• Aktuellt

IP-assistent


Kurser och utbildningar för IP-assistenter

Vi erbjuder kurser på olika nivåer inom patent för patentassistenter. 

För varumärkesassistenter anordnas kursen Administration av varumärken och för design/mönsterombud har vi kursen Administration av design/mönster.

För varje kurs anges vilka förkunskaper vi anser är nödvändiga för att ha störst behållning av innehållet. Kurserna ges på svenska om inget annat anges.

Vi vet att det finns många olika titlar bland patentadministratörer – IP Coordinator, patentassistent och Patent Paralegal med flera.

För att vara konsekventa har vi valt att använda titeln Patentassistent i våra seminarier och kurser. Vi menar då alla som arbetar med patentadministration.

I kursen Patent Internationellt har vi vänt oss till bland annat patentkoordinatorer och då syftar vi på personer som arbetar med att koordinera patentportföljer och projekt.

Filtrera

Administration av design/mönster

 • IP-Assistent
 • Annat
 • Grundläggande
 • Ny kurs i designrättens grunder med en praktisk genomgång av en designansökan. 

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar Number of days

  En dag

  Kursen går att följa på distans.

  Målgrupp Target group

  En kurs för den som vill veta mer om vad designskydd är och hur man skyddar sin design eller sitt mönster.

  Kursbeskrivning Course description

  En ny kurs i designrättens grunder. 

  Vad är mönster och design – finns det någon skillnad mellan dem? Vad är släktskapet mellan design och patent samt mellan design och varumärken? Varför behövs egentligen ett designskydd och hur uppstår det? Hur skyddar man sin design i andra länder?

  Även en praktisk genomgång av en designansökan behandlas – från start till mål.

  Kursinnehåll Course Content

  • Vad är ”mönster” och ”design”? Finns det någon skillnad?
  • Släktskapet mellan design och patent
  • Släktskapet mellan design och varumärken
  • Varför designskydd och hur uppstår det?
  • Skillnaden mellan oregistrerad och registrerad design
  • Informationssökning på Internet
  • Vad kan skyddas genom registrering?
  • Vem äger designskyddet?
  • Hur ska designen beskrivas i ansökan?
  • Vad ingår i de olika designklasserna?
  • Olika ansökningsvägar – nationellt, regionalt och internationellt
  • Praktisk genomgång av designansökan – från start till mål
  • Haagsystemet för internationell registrering av industriell design: Vad krävs, vad ger det och vad finns det för skillnader mellan olika länder?
  • Design Patent i USA – hur skiljer sig det från våra svenska mönster?

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Facts

   Datum
   Kursen startar nästa gång hösten 2019. Information om detta kommer upp under vårterminen. Om du vill göra en intresseanmälan går det bra att boka här till höger. Skriv intresseanmälan och namnet på kursen i meddelanderutan.
   Date
   Kursen startar nästa gång hösten 2019. Information om detta kommer upp under vårterminen. Om du vill göra en intresseanmälan går det bra att boka här till höger. Skriv intresseanmälan och namnet på kursen i meddelanderutan.
  • Fakta

   Facts

   Plats
   LabCenter, Oxtorgsgränd 2
   Datum
   18 september
   Tider
   09:00 - 16:30
   Pris
   5.100 SEK exkl. moms
   Distans
   Ja
   Location
   LabCenter, Oxtorgsgränd 2
   Date
   18 september
   Times
   09:00 - 16:30
   Price
   5.100 SEK exkl. moms
   Distance
   Ja

   Karta

   Map

   Boka Book

   Föreläsare

   Lecturer

  Administration av varumärken

 • IP-Assistent
 • Annat
 • Grundläggande
 • En kurs med fokus på bland annat hur varumärken kan vara utformade, skyddsformer, olika myndigheter som erbjuder varumärkesregistrering, klassningsreglerna samt hur man beskriver varor och tjänster.

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar Number of days

  En dag

  Kursen går att följa på distans.

  Målgrupp Target group

  En kurs för varumärkeskonsulter och assistenter som sköter inlämning av varumärkesansökningar.

