• Aktuellt

Våra föreläsare

Engagerade och kunniga IP-specialister

IP-akademins föreläsare är kvalificerade handläggare, administratörer och jurister inom immateriella rättigheter. Vi anlitar föreläsare från patentbyråer, advokatbyråer och från industrin, liksom från PRV och Patent- och marknadsdomstolen. Våra föreläsare har goda kunskaper om de ämnen som behandlas och de flesta har även lång erfarenhet av att arbeta med utbildning. Många av våra kurser och seminarier tas fram i samarbete med dem.

Nedan kan du läsa mer om de personer som föreläser hos oss.

Vi som föreläser på IP-akademin


Wendela Hårdemark

Advokat
Advokatfirman Vinge

Wendela Hårdemark

Advokat

Advokatfirman Vinge

Wendela Hårdemark är advokat och är verksam i Advokatfirman Vinges IP-grupp med särskild inriktning mot tvistlösning och rådgivning rörande immateriella rättigheter.

Wendela har i mer än 10 år arbetat med kommersiella frågor rörande patent, varumärken, upphovsrätt och marknadsrätt samt företrätt klienter i affärsjuridiska tvister i allmän domstol, vid skiljeförfaranden och medling. Hon har tidigare tjänstgjort som hovrättsfiskal på Svea hovrätts specialavdelning för immaterialrätt (nuvarande PMÖD) samt även arbetat som bolagsjurist på STIM.

Anders Lindroth

Europapatentombud
Kransell & Wennborg

Anders Lindroth

Europapatentombud

Kransell & Wennborg

Anders Lindroth är patentkonsult och delägare på patentbyrån Kransell & Wennborg i Stockholm.

Han hjälper sina kunder med allt som rör patent, såsom patentansökningar, invändningar, intrångsutredningar och patentstrategier.

Anders var tidigare anställd på Awapatent (2004-2008) men har även bred erfarenhet från tidigare tjänster som systemarkitekt, utvecklare och managementkonsult på AU-System/Teleca (2001-2004) samt Accenture (1997-2000).

Gunnar Hjalt

Jurist
Bergenstråhle & Partners

Gunnar Hjalt

Jurist

Bergenstråhle & Partners

Gunnar Hjalt är jurist, auktoriserat svenskt patentombud och europeiskt design-och varumärkesombud vid Bergenstråhle & Partners i Stockholm.

Han har arbetat med immaterialrättsliga frågor sedan 1996 och företräder uppdragsgivare från olika branscher i frågeställningar inom hela IP-området samt stöttar vid förhandlingar, värderingar, analyser och strategiarbeten.

Susanne Permerius Persson

Head of IP Administration
Bergenstråhle & Partners

Susanne Permerius Persson

Head of IP Administration

Bergenstråhle & Partners

Susanne Permerius Persson är Head of IP Administration och delägare på Bergenstråhle & Partners Stockholm AB.

Susanne har jobbat med IP sedan 1986, först på PRV Interpat i 12 år och därefter 7 år som IP-administratör på Zacco Sweden AB följt av
2,5 år som IP-administratör på Mycronic Laser Systems (nuvarade Mycronic). Sedan 11 år tillbaka är hon chef för IP-administrationen
på Bergenstråhle & Partners.

Susanne håller föreläsningar i grundläggande IP-administration på IP-akademin och Plushögskolan i Karlstad men även internt på Bergenstråhle & Partners.

Rut Herbjørnsen

Europapatentombud
Trona Patentrådgivning

Rut Herbjørnsen

Europapatentombud

Trona Patentrådgivning

Rut har mer än 20 års erfarenhet av patentarbete och sedan november 2009 driver hon Trona Patentrådgivning AB. Förutom att arbeta som patentkonsult tillhandahåller hon handledning och utbildningar inom immaterialrätt.

Rut ingår också i den arbetsgrupp i regi av EPO som ska ta fram utbildningsmaterial för EQE Pre-exam och är även en av coacherna som vägleder EQE-kandidater i EPO:s Candidate Support Program.
Hon är en erfaren föreläsare som har varit med sedan IP-akademin startades. Hon har även ansvarat för interna utbildningar på en stor patentbyrå och hållit egna kurser i Norge och Sverige.

