• Aktuellt

Varumärken, design/mönster
och IP-juridik


Kurser för IP-jurister, varumärkeshandläggare och design/mönsterombud

För IP-jurister

I dagsläget har vi seminariet Rätten till uppfinningar som vänder sig till IP-jurister. Gå in under seminarier för att läsa mer om innehållet. Varumärke fördjupningskurs ger PVU-poäng för varumärkesjurister. 

För varumärkeshandläggare

För varumärkeshandläggare och assistenter kan vi erbjuda kursen Administration av varumärke och fortsättningskursen Varumärke fördjupningskurs.

För design/mönsterhandläggare

För design/mönsterhandläggare har vi den grundläggande kursen Administration av design/mönster och fortsättningskursen Design/mönster fördjupning. 

Har du konkreta önskemål om kurser eller utbildningar riktade till IP-jurister får du gärna kontakta oss.

%MCEPASTEBIN%

Filtrera

Administration av design/mönster

 • IP-Assistent
 • Annat
 • Grundläggande
 • Kurs i designrättens grunder med en praktisk genomgång av en designansökan. 

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar Number of days

  En dag

  Målgrupp Target group

  En kurs för den som vill veta mer om vad designskydd är och hur man skyddar sin design eller sitt mönster.

  Denna kurs är även lämplig som förberedelse inför tentan för att bli diplomerad assistent.

  Kursbeskrivning Course description

  En kurs i designrättens grunder. 

  Vad är mönster och design – finns det någon skillnad mellan dem? Vad är släktskapet mellan design och patent samt mellan design och varumärken? Varför behövs egentligen ett designskydd och hur uppstår det? Hur skyddar man sin design i andra länder?

  Även en praktisk genomgång av en designansökan behandlas – från start till mål.

  Kursinnehåll Course Content

  • Vad är ”mönster” och ”design”? Finns det någon skillnad?
  • Släktskapet mellan design och patent
  • Släktskapet mellan design och varumärken
  • Varför designskydd och hur uppstår det?
  • Skillnaden mellan oregistrerad och registrerad design
  • Informationssökning på Internet
  • Vad kan skyddas genom registrering?
  • Vem äger designskyddet?
  • Hur ska designen beskrivas i ansökan?
  • Vad ingår i de olika designklasserna?
  • Olika ansökningsvägar – nationellt, regionalt och internationellt
  • Praktisk genomgång av designansökan – från start till mål
  • Haagsystemet för internationell registrering av industriell design: Vad krävs, vad ger det och vad finns det för skillnader mellan olika länder?
  • Design Patent i USA – hur skiljer sig det från våra svenska mönster?

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Administration av varumärken

 • IP-Assistent
 • Annat
 • Grundläggande
 • En kurs med fokus på bland annat hur varumärken kan vara utformade, skyddsformer, olika myndigheter som erbjuder varumärkesregistrering, klassningsreglerna samt hur man beskriver varor och tjänster.

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar Number of days

  En dag

  Kursen går att följa på distans.

  Målgrupp Target group

  En kurs för varumärkeskonsulter och assistenter som sköter inlämning av varumärkesansökningar.

  Denna kurs är även lämplig som förberedelse inför tentan för att bli diplomerad assistent.

  Kursbeskrivning Course description

  Kursen ger en introduktion till varumärken. Du lär dig hur olika sorters varumärken kan skyddas och om olika myndigheter som erbjuder varumärkesregistrering.

  Vi går igenom klassningsreglerna, hur man beskriver varor och tjänster samt även de olika digitala ansöknings- och skyddssystemen och hur man bäst utnyttjar dessa.

  Kursinnehåll Course Content

  • Vad är ett varumärke?
  • Hur kan det skyddas om det är ord/figur/ljud/färg?
  • Vad ingår i de 45 klasserna och varför?
  • Vilka olika myndigheter finns och hur fungerar de?
  • Skillnader mellan att lämna in digitalt till PRV/OHIM/WIPO – hur förhåller sig dessa system till varandra? 

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Claim Analysis

 • Patentombud
 • Avancerad
 • A course on learning to read and understand patent claims with many practical exercises in claim analysis.

