• Aktuellt

Vår integritetspolicy

IP-akademin drivs av Trona Patentrådgivning AB och vi ansvarar för alla personuppgifter som vi har i våra register.

Integritetspolicy

Vi samlar in information om dig när du anmäler dig till våra kurser på hemsidan eller skickar förfrågan via vårt kontaktformulär. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, det företag du jobbar på, din e-postadress, din yrkestitel och din fakturaadress. Vi lägger in all registrering av personuppgifter manuellt.

Den information vi samlar in från dig använder vi för att:

• kunna skriva in ditt namn, din e-postadress, företagsnamn, yrkestitel samt fakturaadress på den anmälningslista som gäller för den kurs eller det seminarium som du har anmält dig till. Efter avslutad kurs förs uppgifterna in på ett övergripande dokument med alla personer som har gått kurser hos oss sedan 2013. Dessa uppgifter sparas i 10 år. Vi har detta dokument för att hålla reda på vilka kurser en person har deltagit på och för att kunna rikta information om vilka andra kurser du som deltagare kan vara intresserad av att gå.
• kontakta dig via epost.
• skicka information och uppdateringar som angår din kursanmälan, din roll som föreläsare samt nyhetsbrev.

Vi för inte informationen vidare utan använder endast personuppgifterna internt på IP-akademin. Vi strävar efter att följa de etiska riktlinjer som finns gällande integritet och att spara personuppgifter i kommersiellt syfte.

Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. IP-akademin och Trona Patentrådgivning skyddar dina uppgifter offline. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö. 

Avsluta prenumeration

Om du inte längre vill finnas med i våra register kan du när som helst kontakta oss och skriva ta bort mig i meddelanderutan.

. IP-akademin och Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet(…) De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.Trona Patentrådgivning skyddar dessutom dina uppgifter offline. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information.