Förberedande kurs för tekniskt delprov

Avancerad | Patentombud

Kursen är avsedd för deltagare som tänker ta det tekniska delprovet under hösten 2022 men passar även för andra som vill fördjupa sig i bedömningar av patenterbarhet, främst nyhet och uppfinningshöjd.

Antal dagar Number of days

Fyra dagar

Målgrupp Target group

Målgruppen är de som ska göra Patentombudsnämndens tekniska delprov för att bli auktoriserat svenskt patentombud i höst. Målgruppen är de som ska göra Patentombudsnämndens tekniska delprov för att bli auktoriserat svenskt patentombud i höst.

Förkunskaper Previous knowledge

 Viss erfarenhet av patentarbete.

%MCEPASTEBIN%

Kursbeskrivning Course description

Patentombudsnämndens tekniska delprov för att bli auktoriserat svenskt patentombud kommer att hållas i Stockholm den 21 – 22 november 2023.

Delproven innefattar tre moment: att skriva en uppsättning patentkrav och en inledning till en patentansökan, att besvara ett föreläggande, och att skriva en invändning.

Kursinnehåll Course Content

Kursen omfattar teoripass och praktiska övningar. En stor del av fokus ligger på att hantera problem-solution approach på bästa sätt i vart av de tre olike momenten.

Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

Boka kurs

Fyll i dina uppgifter nedan för att boka plats på kursen.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!
KURSDELTAGARE

OM DU VILL ANMÄLA FLER KURSDELTAGARE

Tack för ditt meddelande!

Book Course

Fill in your details below to book a place on the course

The form contains errors. Please check the form an try again. Thanks!
Participant

Fill in the information below if you would like to register more participants

Thanks!