  Antal dagar Number of days

  Three days

  Målgrupp Target group

  The course is suitable as preparation for the claim analysis part of the EQE pre-exam, but it is also suitable for anyone who wants to learn to read and understand patent requirements for making, for example, patentability assessments or infringement analysis.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Basic knowledge of concepts in patentability and claim analysis, such as novelty, inventive step and the patentable area.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  The course is built around practical exercises with questions about claim analysis, such as:
  • Does a certain claim have a novelty/inventive step above the stated prior art?
  • Which embodiments cover a certain claim?
  • Is a proposed change in claims acceptable under EPC?

  The course provides training in the issues dealt with in the claim analysis part of EQE pre-exam, including assessment of patent novelty and inventive step in relation to known technology and of the scope of requirements in relation to concrete embodiments.

  Claims analysis provides a better understanding of how patent claims can be interpreted and what possibilities you have when formulating or changing patent claims.

  Since 2016 the course is certified by SEPAF.

  Kursinnehåll Course Content

  The course provides answers to questions such as:
  • How do you decide if a claim is new?
  • Is a certain embodiment covered by claim 1?
  • What can you change in an application? How do you know if a change is allowed?
  • How is inventory height assessed? How do you know what is the closest known technology? What is the difference between a technical effect and a technical problem?

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Plats
   Rosterigränd 4, Liljeholmen
   Datum
   15-17 Oktober, 2024
   Tider
   Day 1: 09:30 - 16:30
   Day 2: 09:00 - 17:00
   Day 3: 09:00 - 16:30
   Pris
   17.700 SEK excluding VAT
   Kampanjpris
   Register at the latest on September 15 and pay 16.600 SEK excluding VAT
   Övrigt

   If you sign up for both courses Preparing for the pre-exam legal part and Claim analysis you will receive a 5 % discount on the fee.

   Distans
   Ja
   Location
   Rosterigränd 4, Liljeholmen
   Date
   15-17 Oktober, 2024
   Times
   Day 1: 09:30 - 16:30
   Day 2: 09:00 - 17:00
   Day 3: 09:00 - 16:30
   Price
   17.700 SEK excluding VAT
   Campaign offer
   Register at the latest on September 15 and pay 16.600 SEK excluding VAT
   Other

   If you sign up for both courses Preparing for the pre-exam legal part and Claim analysis you will receive a 5 % discount on the fee.

   Participate remotely
   Yes

   Karta

   Map

   Boka Register

   Föreläsare

   Lecturer

  Design/Mönster fördjupningskurs

 • IP-Assistent
 • Annat
 • Avancerad
 • En fördjupningskurs om design, nyttighetsmodeller, figurvarumärken, upphovsrätt och tjänstedesign.

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar Number of days

  En dag

  Målgrupp Target group

  Denna kurs är lämplig för dig som redan jobbar med och/eller redan har grundläggande kunskaper inom administration av design/mönster och vill lära sig mer.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Grundläggande kunskaper inom design och mönster motsvarande den grundläggande kursen Administration av Design/Mönster.

  Kursbeskrivning Course description

  Hur kan man skydda oregistrerad design? Hur fungerar designskydd i Danmark, Finland och Norge, jämfört med Sverige?

  Kursen ger fördjupad kunskap om design, nyttighetsmodeller, figurvarumärken, och tjänstedesign och går in i detalj om designskydd i andra länder, såsom Japan och USA. Den går även igenom praxis från EUIPO och förhållandet mellan upphovsrätt och designskydd.

  Kursen går även igenom hur skydd för oregistrerad design fungerar.

  Kursinnehåll Course Content

  • Design, nyttighetsmodeller, figurvarumärken, upphovsrätt och tjänstedesign - skillnader och likheter
  • Oregistrerad design - hur kan detta skydd identifieras
  • Förhandsgranskning av design - praktisk genomgång av olika söksystem
  • Senaste praxis från EUIPO om EU-design - konkreta positiva och negativa exempel
  • Haagöverenskommelsen för internationell registrering av industriella formgivningar: Genomgång av Haagakten och Genèveakten
  • Konkreta saker att tänka på vid designansökan
  • Designskydd i Danmark, Finland och Norge - jämfört med svenskt skydd
  • E-fililng av Internationell Designansökan - från start till mål 
  • Särskilt om designskydd i Japan
  • Särskilt om designskydd i USA 

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Datum
   Kursen startar nästa gång våren 2023. Information om detta kommer upp under höstterminen. Om du vill göra en intresseanmälan går det bra att boka här till höger. Skriv intresseanmälan och namnet på kursen i meddelanderutan.
   Date
   Kursen startar nästa gång våren 2023. Information om detta kommer upp under höstterminen. Om du vill göra en intresseanmälan går det bra att boka här till höger. Skriv intresseanmälan och namnet på kursen i meddelanderutan.

