is required.

  Kursbeskrivning Course description

  This seminar addresses the various aspects of writing and prosecuting an opposition successfully in the EPO with a combination of lectures and practical exercises. 

  The lecturers have extensive experience in handling oppositions and oral proceedings before the EPO.

  The course is certified by SEPAF.

  Note that the course gives PVU points.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  Among topics that are covered are:

  • what are the legal and formal requirements
  • what to include or exclude from a strategic point of view
  • timing of submissions and responses
  • how to prepare for oral proceedings
  • tips for success in oral proceedings

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Datum
   Right now, we don't have a scheduled date for this course. Send us a message if you want to take the course. Type the expression of interest in the message box in bookings form on the right.
   Date
   Right now, we don't have a scheduled date for this course. Send us a message if you want to take the course. Type the expression of interest in the message box in bookings form on the right.

  Patent Fundamentals

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • A basic course in patents divided into six modules.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Patent fundamentals is divided into six modules that are to some extent based on each other. Each module covers a specific area within patents and it is possible to study the entire Patent fundamentals course or choose the modules that are relevant for you.

  Patent fundamentals has been developed in consultation with some of our experienced lecturers.

  Book the modules on the page of each module. Links can be found under the course dates tab.

  Målgrupp Target group

  Patent fundamentals is aimed at prospective or already active patent attorneys. Parts of the course are also suitable for, for example, development managers and entrepreneurs as well as for others who come into contact with patent issues in their work. Read more about target groups in the information about each module.

  Förkunskaper Previous knowledge

  The previous knowledge required to get the best benefit from each module is stated in the information about each module. Contact us if you are unsure.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  A short desription av all six modules including links to further information about each module:

  Module 1 – Introduction to Patents and Other IPR
  An introduction to the patent process nationally and internationally.

  Module 2 – Patentability
  Detailed review of the patentability criteria in the most important countries.

  Module 3 – Patent Application and Claims
  Goes through how a patent application is structured and what function each part has.

  Module 4 – Patent Internationally
  Provides an overview of international co-operation bodies for patent applications and explains what priority means.

  Module 5 – Claims and Response to Office Actions
  In-depth practice in writing patent claims and defense cases.

  Module 6 – Post-grant and Court Procedures
  Provides an overview of how objections work.

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Datum
   Module 1: September 14-15, 2021
   Module 2: September 16, 2021
   Module 3: October 6-7, 2021
   Module 4: October 26-27, 2021
   Module 5: November 30 - December 1, 2021
   Module 6: December 2, 2021
   Pris
   See each current module. Links can be found under the course information tab above.
   Kampanjpris
   See each current module. Links can be found under the course information tab above.

   If you sign up for several modules at the same time, we offer a 5 % discount on the entire cost.
   Övrigt

   Book the modules on each module's page. Links can be found under the course information tab above.

   Date
   Module 1: September 14-15, 2021
   Module 2: September 16, 2021
   Module 3: October 6-7, 2021
   Module 4: October 26-27, 2021
   Module 5: November 30 - December 1, 2021
   Module 6: December 2, 2021
   Price
   See each current module. Links can be found under the course information tab above.
   Campaign offer
   See each current module. Links can be found under the course information tab above.

   If you sign up for several modules at the same time, we offer a 5 % discount on the entire cost.
   Other

   Book the modules on each module's page. Links can be found under the course information tab above.

  Introduction to Patents and Other IPR
  Patent Fundamentals – Module 1

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • An introduction to the patent process nationally and internationally.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Patent fundamentals is divided into six modules that are to some extent based on each other. Each module covers a specific area within patents and it is possible to study the entire Patent fundamentals course or choose the modules that are relevant for you. If you sign up for several modules, we offer a discount on the entire cost.

  This first module Introduction to patents and other IPR (2 days) is arranged in direct connection with the second module Patentability (1 day).

  The previous knowledge required to get the best out of each module is shown below. Contact us if you are unsure.

  Antal dagar Number of days

  Two days

  Målgrupp Target group

  New patent engineers, patent managers, development managers, development engineers, etc. who want to learn more about what a patent means - what can be protected and how to make the best use of patents in a particular business.

  Förkunskaper Previous knowledge

  The course is a basic course with small requirements for prior knowledge. Some experience is an advantage.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Module 1 starts with an introduction to IPR in general and the patent process nationally and internationally. The module also explains what rights the patent gives and how IPR can be used to create value in a company.

