• Aktuellt

Om IP-akademin

Vi vill vara drivande i att utveckla IP-branschen i Sverige. Både när det gäller kompetensutveckling och anpassning till nya behov och förväntningar.

Vi vill också bygga på den kultur som finns i branschen – där vi både kan vara konkurrenter och samtidigt kollegor – genom att skapa mötesplatser där vi kan lära av varandra och tillsammans bidra till en positiv utveckling. 

IP-akademins målgrupper

Vi riktar oss främst till personer som arbetar aktivt med immaterialrätt i någon form, som rådgivare, administratörer eller koordinatorer. Se våra målgrupper nedan.

  • Personer som vill utbilda sig till patentombud, IP-jurist eller IP-assistent. 
  • Personer som vill bli auktoriserat patentombud eller auktoriserat IP-ombud.
  • Anställda på patentbyrå, industri, statlig myndighet, tjänsteföretag eller branschorganisation.
  • Privatpersoner som vill förkovra sig inom delar av det immaterialrättsliga området.
  • Entreprenörer, affärsutvecklare, ingenjörer med produktutveckling som specialitet, marknadsförare eller företagsledare.
  • Uppfinnare och konsulter som behöver kunskaper inom IP-området.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så missar du inte kommande kurser och seminarier

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

Tack för din registering!