  Patentadministration grundkurs

 • IP-Assistent
 • Grundläggande
 • Grundläggande om patent och patentadministration samt patentassistentens roll och ansvar genom hela patentprocessen.

  Antal dagar Number of days

  Två heldagar

  Målgrupp Target group

  Kursen riktar sig till relativt nya patentassistenter.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Viss kännedom om patentverken EPO, PRV och PCT.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Fokus ligger på patentassistentens roll från idé till patentansökan. Föreläsarna går igenom grunderna i patentadministration och tar upp det viktigaste inom PCT, EPC och Sverige. 

  Vi diskuterar även patentassistentens roll i organisationen och samarbetet med ingenjörer och kunder. 

  Sedan 2016 är kursen certifierad av SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Grundläggande om patent
  • Vad kan skyddas?
  • Inblandade parter vid en patentansökan; patentombudets/patentassistentens roll
  • Kommunikationsflödet mellan uppdragsgivare-patentkonsult-patentmyndighet
  • Från idé till patentansökan i Sverige
  • Prioritet, frister, avgifter, blanketter och beslut på PRV
  • Schematisk genomgång av ett ärendes gång på PRV, såväl nationellt som internationellt
  • PCT, EPC och PRV:s roller i det internationella samarbetet
  • Generell genomgång av årsavgifter och informationssökning på nätet
  • Förvaring av handlingar/ärendehantering/registrering

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Patentadministration i EPO

 • IP-Assistent
 • Avancerad
 • En fortsättning på Patentadministration grundkurs som ger mer kunskap om patentprocessen i EPO.

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar Number of days

  En dag

  Kursen går att följa på distans.

  Målgrupp Target group

  Kursen riktar sig till patentassistenter som har grundläggande erfarenhet av arbete med EPO och som vill lära sig mer.

  Den är även lämplig som förberedelse inför tentan för att bli diplomerad assistent.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Kännedom om EPO och grundkunskaper i patentadministration.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  En fortsättning på Patentadministration grundkurs som ger mer kunskap om patentprocessen i EPO.

  Kursen riktar sig till assistenter/paralegals som har grundkunskaper om procedur och formalia i EPO men som vill lära sig mer.

  Vilka delar av en patentansökan måste finnas med från början, och vad kan man komplettera senare? Finns det fördelar och/eller nackdelar med att vänta? Hur beräknar EPO frister, och varför? Vilka missade frister kan man rädda, hur går man tillväga och vad kostar det? Vilka frister får man absolut inte missa och vad händer om man trots allt missar?

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Inlämning av ansökan, minimikrav och efterinlämning
  • Avdelade ansökningar
  • Formalia kring prioritet
  • Fristnotering, med praktiska övningar
  • Återupptagning (Further processing)
  • Proceduren från slutföreläggande fram till patent
  • Överklagande

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Patent Application and Claims
  Patent Fundamentals – Module 3

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • Goes through how a patent application is structured and what function each part has.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Patent fundamentals is divided into six modules that are to some extent based on each other. Each module covers a specific area within patents and it is possible to study the entire Patent fundamentals course or choose the modules that are relevant for you. If you sign up for several modules, we offer a discount on the entire cost.

  The prior knowledge required to get the best out of each module is shown below. Contact us if you are unsure.

  Antal dagar Number of days

  Two days

  Målgrupp Target group

  The target group is mainly patent engineers who want to learn more about how to write good patent applications and how to argue for their patent.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Knowledge corresponding to Module 2 is assumed, ie that in addition to what is stated for previous modules, one also knows concepts such as novelty and inventive step and the most important exceptions from patentability.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Module 3 provides an understanding of how the structure of a patent application and the function of each part. Special focus is given to the claims, different claim categories, independent and dependent claims, etc.

  The course is certified by SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • More about the structure of a patent application
  • Claims – including exercises
  • Office action and response – including exercises
  • Final stages of the grant process
  • Briefly about oppositions and 3rd party observations.

