• Aktuellt

Våra föreläsare

Engagerade och kunniga IP-specialister

IP-akademins föreläsare är kvalificerade handläggare, administratörer och jurister inom immateriella rättigheter. Vi anlitar föreläsare från patentbyråer, advokatbyråer och från industrin, liksom från PRV och Patent- och marknadsdomstolen. Våra föreläsare har goda kunskaper om de ämnen som behandlas och de flesta har även lång erfarenhet av att arbeta med utbildning. Många av våra kurser och seminarier tas fram i samarbete med dem.

Nedan kan du läsa mer om de personer som föreläser hos oss.

Vi som föreläser på IP-akademin


Anders Wirén

Europapatentombud
Kransell & Wennborg

Anders Wirén

Europapatentombud

Kransell & Wennborg

Anders är patentkonsult och delägare på patentbyrån Kransell & Wennborg.

Han har föreläst på IP-akademin sedan hösten 2010 och var dessförinnan en flitigt anlitad föreläsare på de interna utbildningarna på Awapatent där han tidigare arbetade.

Som patentkonsult arbetar Anders med alla typer av patentrelaterade uppdrag, såsom patentansökningar, freedom-to-operate-analyser, intrångsanalyser, patentstrategier och avtalsrelaterade frågor. En stor del av sin tid ägnar Anders åt övergripande rådgivning i frågor som spänner över teknik, juridik och affärer.

Anders arbetar inom många teknikområden. Hans expertis finns inom områdena kemiteknik, energi- och miljöteknik samt life science. Särskilt stor erfarenhet har han av cancerdiagnostik, antikroppsteknik, biobränsleproduktion och pappersindustri.

Sofia Larsson

Europapatentombud
Zacco Sweden

Sofia Larsson

Europapatentombud

Zacco Sweden

Sofia Larsson är auktoriserat svenskt patentombud och europeiskt patentombud, och arbetar som patentkonsult. Hon har arbetat med patent sen 2006, då hon började som patentingenjör på Radi Medical Systems Ab i Uppsala. Sen 2012 har hon jobbat som patentombud, först på Brann AB, och sen 2017 på Zacco Sweden AB.

Sofia arbetar med alla typer av patentrelaterade frågor, såsom utarbetande och handläggning av patentansökningar, freedom-to-operate-undersökningar, Due Diligence-analyser, portföljsförvaltning och rådgivning kring patentstrategier. Hon har stor erfarenhet av ärendehanteringssystem för patent, både som in-house ansvarig och ombud, och har en förkärlek för rutiner och processer kring hantering av patentärenden.

Sofia har en M.Sc. i molekylärbiologi och en PhD i cellbiologi från Stockholms Universitet. Hon arbetar inom flera teknikområden, främst inom medicinteknik, bioteknik, diagnostik, samt laboratorie- och sjukvårdsutrustning.

Ping Wu

Chinese Patent Agent
Bergenstråhle & Partners

Ping Wu

Chinese Patent Agent

Bergenstråhle & Partners

Ping is a patent attorney at Bergenstråhle & Partners supporting clients in the fields of computer technology, data processing and software, providing customers with advice on China related matters, including both patent and utility matters. Ping mainly works with patent drafting, patent prosecution, freedom-to-operate, IP-counseling, IP-strategies, document translations and business development in China. 

Before joining Bergenstråhle & Partners in 2016, Ping worked at Groth & Co from 2014-2015. Ping had 7 years’ working experience as a patent examiner in CNIPA, and is also an authorized Chinese patent agent.

Åsa Gustafson

Patent Paralegal
Zacco Sweden

Åsa Gustafson

Patent Paralegal

Zacco Sweden

Åsa Gustafson arbetar på Zacco sedan 1991 och är Teamchef och Patent Paralegal. Hennes uppgifter innefattar ledarskap, kundansvar, rådgivning och administration i samband med patentärenden och övertagande av patentportföljer. Hon hanterar huvudsakligen stora kundportföljer och allt inom IP-administration, som även innefattar engagemang i strategiska frågor och IP-portföljförvaltning.