Katrin Lindberg

Europapatentombud
Valea

Katrin Lindberg

Europapatentombud

Valea

Katrin arbetar som auktoriserat europeiskt och svenskt patentombud på Valea AB.

Hon arbetar med alla typer av patentfrågor såsom förundersökningar, utarbetande och handläggning av patentansökningar, freedom-to-operate samt intrångs- och giltighetsfrågor, framför allt inom områdena biokemi, biofysik, bioteknik och mikrobiologi men även inom mekanik och medicinteknik.

Katrin har stor erfarenhet när det gäller patentportföljsförvaltning, särskilt för små och medelstora företag och hon arbetar ofta i nära samarbete med uppfinnare och ger råd angående forsknings- och patentstrategiska frågor.

Anders Wirén

Europapatentombud
Kransell & Wennborg

Anders Wirén

Europapatentombud

Kransell & Wennborg

Anders är patentkonsult och delägare på patentbyrån Kransell & Wennborg.

Han har föreläst på IP-akademin sedan hösten 2010 och var dessförinnan en flitigt anlitad föreläsare på de interna utbildningarna på Awapatent där han tidigare arbetade.

Som patentkonsult arbetar Anders med alla typer av patentrelaterade uppdrag, såsom patentansökningar, freedom-to-operate-analyser, intrångsanalyser, patentstrategier och avtalsrelaterade frågor. En stor del av sin tid ägnar Anders åt övergripande rådgivning i frågor som spänner över teknik, juridik och affärer.

Anders arbetar inom många teknikområden. Hans expertis finns inom områdena kemiteknik, energi- och miljöteknik samt life science. Särskilt stor erfarenhet har han av cancerdiagnostik, antikroppsteknik, biobränsleproduktion och pappersindustri.

Åsa Gustafson

Patent Paralegal
Zacco Sweden

Åsa Gustafson

Patent Paralegal

Zacco Sweden

Åsa Gustafson arbetar på Zacco sedan 1991 och är Teamchef och Patent Paralegal. Hennes uppgifter innefattar ledarskap, kundansvar, rådgivning och administration i samband med patentärenden och övertagande av patentportföljer. Hon hanterar huvudsakligen stora kundportföljer och allt inom IP-administration, som även innefattar engagemang i strategiska frågor och IP-portföljförvaltning.

Innan hon började på Zacco arbetade Åsa på Patent- och registreringsverket mellan 1989-1991.

Åsa har deltagit i olika IP-relaterade utbildningar och har examen
som certifierad patentassistent (2010/Stockholm/IP-akademin).

Teija Rasch

Europapatentombud
Zacco Sweden

Teija Rasch

Europapatentombud

Zacco Sweden

Teija Rasch är Auktoriserat Svenskt Patentombud och Europeiskt Patentombud och arbetar hos Zacco Sweden AB. Hon har arbetat med patent sedan 1998, först som granskare hos Patent -och Registreringsverket, sedan som patentingenjör hos ett internationellt kemiföretag och från 2007 som patentombud hos Zacco Sweden AB. Teija har även vikarierat som industriombud under tre års tid hos ett stort internationellt företag. Teija har föreläst på PRV och på interna utbildningar hos Zacco Sweden AB. På IP-akademin har hon föreläst sedan 2012.

Teija arbetar med alla typer av patentrelaterade frågor, såsom utarbetande och handläggning av patentansökningar, utarbetande av invändningar, muntliga förhandlingar hos EPO, freedom-to-operate-undersökningar, intrångsutredningar, Due Diligence-analyser och utredningar kring patentstrategier. Teija har lång erfarenhet av att arbeta inom många olika teknikområden, främst inom allmän mekanik och kemiteknik.
%MCEPASTEBIN%

Malin Malm Waerme

Advokat
Advokatfirman Vinge

Malin Malm Waerme

Advokat

Advokatfirman Vinge

Malin Malm Waerme har arbetat med immaterialrätt i cirka sju år, inklusive arbete vid vad som nu är Patent- och marknadsdomstolen samt vid internationell advokatbyrå i Hong Kong.