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Plats
   Rosterigränd 4, Liljeholmen
   Datum
   Oktober 2-3, 2024
   Tider
   Day 1: 09:30-17:00
   Day 2: 09:00-17:00
   Pris
   11.800 SEK excluding VAT
   Kampanjpris
   Register at the latest on September 2 and pay 11.000 SEK excluding VAT
   Övrigt
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent Fundamentals will be in English this Autumn.
   Distans
   Ja
   Location
   Rosterigränd 4, Liljeholmen
   Date
   Oktober 2-3, 2024
   Times
   Day 1: 09:30-17:00
   Day 2: 09:00-17:00
   Price
   11.800 SEK excluding VAT
   Campaign offer
   Register at the latest on September 2 and pay 11.000 SEK excluding VAT
   Other
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent Fundamentals will be in English this Autumn.
   Participate remotely
   Yes

   Karta

   Map

   Boka Register

   Föreläsare

   Lecturer

  Patentability
  Patent Fundamentals – Module 2

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • Detailed review of the patentability criteria in the most important countries.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Patent fundamentals is divided into six modules that are to some extent based on each other. Each module covers a specific area within patents and it is possible to study the entire Patent fundamentals course or choose the modules that are relevant for you. If you sign up for several modules, we offer a discount on the entire cost.

  The second module Patentability (1 day) is arranged in direct connection with the first module Introduction to patents and other IPR (2 days).

  The previous knowledge required to get the best out of each module is shown below. Contact us if you are unsure.

  Antal dagar Number of days

  One day

  Målgrupp Target group

  Mainly patent engineers but also development managers and engineers who are involved in applying for patents.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Knowledge corresponding to Module 1 is assumed, ie, that in addition to what is stated for Module 1, one knows what a patent entails and has an overall understanding of the patent process.

   

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Module 2 provides a more detailed view of the patentability criteria in the most important countries and jurisdictions.

  Concepts such as novelty, inventive step, obviousness and the patentable area are explained.

  The problem-solution approach is illustrated with exercises.

  The course is certified by SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Prior art and novelty. Briefly about grace periods
  • Inventive step, problem-solution approach, exercises
  • Exceptions and exclusions from patentability
  • Patents in chemistry and pharmaceutics
  • Patents on computer-implemented inventions (EPO/USA/China/Japan)

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Plats
   Rosterigränd 4, Liljeholmen
   Datum
   September 19, 2024
   Tider
   09:00 - 16:30
   Pris
   5.900 SEK excluding VAT
   Kampanjpris
   Register at the latest on August 19 and pay 5.500 SEK excluding VAT
   Övrigt
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent fundamentals will be in English this Autumn.
   Distans
   Ja
   Location
   Rosterigränd 4, Liljeholmen
   Date
   September 19, 2024
   Times
   09:00 - 16:30
   Price
   5.900 SEK excluding VAT
   Campaign offer
   Register at the latest on August 19 and pay 5.500 SEK excluding VAT
   Other
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent fundamentals will be in English this Autumn.
   Participate remotely
   Yes

   Karta

   Map

   Boka Register

   Föreläsare

   Lecturer

  Introduction to Patents and Other IPR
  Patent Fundamentals – Module 1

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • An introduction to the patent process nationally and internationally.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Patent fundamentals is divided into six modules that are to some extent based on each other. Each module covers a specific area within patents and it is possible to study the entire Patent fundamentals course or choose the modules that are relevant for you. If you sign up for several modules, we offer a discount on the entire cost.

  This first module Introduction to patents and other IPR (2 days) is arranged in direct connection with the second module Patentability (1 day).

  The previous knowledge required to get the best out of each module is shown below. Contact us if you are unsure.

  Antal dagar Number of days

  Two days

  Målgrupp Target group

  New patent engineers, patent managers, development managers, development engineers, etc. who want to learn more about what a patent means - what can be protected and how to make the best use of patents in a particular business.

  Förkunskaper Previous knowledge

  The course is a basic course with small requirements for prior knowledge. Some experience is an advantage.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Module 1 starts with an introduction to IPR in general and the patent process nationally and internationally. The module also explains what rights the patent gives and how IPR can be used to create value in a company.