Innan hon började på Zacco arbetade Åsa på Patent- och registreringsverket mellan 1989-1991.

Åsa har deltagit i olika IP-relaterade utbildningar och har examen
som certifierad patentassistent (2010/Stockholm/IP-akademin).

Dag Sandart

Advokat
Sandart & Partners Advokatbyrå

Dag Sandart

Advokat

Sandart & Partners Advokatbyrå

Advokat Dag Sandart har verkat på Sandart & Partners Advokatbyrå sedan år 1980 och upparbetat en mycket stor erfarenhet inom patent-, varumärkes-, marknads- samt upphovsrätt.

Dag Sandart har stor erfarenhet av rättegångar rörande patent och samarbetar löpande med utländska kollegor i större pan-europeiska patenträttegångar, och rankas som en av Sveriges ledande immaterialrättsjurister i flera internationella juristguider.

Susanne Permerius Persson

Head of IP Administration
Bergenstråhle & Partners

Susanne Permerius Persson

Head of IP Administration

Bergenstråhle & Partners

Susanne Permerius Persson är Head of IP Administration och delägare på Bergenstråhle & Partners Stockholm AB.

Susanne har jobbat med IP sedan 1986, först på PRV Interpat i 12 år och därefter 7 år som IP-administratör på Zacco Sweden AB följt av
2,5 år som IP-administratör på Mycronic Laser Systems (nuvarade Mycronic). Sedan 11 år tillbaka är hon chef för IP-administrationen
på Bergenstråhle & Partners.

Susanne håller föreläsningar i grundläggande IP-administration på IP-akademin och Plushögskolan i Karlstad men även internt på Bergenstråhle & Partners.

Tomas Eriksson

Europapatentombud
Kransell & Wennborg

Tomas Eriksson

Europapatentombud

Kransell & Wennborg

Tomas Eriksson är patentkonsult och delägare på patentbyrån Kransell & Wennborg i Stockholm.

Han har arbetat som patentkonsult i mer än 10 år och hjälper sina kunder med allt som rör patent, såsom patentansökningar, invändningar, intrångsutredningar och patentstrategier. Han har bland annat en examen från universitetet i Strasbourg avseende Europeiska patenttvister (Diplôme Universitaire sur le Contentieux des Brevets en Europe) som hålls i CEIPIs regi.

Innan han började arbeta som patentkonsult tillbringade han flera år som forskare inom områdena digital och trådlös kommunikation. Han är civilingenjör i elektroteknik och teknologie doktor i informationsteori.

Tomas Gustafsson

Europapatentombud
Zacco Sweden

Tomas Gustafsson

Europapatentombud

Zacco Sweden

Tomas has been working in the field of IP since 1998. He has served as an Examiner for the Swedish Patent and Registration Office (PRV) and has also worked in industry as an in-house patent attorney. He joined Zacco in 2006 and currently works with all issues relating to patents, from patent prosecution to litigation. Being a European Patent Attorney he independently conducts oral proceedings before the EPO. He also has experience from national court proceedings in Sweden both in first and second instance. He is fluent in English, French and has good knowledge of German.

Tomas graduated from the Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, in 1998, with a Master of Science degree in Chemical Engineering. In 1998 he was employed by the Swedish Patent Office, where he worked with cases relating to human necessities, fire-fighting equipment and mobile telecommunication. He was also a member of the examination development team, and held a position in a working group where the Swedish Patent office cooperated with the EPO and the Spanish Patent Office. In 2002 he joined a local mechanical engineering and production company in Norrköping where he worked as an in-house patent attorney, responsible for all matters relating to patents, including litigation, and also handled questions regarding trademarks and copyright.

Tomas is a registered Swedish Patent Attorney. Tomas is also a holder of the University of Strasbourg Diploma on Patent Litigation in Europe. Thus Tomas will be qualified to represent in front of the Unified Patent Court once the court is up and running.

Tomas is a member of the Association of IP Professionals in Swedish Industry (SIPF).