  Kursbeskrivning Course description

  Kursen ger en introduktion till varumärken. Du lär dig hur olika sorters varumärken kan skyddas och om olika myndigheter som erbjuder varumärkesregistrering.

  Vi går igenom klassningsreglerna, hur man beskriver varor och tjänster samt även de olika digitala ansöknings- och skyddssystemen och hur man bäst utnyttjar dessa.

  Kursinnehåll Course Content

  • Vad är ett varumärke?
  • Hur kan det skyddas om det är ord/figur/ljud/färg?
  • Vad ingår i de 45 klasserna och varför?
  • Vilka olika myndigheter finns och hur fungerar de?
  • Skillnader mellan att lämna in digitalt till PRV/OHIM/WIPO – hur förhåller sig dessa system till varandra? 

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Facts

   Plats
   LabCenter, Oxtorgsgränd 2
   Datum
   26 mars
   Tider
   9.00 - 17.00
   Pris
   5.200 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   4.800 SEK exkl.moms när du
   bokar senast den 26 februari.
   Distans
   Ja
   Location
   LabCenter, Oxtorgsgränd 2
   Date
   26 mars
   Times
   9.00 - 17.00
   Price
   5.200 SEK exkl. moms
   Campaign offer
   4.800 SEK exkl.moms när du
   bokar senast den 26 februari.
   Distance
   Ja

   Karta

   Map

   Boka Book

   Föreläsare

   Lecturer

  EPC avancerad kurs för patentassistenter

 • IP-Assistent
 • Avancerad
 • En komplett översikt över den europeiska patentkonventionen med fokus på juridiken
  och med tonvikt på formalia och procedurfrågor.

  Antal dagar Number of days

  Fyra block om vardera två dagar

  Kursen går att följa på distans men vi rekommenderar att delta på plats i Stockholm vid det första blocket.

  En längre version ges samtidigt för patentingenjörer.

  %MCEPASTEBIN%

  Hemuppgift Assignment

  Hemarbeten mellan varje block. Det förutsätts att deltagarna lägger den tid som krävs för hemarbeten och förberedelser.

  Målgrupp Target group

  Kursen är lämplig för alla som vill tillägna sig goda kunskaper om EPC-praxis och om hur EPO fungerar.

  Förkunskaper Previus knowledge

  Grundkunskaper om patentsystemet samt om EPC och PCT.

  Kursbeskrivning Course description

  EPC avancerad kurs för patentassistenter ger en komplett översikt över den europeiska patentkonventionen med fokus på juridiken och på hur den tillämpas i praktiken. Tonvikt ligger på formalia och procedurfrågor.

  Kursen ger även en översikt över var man kan hitta information och fördjupning om EPC. Deltagarna får träna på att själva hitta svar på frågor till exempel i EPO:s egna publikationer samt att läsa rättsfall. 

  Sedan 2016 är kursen certifierad av SEPAF.

   

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  Teoretiska genomgångar och övningar inom alla områden av EPC, inklusive:

  • EPO, EPC, litteratur/informationskällor
  • Filing of European patent applications
  • Formalities examination
  • Search, examination
  • Languages, communication with EPO
  • Publication, register, file inspection
  • Designation of states
  • Grant and validation
  • Divisional applications
  • EPO as PCT authority
  • Time limits and remedies
  • Fees, payment of fees
  • Priority
  • Amendments
  • Clarity/sufficiency
  • Unity
  • Opposition
  • Limitation/revocation
  • Appeal, petitions for review
  • Oral proceedings
  • Representation
  • Right to patent (transfer, licences, patent as object of property)

  Litteraturlista Literature

  Deltagarna förväntas själva tillhandahålla följande litteratur:

  • EPC
  • Guidelines for Examination
  • Case Law of Boards of Appeal
  • National Law related to the EPC

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Facts

   Datum
   Kursen startar nästa gång hösten 2019. Information om detta kommer upp under vårterminen. Om du vill göra en intresseanmälan går det bra att boka här till höger. Skriv intresseanmälan och namnet på kursen i meddelanderutan.
   Date
   Kursen startar nästa gång hösten 2019. Information om detta kommer upp under vårterminen. Om du vill göra en intresseanmälan går det bra att boka här till höger. Skriv intresseanmälan och namnet på kursen i meddelanderutan.