  The course is certified by SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Introduction to intellectual property law
  • What is a patent; Basics on criteria for patentability
  • How to obtain a patent – the application procedure
  • How to obtain a patent – internationally (priority; intro PCT/EPO)
  • How can a patent be used – legally, strategically
  • How can intellectual property be used – presentation of a company

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Plats
   Rosterigränd 4, Liljeholmen
   Datum
   September 17-18, 2024
   Tider
   Tid: 09:30-17:00
   Pris
   11.800 SEK excluding VAT
   Kampanjpris
   Register at the latest on August 17 and pay 11.000 SEK excluding VAT
   Övrigt
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent fundamentals will be in English this Autumn.
   Distans
   Ja
   Location
   Rosterigränd 4, Liljeholmen
   Date
   September 17-18, 2024
   Times
   Tid: 09:30-17:00
   Price
   11.800 SEK excluding VAT
   Campaign offer
   Register at the latest on August 17 and pay 11.000 SEK excluding VAT
   Other
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent fundamentals will be in English this Autumn.
   Participate remotely
   Yes
   Boka Register

   Föreläsare

   Lecturer

  Patent Internationally
  Patent Fundamentals – Module 4

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • Provides an overview of international co-operation bodies for patent applications and explains what priority means.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Patent fundamentals is divided into six modules that are to some extent based on each other. Each module covers a specific area within patents and it is possible to study the entire Patent fundamentals course or choose the modules that are relevant for you. If you sign up for several modules, we offer a discount on the entire cost.

  The prior knowledge required to get the best out of each module is shown below. Contact us if you are unsure.

  Antal dagar Number of days

  Two days

  Målgrupp Target group

  The target group is new patent engineers, patent managers, development engineers, development managers, etc. who want to learn more about patents and the patent process and how to think strategically about patenting.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Knowledge corresponding to Module 2 is required. It is not necessary to have detailed knowledge of the structure of the patent application or skills in writing patent claims.

   

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Module 4 provides more detail on how to obtain patents in other countries, including the concept of priority, and an overview of international systems for handling patent applications, primarily PCT and EPC as well as patent formalities for some important countries. We also discuss how to choose countries and strategies for patenting.

  The course is certified by SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Priority
  • PCT – Patent Cooperation Treaty
  • EPO – formalities, patentability, procedural aspects
  • USA – formalities, patentability, procedural aspects
  • Other important countries

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Plats
   Rosterigränd 4, Liljeholmen
   Datum
   October 22-23, 2024
   Tider
   Day 1: 09:30-17:00
   Day 2: 09:00-17.00
   Pris
   11.800 SEK excluding VAT
   Kampanjpris
   Register at the latest on September 22 and pay 11.000 SEK excluding VAT
   Övrigt
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent Fundamentals will be in English this Autumn.
   Distans
   Ja
   Location
   Rosterigränd 4, Liljeholmen
   Date
   October 22-23, 2024
   Times
   Day 1: 09:30-17:00
   Day 2: 09:00-17.00
   Price
   11.800 SEK excluding VAT
   Campaign offer
   Register at the latest on September 22 and pay 11.000 SEK excluding VAT
   Other
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent Fundamentals will be in English this Autumn.
   Participate remotely
   Yes

   Karta

   Map

   Boka Register

   Föreläsare

   Lecturer

  Claims and Response to Office Actions
  Patent Fundamentals – Module 5

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • In-depth practice in writing patent claims and defense cases.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Patent fundamentals is divided into six modules that are to some extent based on each other. Each module covers a specific area within patents and it is possible to study the entire Patent fundamentals course or choose the modules that are relevant for you. If you sign up for several modules, we offer a discount on the entire cost.

  The prior knowledge required to get the best out of each module is shown below. Contact us if you are unsure.

  Antal dagar Number of days

  Two days

  Målgrupp Target group

  The target group is mainly patent engineers who want to learn more about how to write good patent applications and about communication with patent offices.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Knowledge corresponding to Module 3 is assumed, ie in addition to what is stated for previous modules, you also know how a patent application is structured, what function the patent claims have, and have some practice in writing patent claims and arguing according to the problem-solving method.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Module 5 elaborates further on claims drafting, devoting most of the time to claim drafting exercises.

  The course is certified by  SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  The main part of the module is dedicated to exercises in claim drafting with some theoretical background and with some focus on the importance of novelty and inventive step.