Christopher Tehrani

Advokat
Cirio Advokatbyrå

Christopher Tehrani

Advokat

Cirio Advokatbyrå

Advokat Christopher Tehrani är verksam vid Cirio Advokatbyrå där han ansvarar för byråns tvister hänförliga till bl.a. patent och företagshemligheter. Christopher har mer än 10 års erfarenhet inom immaterialrätt och tvistlösning. Han är specialiserad på IP-tvister och företräder ofta klienter i rättsprocesser med internationella dimensioner. Christopher anlitas också ofta av klienter inom Life Sciences-sektorn för regulatorisk rådgivning.

Christopher är rekommenderad av flertal ledande rankningsinstitut inom immaterialrättens område och i synnerhet för patenträttsliga processer.

Katrin Lindberg

Europapatentombud
Valea

Katrin Lindberg

Europapatentombud

Valea

Katrin arbetar som auktoriserat europeiskt och svenskt patentombud på Valea AB.

Hon arbetar med alla typer av patentfrågor såsom förundersökningar, utarbetande och handläggning av patentansökningar, freedom-to-operate samt intrångs- och giltighetsfrågor, framför allt inom områdena biokemi, biofysik, bioteknik och mikrobiologi men även inom mekanik och medicinteknik.

Katrin har stor erfarenhet när det gäller patentportföljsförvaltning, särskilt för små och medelstora företag och hon arbetar ofta i nära samarbete med uppfinnare och ger råd angående forsknings- och patentstrategiska frågor.

Wendela Hårdemark

Advokat
Westerberg & Partners

Wendela Hårdemark

Advokat

Westerberg & Partners

Wendela är advokat och delägare på Westerberg&Partners. Wendela har mer än femton års erfarenhet av tvistlösning och är specialiserad på immaterialrättsliga tvister. Under åren har hennes verksamhet alltmer kommit att fokusera på patent och hon har processat och gett rådgivning inom flera tekniska områden, däribland läkemedel, biosimilarer, medicintekniska produkter, datorrelaterade uppfinningar samt industriella processer och mekanik i allmänhet. Wendela har också betydande erfarenhet inom upphovsrättsområdet och har arbetat som tf. chefsjurist på den svenska kollektiva förvaltningsorganisationen för kompositörer av musik (STIM).  Hon ger regelbundet rådgivning om användningen av upphovsrättsligt skyddade verk och ny teknik såsom AI och NFT.

Wendela har även företrätt klienter i skiljeförfaranden rörande tekniskt komplexa frågor och immateriella rättigheter.

Wendela är medlem i EPLAW och AIPPI. Wendela är också medlem i ICC Sveriges skiljenämnd.

Linda Melin Granberg

Europapatentombud
Megra IPR

Linda Melin Granberg

Europapatentombud

Megra IPR

Linda Melin Granberg är Auktoriserat Svenskt Patentombud och Europeiskt Patentombud, och arbetar hos Zacco Sweden AB. Hon har även en DESU examen från universitetet i Strasbourg avseende Patent Litigation in Europe. Linda har arbetat med patent sedan 2001, först som granskare och utbildare hos Patent- och Registreringsverket, sedan som patentingenjör inom industrin och från 2007 som patentkonsult. Linda har stor erfarenhet av föreläsningar, både från företagsanpassade utbildningar och mer generella föreläsningar.

Linda arbetar med alla typer av patentrelaterade frågor, så som utarbetande och handläggning av patentansökningar, invändningar, överklaganden, muntliga förhandlingar hos EPO, freedom-to-operate-analyser, intrångsutredningar m.m. Linda har lång erfarenhet av att arbeta inom många olika teknikområden, men främst inom materialteknik, kemiteknik och mekanik.

Christina Wainikka

Policyexpert för immaterialrätt
Svenskt Näringsliv

Christina Wainikka

Policyexpert för immaterialrätt

Svenskt Näringsliv

Christina Wainikka är policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Hon har arbetat med immaterialrättsliga frågor sedan tidigt 1990-tal och sitter sedan 2008 i Patent- och registreringsverkets insynsråd.