  The course is certified by SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Introduction to intellectual property law
  • What is a patent; Basics on criteria for patentability
  • How to obtain a patent – the application procedure
  • How to obtain a patent – internationally (priority; intro PCT/EPO)
  • How can a patent be used – legally, strategically
  • How can intellectual property be used – presentation of a company

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Patentability
  Patent Fundamentals – Module 2

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • Detailed review of the patentability criteria in the most important countries.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Patent fundamentals is divided into six modules that are to some extent based on each other. Each module covers a specific area within patents and it is possible to study the entire Patent fundamentals course or choose the modules that are relevant for you. If you sign up for several modules, we offer a discount on the entire cost.

  The second module Patentability (1 day) is arranged in direct connection with the first module Introduction to patents and other IPR (2 days).

  The previous knowledge required to get the best out of each module is shown below. Contact us if you are unsure.

  Antal dagar Number of days

  One day

  Målgrupp Target group

  Mainly patent engineers but also development managers and engineers who are involved in applying for patents.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Knowledge corresponding to Module 1 is assumed, ie, that in addition to what is stated for Module 1, one knows what a patent entails and has an overall understanding of the patent process.

   

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Module 2 provides a more detailed view of the patentability criteria in the most important countries and jurisdictions.

  Concepts such as novelty, inventive step, obviousness and the patentable area are explained.

  The problem-solution approach is illustrated with exercises.

  The course is certified by SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Prior art and novelty. Briefly about grace periods
  • Inventive step, problem-solution approach, exercises
  • Exceptions and exclusions from patentability
  • Patents in chemistry and pharmaceutics
  • Patents on computer-implemented inventions (EPO/USA/China/Japan)

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Patent Application and Claims
  Patent Fundamentals – Module 3

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • Goes through how a patent application is structured and what function each part has.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Patent fundamentals is divided into six modules that are to some extent based on each other. Each module covers a specific area within patents and it is possible to study the entire Patent fundamentals course or choose the modules that are relevant for you. If you sign up for several modules, we offer a discount on the entire cost.

  The prior knowledge required to get the best out of each module is shown below. Contact us if you are unsure.

  Antal dagar Number of days

  Two days

  Målgrupp Target group

  The target group is mainly patent engineers who want to learn more about how to write good patent applications and how to argue for their patent.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Knowledge corresponding to Module 2 is assumed, ie that in addition to what is stated for previous modules, one also knows concepts such as novelty and inventive step and the most important exceptions from patentability.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Module 3 provides an understanding of how the structure of a patent application and the function of each part. Special focus is given to the claims, different claim categories, independent and dependent claims, etc.

  The course is certified by SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • More about the structure of a patent application
  • Claims – including exercises
  • Office action and response – including exercises
  • Final stages of the grant process
  • Briefly about oppositions and 3rd party observations.

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Plats
   Rosterigränd 4, Liljeholmen eller på distans
   Datum
   October 6-7, 2021
   Tider
   Day 1: 09:30-17:00
   Day 2: 09:00-17:00
   Pris
   10.500 SEK excluding VAT
   Kampanjpris
   Register at the latest on September 6 and pay 9.900 SEK excluding VAT
   Övrigt
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent Fundamentals will be in English this Autumn.
   Distans
   Ja
   Location
   Rosterigränd 4, Liljeholmen eller på distans
   Date
   October 6-7, 2021
   Times
   Day 1: 09:30-17:00
   Day 2: 09:00-17:00
   Price
   10.500 SEK excluding VAT
   Campaign offer
   Register at the latest on September 6 and pay 9.900 SEK excluding VAT
   Other
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent Fundamentals will be in English this Autumn.
   Participate remotely
   Yes

   Karta

   Map

   Boka Register

   Föreläsare

   Lecturer

  Patent Internationally
  Patent Fundamentals – Module 4

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • Provides an overview of international co-operation bodies for patent applications and explains what priority means.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Patent fundamentals is divided into six modules that are to some extent based on each other. Each module covers a specific area within patents and it is possible to study the entire Patent fundamentals course or choose the modules that are relevant for you. If you sign up for several modules, we offer a discount on the entire cost.

  The prior knowledge required to get the best out of each module is shown below. Contact us if you are unsure.

  Antal dagar Number of days

  Two days

  Målgrupp Target group

  The target group is new patent engineers, patent managers, development engineers, development managers, etc. who want to learn more about patents and the patent process and how to think strategically about patenting.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Knowledge corresponding to Module 2 is required. It is not necessary to have detailed knowledge of the structure of the patent application or skills in writing patent claims.

   

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Module 4 provides more detail on how to obtain patents in other countries, including the concept of priority, and an overview of international systems for handling patent applications, primarily PCT and EPC as well as patent formalities for some important countries. We also discuss how to choose countries and strategies for patenting.