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Plats
   Rosterigränd 4, Liljeholmen
   Datum
   November 26 - 27, 2024
   Tider
   Day 1: 9.30-17.00
   Day 2: 9.00-16.30
   Pris
   11.800 SEK excluding VAT
   Kampanjpris
   Register at the latest on October 26 and pay 11.000 SEK excluding VAT
   Övrigt
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent fundamentals will be in English this Autumn.
   Distans
   Ja
   Location
   Rosterigränd 4, Liljeholmen
   Date
   November 26 - 27, 2024
   Times
   Day 1: 9.30-17.00
   Day 2: 9.00-16.30
   Price
   11.800 SEK excluding VAT
   Campaign offer
   Register at the latest on October 26 and pay 11.000 SEK excluding VAT
   Other
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent fundamentals will be in English this Autumn.
   Participate remotely
   Yes

   Karta

   Map

   Boka Register

   Föreläsare

   Lecturer

  Patent Fundamentals

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • A basic course in patents divided into six modules.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Patent fundamentals is divided into six modules that are to some extent based on each other. Each module covers a specific area within patents and it is possible to study the entire Patent fundamentals course or choose the modules that are relevant for you.

  Patent fundamentals has been developed in consultation with some of our experienced lecturers.

  Book the modules on the page of each module. Links can be found under the course dates tab.

  Målgrupp Target group

  Patent fundamentals is aimed at prospective or already active patent attorneys. Parts of the course are also suitable for, for example, development managers and entrepreneurs as well as for others who come into contact with patent issues in their work. Read more about target groups in the information about each module.

  Förkunskaper Previous knowledge

  The previous knowledge required to get the best benefit from each module is stated in the information about each module. Contact us if you are unsure.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  A short desription av all six modules including links to further information about each module:

  Module 1 – Introduction to Patents and Other IPR
  An introduction to the patent process nationally and internationally.

  Module 2 – Patentability
  Detailed review of the patentability criteria in the most important countries.

  Module 3 – Patent Application and Claims
  Goes through how a patent application is structured and what function each part has.

  Module 4 – Patent Internationally
  Provides an overview of international co-operation bodies for patent applications and explains what priority means.

  Module 5 – Claims and Response to Office Actions
  In-depth practice in writing patent claims and defense cases.

  Module 6 – Post-grant and Court Procedures
  Provides an overview of how objections work.

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Datum
   Module 1: September 17-18, 2024
   Module 2: September 19, 2024
   Module 3: October 2-3, 2024
   Module 4: October 22-23, 2024
   Module 5: November 26-27, 2024
   Module 6: November 28, 2024
   Pris
   See each current module. Links can be found under the course information tab above.
   Kampanjpris
   See each current module. Links can be found under the course information tab above.

   If you sign up for several modules at the same time, we offer a 5 % discount on the entire cost.
   Övrigt

   Book the modules on each module's page. Links can be found under the course information tab above.

   Date
   Module 1: September 17-18, 2024
   Module 2: September 19, 2024
   Module 3: October 2-3, 2024
   Module 4: October 22-23, 2024
   Module 5: November 26-27, 2024
   Module 6: November 28, 2024
   Price
   See each current module. Links can be found under the course information tab above.
   Campaign offer
   See each current module. Links can be found under the course information tab above.

   If you sign up for several modules at the same time, we offer a 5 % discount on the entire cost.
   Other

   Book the modules on each module's page. Links can be found under the course information tab above.

  PCT Advanced Course

 • Patentombud
 • IP-Assistent
 • Avancerad
 • A review of the PCT system and of the administration of PCT cases at an advanced level.

  Antal dagar Number of days

  Two days

  Målgrupp Target group

  The course is suitable for EQE candidates and experienced patent assistants, but is also offered to others who want to acquire good knowledge of the PCT system.

  The course is also suitable if you want to become a certified assistant.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Basic knowledge of the patent system and of PCT, for example from the course Grundkurs – Modul 4.

  Kursbeskrivning Course description

  Lecturers from WIPO provides an overview of PCT regulations and practices at an advanced level.

  Note that the course gives PVU points.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Brief review of the PCT procedure and time limits in the PCT
  • Filing of a PCT application and of a Chapter II demand
  • Correction of defects
  • Who can act as a PCT agent and represent the applicant?
  • Claiming priority documents
  • International Bureau as receiving Office
  • Recording of changes relating to the Applicant, Agent or the Inventor
  • International publication and access to the file of the International Bureau
  • International Search and Supplementary International Search
  • International Preliminary Examination
  • Unity of invention and protest procedure
  • Amendments of the international application
  • Procedure in case of deposited biological material and nucleotide and/or amino acid sequence listings
  • Entry into the National Phase and reinstatement of rights
  • EP regional phase requirements
  • US national phase requirements
  • Recent and future developments in the PCT system