Hon är disputerad jurist och har även en executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på att leda innovationsprocesser. Christina är en ofta anlitad föreläsare och har skrivit flera böcker.

Christina Wainikka är policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Hon har arbetat med immaterialrättsliga frågor sedan tidigt 1990-tal och sitter sedan 2008 i Patent och registreringsverkets insynsråd. Hon är disputerad jurist och har även en executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på att leda innovationsprocesser. Christina är en ofta anlitad föreläsare och har skrivit flera böcker.

Yaroslava Kudrina

Jurist
Potter Clarkson

Yaroslava Kudrina

Jurist

Potter Clarkson

Yaroslava Kudrina arbetar som immaterialrättsjurist på Potter Clarksons Stockholmskontor. Hennes arbete omfattar alla typer av kommersiella frågor rörande varumärken, patent, upphovsrätt, design och processuella frågor vid affärsjuridiska tvister i Sverige, EU och i Storbritannien.

Hon har tidigare arbetat som en av två bolagsjurister på Microsoft Sweden i ett Western European team med bland annat GDPR, cloud computing, volume licensing och marknadsrättsliga frågor. Mest nyligen har hon varit sekonderad hos Reckitt Benckiser som bolagsjurist i deras globala Online Brand Protection team där hon i samarbete med sex europeiska marknader arbetade emot förfalskade och illegala produkter som säljs på de största europeiska online plattformar.

Hon har stort intresse i varumärken och deras digitala skydd och har bland annat skrivit artiklar om hur man skyddar sitt varumärke i den nya mediavärlden, hur man ska tänka när man väljer ett varumärke och populariteten med icke-traditionella varumärken.

Anders Hansson

Europapatentombud
Kransell & Wennborg

Anders Hansson

Europapatentombud

Kransell & Wennborg

Anders är patentkonsult och partner på patentbyrån Kransell & Wennborg. Med början 1 juni 2023 kommer han även att tjänstgöra som teknisk domare i klassen Physics i EU:s Enhetliga Patentdomstol (UPC).

Han föreläste om utomeuropeisk praxis på IP-Akademin första gången 2011 och har återkommit på senare år.

Fram till 2019 fungerade Anders Hansson som IPR Commercialization Manager inom Ericsson IPR & Licensing, där han ingick i teamet som koordinerar tvistlösning på patentområdet, förhandlar in- och utgående licensavtal och utvecklar företagets standardessentiella portfölj. Anders har deltagit som teknisk ledamot i ett antal mål i PMD och PMÖD.

Hans tekniska tyngdpunkt ligger på telekom, tillämpad matematik, ljud- och bildkodning, signalbehandling och reglerteknik.

Johan Piscator

Europapatentombud
Kransell & Wennborg

Johan Piscator

Europapatentombud

Kransell & Wennborg

Johan är patentkonsult och delägare på patentbyrån Kransell & Wennborg.

Johan arbetar med alla typer av patentrelaterade uppdrag, såsom patentansökningar, invändningar, intrångsundersökningar, freedom-to-operate analyser, patentstrategier samt övrig konsultation i patentrelaterade frågor. Johan har bred teknisk kompetens inom elektronik, fysik och mekanik och har arbetat med patent inom bland annat mikrovågsteknik, telekommunikation, nanoteknik, halvledarteknik och belysning. Johan var tidigare patentkonsult på Awapatent (2010 - 2014) och dessförinnan forskare inom mikroelektronik.

Mats Hultgren

Cybersäkerhetsexpert
Truesec

Mats Hultgren

Cybersäkerhetsexpert

Truesec

Mats Hultgren är en av Sveriges mest erfarna och uppskattade experter i strategisk cybersäkerhet. Han har jobbat i IT-industrin i över 20 år och växte praktiskt taget upp bland datorer. Idag är han en erkänd expert inom strategisk och taktisk cybersäkerhet och VP för Cyber Strategies vid TRUESEC.