Hon arbetar nu som advokat på Advokatfirman Vinge med i huvudsak patent- och varumärkestvister för ledande internationella och nationella bolag samt med kommersiella avtal (inklusive forsknings- och utvecklingsavtal och olika former av licensavtal) och transaktionsrådgivning med immaterialrättslig anknytning.

Anna Bladh Redzic

Jur.kand.
Sandart&Partners Advokatbyrå

Anna Bladh Redzic

Jur.kand.

Sandart&Partners Advokatbyrå

Tomas Eriksson

Europapatentombud
Kransell & Wennborg

Tomas Eriksson

Europapatentombud

Kransell & Wennborg

Tomas Eriksson är patentkonsult och delägare på patentbyrån Kransell & Wennborg i Stockholm.

Han har arbetat som patentkonsult i mer än 10 år och hjälper sina kunder med allt som rör patent, såsom patentansökningar, invändningar, intrångsutredningar och patentstrategier. Han har bland annat en examen från universitetet i Strasbourg avseende Europeiska patenttvister (Diplôme Universitaire sur le Contentieux des Brevets en Europe) som hålls i CEIPIs regi.

Innan han började arbeta som patentkonsult tillbringade han flera år som forskare inom områdena digital och trådlös kommunikation. Han är civilingenjör i elektroteknik och teknologie doktor i informationsteori.

Dag Sandart

Advokat
Sandart & Partners Advokatbyrå

Dag Sandart

Advokat

Sandart & Partners Advokatbyrå

Advokat Dag Sandart har verkat på Sandart & Partners Advokatbyrå sedan år 1980 och upparbetat en mycket stor erfarenhet inom patent-, varumärkes-, marknads- samt upphovsrätt.

Dag Sandart har stor erfarenhet av rättegångar rörande patent och samarbetar löpande med utländska kollegor i större pan-europeiska patenträttegångar, och rankas som en av Sveriges ledande immaterialrättsjurister i flera internationella juristguider.

Gabriela Tomescu

US Patent Attorney
Bergenstråhle & Partners

Gabriela Tomescu

US Patent Attorney

Bergenstråhle & Partners

Gabriela Tomescu is a US patent attorney and Attorney at Law at Bergenstråhle’s Stockholm office with expertise in medtech. Gabriela worked as a Director of Intellectual property at three different medical device start-ups in Silicon Valley from 2005-2012, before starting her own company in 2012, Gabriela Tomescu IP consulting. She joined Bergenstråhle & Partners in 2014 as a US Intellectual Property Attorney.

Gabriela counsels clients in IP strategy and portfolio development, freedom-to-operate, due diligence and trademarks. She possesses extensive experience with start-ups and new business development.

Johan Piscator

Europapatentombud
Kransell & Wennborg

Johan Piscator

Europapatentombud

Kransell & Wennborg

Johan är patentkonsult och delägare på patentbyrån Kransell & Wennborg.

Johan arbetar med alla typer av patentrelaterade uppdrag, såsom patentansökningar, invändningar, intrångsundersökningar, freedom-to-operate analyser, patentstrategier samt övrig konsultation i patentrelaterade frågor. Johan har bred teknisk kompetens inom elektronik, fysik och mekanik och har arbetat med patent inom bland annat mikrovågsteknik, telekommunikation, nanoteknik, halvledarteknik och belysning. Johan var tidigare patentkonsult på Awapatent (2010 - 2014) och dessförinnan forskare inom mikroelektronik.

Kerstin Roselinger

Europapatentombud
Patent- och marknadsdomstolen

Kerstin Roselinger

Europapatentombud

Patent- och marknadsdomstolen

Kerstin Roselinger är Europeiskt Patentombud och sedan maj 2018 Patentråd på Patent-och Marknadsdomstolen vid Stockholms Tingsrätt. Hon har arbetat med patent sedan 1998, både i industrin (Volkswagen AG, Ericsson AB) och inom staten (beslutande patentexpert på Patent-och Registreringsverket och numera Patentråd på PMD). Under åren 2014-2016 har Kerstin varit medlem i kommitteen för D-delen av den europeiska patentombudsexamen. 