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Plats
   Rosterigränd 4, Liljeholmen
   Datum
   24-25 September, 2024
   Tider
   day 1: 09.00 – 16.30
   day 2: 09.00 – 16.30
   Pris
   11.000 SEK excluding VAT
   Kampanjpris
   Campaign offer: Register at the latest on August 24 and pay 10.400 SEK excluding VAT
   Övrigt

   PVU-points: The course gives 13 PVU-points

    

   Distans
   Ja
   Location
   Rosterigränd 4, Liljeholmen
   Date
   24-25 September, 2024
   Times
   day 1: 09.00 – 16.30
   day 2: 09.00 – 16.30
   Price
   11.000 SEK excluding VAT
   Campaign offer
   Campaign offer: Register at the latest on August 24 and pay 10.400 SEK excluding VAT
   Other

   PVU-points: The course gives 13 PVU-points

    

   Participate remotely
   Yes

   Karta

   Map

   Boka Register

   Föreläsare

   Lecturer

  • Fakta

   Information

   Datum
   The course will be held in autumn 2024. Information about this will come up during the autumn semester. If you want to register your interest, you can book here on the right. Type the expression of interest and the name of the course in the message box.
   Date
   The course will be held in autumn 2024. Information about this will come up during the autumn semester. If you want to register your interest, you can book here on the right. Type the expression of interest and the name of the course in the message box.

  Post-grant and Court Procedures
  Patent Fundamentals – Module 6

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • Provides an overview of how objections work.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Patent fundamentals is divided into six modules that are to some extent based on each other. Each module covers a specific area within patents and it is possible to study the entire Patent fundamentals course or choose the modules that are relevant for you. If you sign up for several modules, we offer a discount on the entire cost.

  The prior knowledge required to get the best out of each module is shown below. Contact us if you are unsure.

  Antal dagar Number of days

  One day

  Målgrupp Target group

  The target group is new patent engineers, patent managers, development engineers, development managers, etc. who want to learn more about how to handle competitors' patents.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Knowledge corresponding to Module 2 is required. It is not necessary to have detailed knowledge of the structure of the patent application or skills in writing patent claims.

   

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Module 6 discusses formal and strategic aspects of oppositions, in particular in the EPO. Some procedures for post-grant proceedings in the USA are discussed and the court procedures mainly in Sweden is described.

  The course is certified by SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Opposition and appeal, focusing on the EPO
  • Post-grant in the USA
  • Court proceedings
  • Visit to the Patent and Market Court (if the pandemic allows)

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Plats
   Rosterigränd 4, Liljeholmen
   Datum
   November 28, 2024
   Tider
   09.00 - 17.00
   Pris
   5.900 SEK excluding VAT
   Kampanjpris
   Register at the latest on October 28 and pay 5.500 excluding VAT
   Övrigt
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent fundamentals will be in English this Autumn.
   Distans
   Ja
   Location
   Rosterigränd 4, Liljeholmen
   Date
   November 28, 2024
   Times
   09.00 - 17.00
   Price
   5.900 SEK excluding VAT
   Campaign offer
   Register at the latest on October 28 and pay 5.500 excluding VAT
   Other
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent fundamentals will be in English this Autumn.
   Participate remotely
   Yes

   Karta

   Map

   Boka Register

   Föreläsare

   Lecturer

  Förberedande kurs för tekniskt delprov

 • Patentombud
 • Avancerad
 • Kursen är avsedd för deltagare som tänker ta det tekniska delprovet under hösten 2022 men passar även för andra som vill fördjupa sig i bedömningar av patenterbarhet, främst nyhet och uppfinningshöjd.

  Antal dagar Number of days

  Fyra dagar

  Målgrupp Target group

  Målgruppen är de som ska göra Patentombudsnämndens tekniska delprov för att bli auktoriserat svenskt patentombud i höst. Målgruppen är de som ska göra Patentombudsnämndens tekniska delprov för att bli auktoriserat svenskt patentombud i höst.

  Förkunskaper Previous knowledge

   Viss erfarenhet av patentarbete.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Patentombudsnämndens tekniska delprov för att bli auktoriserat svenskt patentombud kommer att hållas i Stockholm den 21 – 22 november 2023.

  Delproven innefattar tre moment: att skriva en uppsättning patentkrav och en inledning till en patentansökan, att besvara ett föreläggande, och att skriva en invändning.