Han har en bakgrund som teknisk konsult i olika konsultbolag och Microsoft-ansvarig på en kommun samt lösningsarkitekt på ett välkänt outsourcing-bolag. Dessa erfarenheter ger honom en stor förståelse för både tekniken, människan och verksamheten. Han arbetar ofta tillsammans med jurister i gränslandet mellan lag och teknik, t.ex. i uppdrag som berör dataskyddsförordningen.

Mats uppskattas särskilt för sin förmåga att tolka och förklara komplexa problem och lösningar på ett sätt som är meningsfullt för alla. Han kombinerar djup kunskap från fältet i rollen som TRUESECs Incident Manager med strategiskt arbete i organisationer som cybersäkerhetsarkitekt. Mats arbetar nära ledningsgrupperna för att hjälpa företag att uppnå en säker digital transformation och att möta de växande kraven på cybersäkerhet.

David Shanks

Europapatentombud
Zacco Sweden

David Shanks

Europapatentombud

Zacco Sweden

David Shanks är patentkonsult och Partner hos Zacco. Han har arbetat med patent sedan 2008, först som granskare och utbildare hos Patent- och Registreringsverket och från 2015 som patentombud hos Zacco.

David arbetar med alla typer av patentrelaterade frågor, såsom utarbetande och handläggning av patentansökningar och invändningar, freedom-to-operate-undersökningar och rådgivning kring patentstrategier. David har en PhD i Organisk kemi från Uppsala Universitet och hanterar patentfrågor inom framförallt kemi och kemiteknik.

Kerstin Roselinger

Europapatentombud
Patent- och marknadsdomstolen

Kerstin Roselinger

Europapatentombud

Patent- och marknadsdomstolen

Kerstin Roselinger är Europeiskt Patentombud och sedan maj 2018 Patentråd på Patent-och Marknadsdomstolen vid Stockholms Tingsrätt. Hon har arbetat med patent sedan 1998, både i industrin (Volkswagen AG, Ericsson AB) och inom staten (beslutande patentexpert på Patent-och Registreringsverket och numera Patentråd på PMD). Under åren 2014-2016 har Kerstin varit medlem i kommitteen för D-delen av den europeiska patentombudsexamen. 

Kerstin har föreläst hos PRV på interna utbildningar och hållit kurser för uppfinnare och blivande patentombud samt för exempelvis ALMI, Vinnova och FICPI. På IP-akademin har hon föreläst sedan 2018. Kerstin har en mångårig erfarenhet av att arbeta inom olika teknikområden, hantera en patentportfölj och förbereda licensering  samt driva internationella patentprojekt.

Danielle Lewensohn

Patent- och varumärkesansvarig
RaySearch Laboratories

Danielle Lewensohn

Patent- och varumärkesansvarig

RaySearch Laboratories

Danielle Lewensohn ansvarar för patent-och varumärkesarbetet på RaySearch Laboratories AB. I arbetet ingår bland annat att driva ”ideation” och patentering tvärfunktionellt tillsammans med ett flertal forsknings-och utvecklingsteam.

Danielle har tidigare arbetat inom IP-funktionen på det danska biotech-företaget Bavarian Nordic A/S och med IP-organisatoriska frågor på London-baserade CPA Global Ltd. Genom egen konsultverksamhet har hon även genomfört projektuppdrag åt enskilda uppfinnare, start-ups, universitet och andra organisationer. Danielle har också arbetat med licensiering av akademiska forskningsresultat vid Chicagouniversitetets innovationskontor; the Polsky Center for Entrepreneurship and Innovation. Hon har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi och disputerade år 2017 vid Karolinska Institutet med en avhandling som undersöker hur patentinformation kan användas för att ge en mer nyanserad bild av både enskilda forskares och universitets innovationsförmåga.

Matthias Reischle-Park

WIPO

Matthias Reischle-Park

WIPO

Gästföreläsare på IP-akademin som har varit med många år och som föreläser en gång om året på PCT avancerad kurs tillsammans med en kollega.

Anders Lindroth

Europapatentombud
Kransell & Wennborg

Anders Lindroth

Europapatentombud

Kransell & Wennborg

Anders Lindroth är patentkonsult och delägare på patentbyrån Kransell & Wennborg i Stockholm.