  The course is certified by SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Priority
  • PCT – Patent Cooperation Treaty
  • EPO – formalities, patentability, procedural aspects
  • USA – formalities, patentability, procedural aspects
  • Other important countries

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Plats
   Rosterigränd 4, Liljeholmen eller på distans
   Datum
   October 26-27, 2021
   Tider
   Day 1: 09:30-17:00
   Day 2: 09:00-17.00
   Pris
   10.500 SEK excluding VAT
   Kampanjpris
   Register at the latest on September 26 and pay 9.900 SEK excluding VAT
   Övrigt
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent Fundamentals will be in English this Autumn.
   Distans
   Ja
   Location
   Rosterigränd 4, Liljeholmen eller på distans
   Date
   October 26-27, 2021
   Times
   Day 1: 09:30-17:00
   Day 2: 09:00-17.00
   Price
   10.500 SEK excluding VAT
   Campaign offer
   Register at the latest on September 26 and pay 9.900 SEK excluding VAT
   Other
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent Fundamentals will be in English this Autumn.
   Participate remotely
   Yes

   Karta

   Map

   Boka Register

   Föreläsare

   Lecturer

  Claims and Response to Office Actions
  Patent Fundamentals – Module 5

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • In-depth practice in writing patent claims and defense cases.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Patent fundamentals is divided into six modules that are to some extent based on each other. Each module covers a specific area within patents and it is possible to study the entire Patent fundamentals course or choose the modules that are relevant for you. If you sign up for several modules, we offer a discount on the entire cost.

  The prior knowledge required to get the best out of each module is shown below. Contact us if you are unsure.

  Antal dagar Number of days

  Two days

  Målgrupp Target group

  The target group is mainly patent engineers who want to learn more about how to write good patent applications and about communication with patent offices.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Knowledge corresponding to Module 3 is assumed, ie in addition to what is stated for previous modules, you also know how a patent application is structured, what function the patent claims have, and have some practice in writing patent claims and arguing according to the problem-solving method.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Module 5 elaborates further on claims drafting, devoting most of the time to claim drafting exercises.

  The course is certified by  SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  The main part of the module is dedicated to exercises in claim drafting with some theoretical background and with some focus on the importance of novelty and inventive step.

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Plats
   Saturnus konferens, Hornsgatan 15
   Datum
   November 30 - December 1, 2021
   Tider
   Day 1: 9.30-17.00
   Day 2: 9.00-16.30
   Pris
   10.500 SEK excluding VAT
   Kampanjpris
   Register at the latest on October 30 and pay 9.900 SEK excluding VAT
   Övrigt
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent fundamentals will be in English this Autumn.
   Distans
   Ja
   Location
   Saturnus konferens, Hornsgatan 15
   Date
   November 30 - December 1, 2021
   Times
   Day 1: 9.30-17.00
   Day 2: 9.00-16.30
   Price
   10.500 SEK excluding VAT
   Campaign offer
   Register at the latest on October 30 and pay 9.900 SEK excluding VAT
   Other
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent fundamentals will be in English this Autumn.
   Participate remotely
   Yes

   Karta

   Map

   Boka Register

   Föreläsare

   Lecturer

  Post-grant and Court Procedures
  Patent Fundamentals – Module 6

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • Provides an overview of how objections work.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Patent fundamentals is divided into six modules that are to some extent based on each other. Each module covers a specific area within patents and it is possible to study the entire Patent fundamentals course or choose the modules that are relevant for you. If you sign up for several modules, we offer a discount on the entire cost.

  The prior knowledge required to get the best out of each module is shown below. Contact us if you are unsure.

  Antal dagar Number of days

  One day

  Målgrupp Target group

  The target group is new patent engineers, patent managers, development engineers, development managers, etc. who want to learn more about how to handle competitors' patents.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Knowledge corresponding to Module 2 is required. It is not necessary to have detailed knowledge of the structure of the patent application or skills in writing patent claims.

   

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Module 6 discusses formal and strategic aspects of oppositions, in particular in the EPO. Some procedures for post-grant proceedings in the USA are discussed and the court procedures mainly in Sweden is described.

