• Aktuellt

Affärsvillkor

En kursanmälan blir automatiskt bindande 30 dagar före kursstart. Då sänds fakturan som samtidigt är en bekräftelse på att deltagaren har beretts plats på kursen.

Vid avbokning på grund av sjukdom går det oftast att hitta en lösning. Till exempel kan det finnas möjlighet att delta på distans, skicka en kollega istället, eller ha kursbeloppet innestående hos oss till en annan kurs.

Alla kurspriser är angivna exkl. moms.

IP-akademin förbehåller sig rätten att ställa in eller skjuta upp genomförandet av en kurs om inte ett tillräckligt stort deltagarantal uppnås.

Vissa av de av IP-akademin erbjudna kurserna ger möjlighet till distansuppkoppling via videokonferens.

Många av våra kurser ger PVU-poäng från patentombudsnämnden. Det exakta antalet kan variera beroende på schemat och publiceras så snart vi får besked inför en kurs.