Han hjälper sina kunder med allt som rör patent, såsom patentansökningar, invändningar, intrångsutredningar och patentstrategier.

Anders var tidigare anställd på Awapatent (2004-2008) men har även bred erfarenhet från tidigare tjänster som systemarkitekt, utvecklare och managementkonsult på AU-System/Teleca (2001-2004) samt Accenture (1997-2000).

Carl Bruce

Patentombud
Kransell & Wennborg

Carl Bruce

Patentombud

Kransell & Wennborg

Carl Bruce är patentkonsult på patentbyrån Kransell & Wennborg i Stockholm. Han hjälper sina kunder med patentsökningar samt utarbetande och handläggande av patentansökningar framförallt inom områdena kemi, kemiteknik, pappersteknik, materialkemi samt ytbeläggningar. Tidigare arbetade Carl som patentingenjör med att granska patentansökningar på PRV (2016-2019). 

Innan han började arbeta inom patentbranschen tillbringade han flera år inom forskning både vid universitet och i industrin på områdena fiber- och polymerteknologi. Han är civilingenjör i kemi och kemiteknik samt teknologie doktor i fiber- och polymervetenskap.

Gabriela Tomescu

US Patent Attorney
Bergenstråhle & Partners

Gabriela Tomescu

US Patent Attorney

Bergenstråhle & Partners

Gabriela Tomescu is a US patent attorney and Attorney at Law at Bergenstråhle’s Stockholm office with expertise in medtech. Gabriela worked as a Director of Intellectual property at three different medical device start-ups in Silicon Valley from 2005-2012, before starting her own company in 2012, Gabriela Tomescu IP consulting. She joined Bergenstråhle & Partners in 2014 as a US Intellectual Property Attorney.

Gabriela counsels clients in IP strategy and portfolio development, freedom-to-operate, due diligence and trademarks. She possesses extensive experience with start-ups and new business development.

Maria Börlin

Europapatentombud
Zacco Sweden

Maria Börlin

Europapatentombud

Zacco Sweden

Maria Börlin är Auktoriserat Svenskt Patentombud och Europeiskt Patentombud och arbetar som patentkonsult och teamchef hos Zacco Sweden AB. Hon har arbetat med patent sedan 1990, först som granskare och utbildare hos Patent -och Registreringsverket och från 2001 som patentombud hos Zacco Sweden AB. Maria har föreläst på IP-akademin sedan 2005 och hon har även föreläst på PRV och på interna utbildningar hos Zacco Sweden AB. 

Maria arbetar med alla typer av patentrelaterade frågor, såsom utarbetande och handläggning av patentansökningar och invändningar, freedom-to-operate-undersökningar, intrångsutredningar, Due Diligence-analyser och utredningar kring patentstrategier. Hon har stor erfarenhet av muntliga förhandlingar hos EPO. Maria arbetar inom många olika teknikområden, främst inom allmän mekanik och kemiteknik.

Petter Rindforth

Jurist
Auktoriserat varumärkes- och designombud EUIPO
Fenix Legal

Petter Rindforth

Jurist
Auktoriserat varumärkes- och designombud EUIPO

Fenix Legal

Petter Rindforth är jurist och Managing Partner på Fenix Legal.

Han är bl a registrerat Europeiskt varumärkes- och designombud, medlem av American Bar Association, och utbildad internationell medlare (registrerad av svenska Domstolsverket).

Petters specialitet är affärs- och immaterialrättsavtal, designskydd, känneteckensrätt och juridiken kring Internet. Petter arbetar även med varumärkes-, upphovsrätt-, patent- och designtvister.

Petter har utsetts som tvistlösare i domännamnstvister av bl a FN-organet WIPO, amerikanska Forum, IIS (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) samt Czech Arbitration Court.

Petter Rindforth har givit ut flera läroböcker om IP-rätt och är en ofta anlitad föreläsare i Sverige och utomlands.