  Patentadministration Grundkurs

 • IP-Assistent
 • Grundläggande
 • Grundläggande om patent och patentadministration samt patentassistentens roll och ansvar genom hela patentprocessen.

  Antal dagar Number of days

  Två och en halv dagar

  Målgrupp Target group

  Kursen riktar sig till relativt nya patentassistenter.

  Förkunskaper Previus knowledge

  Viss kännedom om patentverken EPO, PRV och PCT.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Fokus ligger på patentassistentens roll från idé till patentansökan. Föreläsarna går igenom grunderna i patentadministration och tar upp det viktigaste inom PCT, EPC och Sverige. 

  Vi diskuterar även patentassistentens roll i organisationen och samarbetet med ingenjörer och kunder. 

  Ett studiebesök till PRV ingår i kursavgiften samt en gemensam middag efter dag 2. 

  Sedan 2016 är kursen certifierad av SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Grundläggande om patent
  • Vad kan skyddas?
  • Inblandade parter vid en patentansökan; patentombudets/patentassistentens roll
  • Kommunikationsflödet mellan uppdragsgivare-patentkonsult-patentmyndighet
  • Från idé till patentansökan i Sverige
  • Prioritet, frister, avgifter, blanketter och beslut på PRV
  • Schematisk genomgång av ett ärendes gång på PRV, såväl nationellt som internationellt
  • PCT, EPC och PRV:s roller i det internationella samarbetet
  • Generell genomgång av årsavgifter och informationssökning på nätet
  • Förvaring av handlingar/ärendehantering/registrering

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Facts

   Plats
   LabCenter, Oxtorgsgränd 2
   Datum
   9 - 11 april
   Tider
   Dag 1: 9.45 - 16.30
   Dag 2: 9.00 - 17.00
   Dag 3: 9.00 - 13.30
   Pris
   12.000 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   11.500 SEK exkl.moms när du
   bokar senast den 11 mars.
   Övrigt
   Väljer du att boka både den här kursen och fortsättningskursen Patentadministration i EPO
   erbjuder vi 500 SEK i rabatt på gällande pris* för Patentadministration i EPO.

   *Rabatten dras från det pris som gäller vid anmälningstillfället – antingen ordinarie eller kampanjpris.
   Location
   LabCenter, Oxtorgsgränd 2
   Date
   9 - 11 april
   Times
   Dag 1: 9.45 - 16.30
   Dag 2: 9.00 - 17.00
   Dag 3: 9.00 - 13.30
   Price
   12.000 SEK exkl. moms
   Campaign offer
   11.500 SEK exkl.moms när du
   bokar senast den 11 mars.
   Other
   Väljer du att boka både den här kursen och fortsättningskursen Patentadministration i EPO
   erbjuder vi 500 SEK i rabatt på gällande pris* för Patentadministration i EPO.

   *Rabatten dras från det pris som gäller vid anmälningstillfället – antingen ordinarie eller kampanjpris.

   Karta

   Map

   Boka Book

   Föreläsare

   Lecturer

  Patentadministration i EPO

 • IP-Assistent
 • Avancerad
 • En fortsättning på Patentadministration Grundkurs som ger mer kunskap om patentprocessen i EPO.

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar Number of days

  En dag

  Kursen går att följa på distans.

  Målgrupp Target group

  Kursen riktar sig till patentassistenter som har grundläggande erfarenhet av arbete med EPO och som vill lära sig mer.

  Förkunskaper Previus knowledge

  Kännedom om EPO och grundkunskaper i patentadministration.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  En fortsättning på Patentadministration Grundkurs som ger mer kunskap om patentprocessen i EPO.

  Kursen riktar sig till assistenter/paralegals som har grundkunskaper om procedur och formalia i EPO men som vill lära sig mer.

  Vilka delar av en patentansökan måste finnas med från början, och vad kan man komplettera senare? Finns det fördelar och/eller nackdelar med att vänta? Hur beräknar EPO frister, och varför? Vilka missade frister kan man rädda, hur går man tillväga och vad kostar det? Vilka frister får man absolut inte missa och vad händer om man trots allt missar?

