Design/Mönster Fördjupningskurs

Annat | Avancerad | IP-Assistent

En fördjupningskurs om design, nyttighetsmodeller, figurvarumärken, upphovsrätt och tjänstedesign.

%MCEPASTEBIN%

Antal dagar Number of days

En dag

Målgrupp Target group

Denna kurs är lämplig för dig som redan jobbar med och/eller redan har grundläggande kunskaper inom administration av design/mönster och vill lära sig mer.

Förkunskaper Previous knowledge

Grundläggande kunskaper inom design och mönster motsvarande den grundläggande kursen Administration av Design/Mönster.

Kursbeskrivning Course description

Hur kan man skydda oregistrerad design? Hur fungerar designskydd i Danmark, Finland och Norge, jämfört med Sverige?

Kursen ger fördjupad kunskap om design, nyttighetsmodeller, figurvarumärken, och tjänstedesign och går in i detalj om designskydd i andra länder, såsom Japan och USA. Den går även igenom praxis från EUIPO och förhållandet mellan upphovsrätt och designskydd.

Kursen går även igenom hur skydd för oregistrerad design fungerar.

Kursinnehåll Course Content

  • Design, nyttighetsmodeller, figurvarumärken, upphovsrätt och tjänstedesign - skillnader och likheter
  • Oregistrerad design - hur kan detta skydd identifieras
  • Förhandsgranskning av design - praktisk genomgång av olika söksystem
  • Senaste praxis från EUIPO om EU-design - konkreta positiva och negativa exempel
  • Haagöverenskommelsen för internationell registrering av industriella formgivningar: Genomgång av Haagakten och Genèveakten
  • Konkreta saker att tänka på vid designansökan
  • Designskydd i Danmark, Finland och Norge - jämfört med svenskt skydd
  • E-fililng av Internationell Designansökan - från start till mål 
  • Särskilt om designskydd i Japan
  • Särskilt om designskydd i USA 

Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

Boka kurs

Fyll i dina uppgifter nedan för att boka plats på kursen.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!
KURSDELTAGARE

OM DU VILL ANMÄLA FLER KURSDELTAGARE

Tack för ditt meddelande!

Book Course

Fill in your details below to book a place on the course

The form contains errors. Please check the form an try again. Thanks!
Participant

Fill in the information below if you would like to register more participants

Thanks!