  The course is certified by SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Opposition and appeal, focusing on the EPO
  • Post-grant in the USA
  • Court proceedings
  • Visit to the Patent and Market Court (if the pandemic allows)

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Plats
   Saturnus konferens, Hornsgatan 15
   Datum
   December 2, 2021
   Tider
   09.00 - 17.00
   Pris
   5.500 SEK excluding VAT
   Kampanjpris
   Register at the latest on November 2 and pay 5.100 excluding VAT
   Övrigt
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent fundamentals will be in English this Autumn.
   Distans
   Ja
   Location
   Saturnus konferens, Hornsgatan 15
   Date
   December 2, 2021
   Times
   09.00 - 17.00
   Price
   5.500 SEK excluding VAT
   Campaign offer
   Register at the latest on November 2 and pay 5.100 excluding VAT
   Other
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent fundamentals will be in English this Autumn.
   Participate remotely
   Yes

   Karta

   Map

   Boka Register

   Föreläsare

   Lecturer

  Preparing for the Pre-exam Legal Part

 • Patentombud
 • Avancerad
 • Pre-exam legal part is covering the syllabus of the legal part of the pre-exam.

  Antal dagar Number of days

  The course consists of 6 days divided into two blocks of 3 days each.

  Hemuppgift Assignment

  Some preparation will be expected before each block.

  Målgrupp Target group

  The course is for candidates intending to sit the EQE pre-exam in 2022.

  Kursbeskrivning Course description

  This course helps you prepare for the legal part of the EQE Pre-exam. Focus is on legal knowledge but we also cover the practical aspects of sitting the exam.

   

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  The course covers 6 days including the following topics:
  • EPO organization
  • Communication and time limits
  • Languages, representation
  • Legal remedies
  • Filing, search
  • Examination and grant
  • Fees
  • Divisional applications
  • Priority, formal and substantive aspects
  • Opposition, limitation, revocation
  • Appeals
  • PCT and Euro-PCT
  Tips and advice for sitting the exam.

  Litteraturlista Literature

  It is advised to bring a copy of the EPC and, for the last day, the PCT.

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Datum
   Right now, we don't have a scheduled date for this course. Send us a message if you want to take the course. Type the expression of interest in the message box in bookings form on the right.
   Date
   Right now, we don't have a scheduled date for this course. Send us a message if you want to take the course. Type the expression of interest in the message box in bookings form on the right.

  Claim Analysis

 • Patentombud
 • Avancerad
 • A course on learning to read and understand patent claims with many practical exercises in claim analysis.

  Antal dagar Number of days

  Three days

  Målgrupp Target group

  The course is suitable as preparation for the claim analysis part of the EQE pre-exam, but it is also suitable for anyone who wants to learn to read and understand patent requirements for making, for example, patentability assessments or infringement analysis.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Basic knowledge of concepts in patentability and claim analysis, such as novelty, inventive step and the patentable area.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  The course is built around practical exercises with questions about claim analysis, such as:
  • Does a certain claim have a novelty/inventive step above the stated prior art?
  • Which embodiments cover a certain claim?
  • Is a proposed change in claims acceptable under EPC?

  The course provides training in the issues dealt with in the claim analysis part of EQE pre-exam, including assessment of patent novelty and inventive step in relation to known technology and of the scope of requirements in relation to concrete embodiments.

  Claims analysis provides a better understanding of how patent claims can be interpreted and what possibilities you have when formulating or changing patent claims.

  Since 2016 the course is certified by SEPAF.

  Kursinnehåll Course Content

  The course provides answers to questions such as:
  • How do you decide if a claim is new?
  • Is a certain embodiment covered by claim 1?
  • What can you change in an application? How do you know if a change is allowed?
  • How is inventory height assessed? How do you know what is the closest known technology? What is the difference between a technical effect and a technical problem?

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Plats
   Rosterigränd 4, Liljeholmen eller på distans
   Datum
   7-9 December, 2021
   Tider
   Day 1: 09:30 - 16:30
   Day 2: 09:00 - 17:00
   Day 3: 09:00 - 16:30
   Pris
   15.000 SEK excluding VAT
   Kampanjpris
   Register at the latest on September 19 and pay 14.400 SEK excluding VAT
   Distans
   Ja
   Location
   Rosterigränd 4, Liljeholmen eller på distans
   Date
   7-9 December, 2021
   Times
   Day 1: 09:30 - 16:30
   Day 2: 09:00 - 17:00
   Day 3: 09:00 - 16:30
   Price
   15.000 SEK excluding VAT
   Campaign offer
   Register at the latest on September 19 and pay 14.400 SEK excluding VAT
   Participate remotely
   Yes

   Karta

   Map

   Boka Register

   Föreläsare

   Lecturer

  Boka kurs

  Fyll i dina uppgifter nedan för att boka plats på kursen.

  Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!
  KURSDELTAGARE

  OM DU VILL ANMÄLA FLER KURSDELTAGARE

  Tack för ditt meddelande!

  Book Course

  Fill in your details below to book a place on the course

  The form contains errors. Please check the form an try again. Thanks!
  Participant

  Fill in the information below if you would like to register more participants

  Thanks!