• Aktuellt

Affärsvillkor

En kursanmälan blir automatiskt bindande 30 dagar före kursstart. Då sänds fakturan som samtidigt är en bekräftelse på att deltagaren har beretts plats på kursen.

Alla kurspriser är angivna exkl. moms.

IP-akademin förbehåller sig rätten att ställa in eller skjuta upp genomförandet av en kurs om inte ett tillräckligt stort deltagarantal uppnås.

Vissa av de av IP-akademin erbjudna kurserna ger möjlighet till distansuppkoppling via videokonferens.