Simon Curtis

Brittiskt- och Europapatentombud
Potter Clarkson

Simon Curtis

Brittiskt- och Europapatentombud

Potter Clarkson

Simon Curtis är brittiskt och europeiskt patentombud och grundare av den brittiska IP byrån Potter Clarksons Stockholmskontor. I England är han också certifierad ”UK Higher Courts Litigator” och har biträtt klienter vid ”Court of Appeal” i London.

Simon har arbetat med patent i över 18 år och hjälper sina klienter med allt från planering av nya patentansökningar, invändningar, intrångutredningar till framtida strategier mot potentiella konkurrenter. Hans huvudsakliga patentområden är kemi, teknik, snabba konsumtionsvaror, energi, kemisk tillverkning, sjukvården och materialindustri. Tidigare har han arbetat på IP avdelningen i Waters Corporation - en stor tillverkare av laboratorieinstrument - där han utvecklade expertis inom masspektrometri och vätskekromatografi.

Malin Malm Waerme

Advokat
Advokatfirman Vinge

Malin Malm Waerme

Advokat

Advokatfirman Vinge

Malin Malm Waerme har arbetat med immaterialrätt i cirka sju år, inklusive arbete vid vad som nu är Patent- och marknadsdomstolen samt vid internationell advokatbyrå i Hong Kong.

Hon arbetar nu som advokat på Advokatfirman Vinge med i huvudsak patent- och varumärkestvister för ledande internationella och nationella bolag samt med kommersiella avtal (inklusive forsknings- och utvecklingsavtal och olika former av licensavtal) och transaktionsrådgivning med immaterialrättslig anknytning.

Anna Bladh Redzic

Advokat
Sandart&Partners Advokatbyrå

Anna Bladh Redzic

Advokat

Sandart&Partners Advokatbyrå

Anna Bladh Redzic är advokat och delägare på Sandart & Partners Advokatbyrå och är specialiserad bl.a. inom patent, varumärkes-, marknads- samt upphovsrätt.

Anna har stor erfarenhet av rättegångar rörande patent och samarbetar löpande med utländska kollegor i större pan-europeiska patenträttegångar. Anna anlitas bland annat av företag inom ett brett spann av branscher och industrier, t.ex. läkemedel, infrastruktur, gruvindustrin, handel och mjukvara. Hon arbetar även med kommersiella avtal och ger löpande rådgivning avseende immaterialrätt. Anna Bladh Redzic har tidigare varit hovrättsassessor i Svea hovrätt, med immaterialrättslig inriktning, och arbetat som domare både vid nuvarande Patent- och Marknadsdomstolen och Patent- och Marknadsöverdomstolen.

Rut Herbjørnsen

Europapatentombud
Trona Patentrådgivning

Rut Herbjørnsen

Europapatentombud

Trona Patentrådgivning

Rut har mer än 20 års erfarenhet av patentarbete och sedan november 2009 driver hon Trona Patentrådgivning AB. Förutom att arbeta som patentkonsult tillhandahåller hon handledning och utbildningar inom immaterialrätt.

Rut ingår också i den arbetsgrupp i regi av EPO som ska ta fram utbildningsmaterial för EQE Pre-exam och är även en av coacherna som vägleder EQE-kandidater i EPO:s Candidate Support Program.
Hon är en erfaren föreläsare som har varit med sedan IP-akademin startades. Hon har även ansvarat för interna utbildningar på en stor patentbyrå och hållit egna kurser i Norge och Sverige.

Hampus Rystedt

Europapatentombud
Zacco Sweden

Hampus Rystedt

Europapatentombud

Zacco Sweden

Hampus Rystedt är patentkonsult och Senior Partner på Zacco. Han har arbetat med patent och patentrelaterade frågor sedan 1997, först på PRV och sedan 2003 som ombud.

Hampus har en civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik och en Master of Laws i IP Law and Management. Han hanterar patentfrågor inom framför allt bioteknik, läkemedel, medicinteknik och diagnostik, med ett särskilt intresse för tilläggsskydd för läkemedel och växtskyddsmedel.