Kerstin har föreläst hos PRV på interna utbildningar och hållit kurser för uppfinnare och blivande patentombud samt för exempelvis ALMI, Vinnova och FICPI. På IP-akademin har hon föreläst sedan 2018. Kerstin har en mångårig erfarenhet av att arbeta inom olika teknikområden, hantera en patentportfölj och förbereda licensering  samt driva internationella patentprojekt.

Maria Börlin

Europapatentombud
Zacco Sweden

Maria Börlin

Europapatentombud

Zacco Sweden

Maria Börlin är Auktoriserat Svenskt Patentombud och Europeiskt Patentombud och arbetar som patentkonsult och teamchef hos Zacco Sweden AB. Hon har arbetat med patent sedan 1990, först som granskare och utbildare hos Patent -och Registreringsverket och från 2001 som patentombud hos Zacco Sweden AB. Maria har föreläst på IP-akademin sedan 2005 och hon har även föreläst på PRV och på interna utbildningar hos Zacco Sweden AB. 

Maria arbetar med alla typer av patentrelaterade frågor, såsom utarbetande och handläggning av patentansökningar och invändningar, freedom-to-operate-undersökningar, intrångsutredningar, Due Diligence-analyser och utredningar kring patentstrategier. Hon har stor erfarenhet av muntliga förhandlingar hos EPO. Maria arbetar inom många olika teknikområden, främst inom allmän mekanik och kemiteknik.

Karolina Wiktorson

Europapatentombud
Valea

Karolina Wiktorson

Europapatentombud

Valea

Karolina Wiktorson är patentkonsult och har arbetat med immaterialrätt sedan 2008. Karolina är Auktoriserat Svenskt Patentombud och Europeiskt Patentombud och arbetar hos
Valea AB. På IP-akademin har hon föreläst sedan 2017.

Som patentkonsult arbetar Karolina med alla typer av patentrelaterade frågor, såsom utarbetande och handläggning av patentansökningar, utarbetande av invändningar, freedom-to-operate-undersökningar, intrångsutredningar samt utredningar kring patentstrategier. Karolina arbetar inom många olika teknikområden, främst inom life science och kemiteknik.

Hampus Rystedt

Europapatentombud
Zacco Sweden

Hampus Rystedt

Europapatentombud

Zacco Sweden

Hampus Rystedt är patentkonsult och Senior Partner på Zacco. Han har arbetat med patent och patentrelaterade frågor sedan 1997, först på PRV och sedan 2003 som ombud.

Hampus har en civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik och en Master of Laws i IP Law and Management. Han hanterar patentfrågor inom framför allt bioteknik, läkemedel, medicinteknik och diagnostik, med ett särskilt intresse för tilläggsskydd för läkemedel och växtskyddsmedel.

Yvonne Siösteen

Patentråd
Patent- och marknadsdomstolen

Yvonne Siösteen

Patentråd

Patent- och marknadsdomstolen

Yvonne Siösteen är patentråd på Patent- och marknadsdomstolen
där hon arbetar med patentmål och patentärenden inom främst kemiområdet.

Yvonne har arbetat med patentfrågor sedan 1984, först som patentingenjör och patentexpert inom bl.a. bioteknik på Patentverket och mellan 2008 och 2016 som patenträttsråd på Patentbesvärsrätten. Hon har också drygt två års erfarenhet från läkemedelsindustrin som forskare.

Petter Rindforth

Jurist
Fenix Legal

Petter Rindforth

Jurist

Fenix Legal

Petter Rindforth är jurist och Managing Partner på Fenix Legal.

Han är bl a registrerat Europeiskt varumärkes- och designombud, medlem av American Bar Association, och utbildad internationell medlare (registrerad av svenska Domstolsverket).

Petters specialitet är affärs- och immaterialrättsavtal, designskydd, känneteckensrätt och juridiken kring Internet. Petter arbetar även med varumärkes-, upphovsrätt-, patent- och designtvister.

Petter har utsetts som tvistlösare i domännamnstvister av bl a FN-organet WIPO, amerikanska Forum, IIS (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) samt Czech Arbitration Court.

Petter Rindforth har givit ut flera läroböcker om IP-rätt och är en ofta anlitad föreläsare i Sverige och utomlands.