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Inlämning av ansökan, minimikrav och efterinlämning
  • Avdelade ansökningar
  • Formalia kring prioritet
  • Fristnotering, med praktiska övningar
  • Återupptagning (Further processing)
  • Proceduren från slutföreläggande fram till patent
  • Överklagande

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Facts

   Plats
   LabCenter, Oxtorgsgränd 2
   Datum
   14 maj
   Tider
   9.00 - 17.00
   Pris
   5.200 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   4.800 SEK exkl.moms när du
   bokar senast den 15 april.
   Övrigt
   Väljer du att boka både den här kursen och Patentadministration Grundkurs erbjuder vi 500 SEK i rabatt på gällande pris* för Patentadministration i EPO. Om du har gått Patentadministration Grundkurs tidigare gäller samma erbjudande. 

   *Rabatten dras från det pris som gäller vid anmälningstillfället – antingen ordinarie eller kampanjpris.
   Distans
   Ja
   Location
   LabCenter, Oxtorgsgränd 2
   Date
   14 maj
   Times
   9.00 - 17.00
   Price
   5.200 SEK exkl. moms
   Campaign offer
   4.800 SEK exkl.moms när du
   bokar senast den 15 april.
   Other
   Väljer du att boka både den här kursen och Patentadministration Grundkurs erbjuder vi 500 SEK i rabatt på gällande pris* för Patentadministration i EPO. Om du har gått Patentadministration Grundkurs tidigare gäller samma erbjudande. 

   *Rabatten dras från det pris som gäller vid anmälningstillfället – antingen ordinarie eller kampanjpris.
   Distance
   Ja

   Karta

   Map

   Boka Book

   Föreläsare

   Lecturer

  PCT Avancerad kurs

 • Patentombud
 • IP-Assistent
 • Avancerad
 • En genomgång av PCT-systemet och av administration av PCT-ärenden på avancerad nivå.

  Antal dagar Number of days

  Två dagar

  Målgrupp Target group

  Kursen är lämplig för EQE-kandidater och erfarna patentassistenter men erbjuds även till andra som vill skaffa sig goda kunskaper om PCT-systemet.

  Förkunskaper Previus knowledge

  Grundkunskaper om patentsystemet och om PCT, till exempel från IP-akademins Grundkurs – Modul 4.

  Kursbeskrivning Course description

  Föreläsare från WIPO ger en genomgång av PCT-regelverk och praxis på avancerad nivå. Kursen hålls på engelska.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Brief review of the PCT procedure and time limits in the PCT
  • Filing of a PCT application and of a Chapter II demand
  • Correction of defects
  • Who can act as a PCT agent and represent the applicant?
  • Claiming priority documents
  • International Bureau as receiving Office
  • Recording of changes relating to the Applicant, Agent or the Inventor
  • International publication and access to the file of the International Bureau
  • International Search and Supplementary International Search
  • International Preliminary Examination
  • Unity of invention and protest procedure
  • Amendments of the international application
  • Procedure in case of deposited biological material and nucleotide and/or amino
    acid sequence listings
  • Entry into the National Phase and reinstatement of rights
  • EP regional phase requirements
  • US national phase requirements
  • Recent and future developments in the PCT system

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Facts

   Datum
   Kursen startar nästa gång hösten 2019. Information om detta kommer upp under vårterminen. Om du vill göra en intresseanmälan går det bra att boka här till höger. Skriv intresseanmälan och namnet på kursen i meddelanderutan.
   Date
   Kursen startar nästa gång hösten 2019. Information om detta kommer upp under vårterminen. Om du vill göra en intresseanmälan går det bra att boka här till höger. Skriv intresseanmälan och namnet på kursen i meddelanderutan.

  Boka kurs

  Fyll i dina uppgifter nedan för att boka plats på kursen.

  Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!
  KURSDELTAGARE

  OM DU VILL ANMÄLA FLER KURSDELTAGARE

  Tack för ditt meddelande!

  Book Course

  Fill in your details below to book a place on the course

  The form contains errors. Please check the form an try again. Thanks!
  Participant

  Fill in the information below if you would like to register more participants

  Thanks!