  Kursinnehåll Course Content

  Kursen omfattar teoripass och praktiska övningar. En stor del av fokus ligger på att hantera problem-solution approach på bästa sätt i vart av de tre olike momenten.

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Varumärke fördjupningskurs

 • IP-Assistent
 • Annat
 • Avancerad
 • En global resa med dina 7 sinnen via världens viktigaste registreringssystem.

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar Number of days

  En dag

  Kursen går att följa på distans.

  Målgrupp Target group

  En fortsättningskurs för varumärkeskonsulter och varumärkesassistenter som sköter inlämning av varumärkesansökningar.

  Kursen kan även ge mer nyttig information till de som är in-house chefer på industrins IP-avdelningar och där behöver veta mer om vad övriga medarbetare ska tänka på.

  Denna kurs är även lämplig som förberedelse inför tentan för att bli diplomerad IP-assistent.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Viss erfarenhet av att självständigt upprätta och lämna in varumärkesansökningar, samt att hantera administration (ändringar och/eller förnyelser) eller kunskap från till exempel grundkursen Administration av varumärken.

  Kursbeskrivning Course description

  Kursen ger en bred genomgång av hur olika typer av varumärken kan registreras och vad som behövs för att varumärkesansökningar i alla former ska accepteras av världens patentverk – elektroniskt eller i annan form.

  Du lär dig dessutom mer om skillnaderna i de vanligaste patentverkens administrering av varumärkesärenden och hur ett varumärkesärende kan omvandlas från EU-varumärke till nationell eller internationell ansökan.

  Kursinnehåll Course Content

  • Gå igenom mer i detalj de olika typer av icke traditionella varumärken (rörliga, 3D, lukt, mm) som nu är möjliga att registrera - hur ska en korrekt ansökan se ut? Etc.
  • Något om domännamn: Många varumärken registreras som domännamn - men hur skyddas varumärket bäst online? Hur många versioner av ett varumärke ska/bör registreras och var?
  • Varumärke som design – vad kan skyddas, var och varför?
  • Varumärkesskydd inom EU – skillnader mellan nationell hantering och via EUIPO
  • Varumärkesskydd i USA – från start till mål, samt vad som behövs för att visa verkligt bruk
  • Internationellt skydd – hur hanterar olika patentverk världen över din varumärkesansökan?
  • Ska varumärket förnyas – eller sökas på nytt? Några saker att tänka på om det gamla varumärket är i svart/vitt, täcker ”alla varor” eller används på annat sätt
  %MCEPASTEBIN%

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Datum
   Kursen startar nästa gång våren 2023. Information om detta kommer upp under höstterminen. Om du vill göra en intresseanmälan går det bra att boka här till höger. Skriv intresseanmälan och namnet på kursen i meddelanderutan.
   Date
   Kursen startar nästa gång våren 2023. Information om detta kommer upp under höstterminen. Om du vill göra en intresseanmälan går det bra att boka här till höger. Skriv intresseanmälan och namnet på kursen i meddelanderutan.

  Förberedande kurser för EPAC (European Patent Administration Certification)

 • IP-Assistent
 • Annat
 • Grundläggande
 • EPO:s tenta för certifiering för patentadministratörer – (EPAC) kommer att anordnas för andra gången den ...(uppdateras senare).

  Kursen vänder sig i första hand till erfarna patentassistenter som vill ta EPAC, men även till andra som vill förstå formalia och procedur hos EPO.

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar Number of days

  Kursen går över fyra dagar, fördelade över ungefär en månad.

  De tre första dagarna innehåller genomgångar av EPC och EPO-praxis. Den sista dagen är fokuserad på hur tentan är utformad och hur Wiseflow fungerar. Man kan välja att gå bara de tre första dagarna.

  Kursbeskrivning Course description

  En grundlig men kompakt genomgång av EPO:s regelverk för administrativa rutiner, fokuserad på det juridiska ramverket. Kursen är lämplig som förberedelse för patentassistenter som vill ta European Patent Administration Certificate (EPAC).

  De tre första dagarna är en teorikurs och tar upp viktiga delar av regelverken i EPC och PCT.

  Därefter får deltagarna en hemuppgift, och den fjärde dagen går vi igenom denna och pratar om det digitala tentaverktyget och hur svaren ska presenteras. Olha Karavayeva, EPAC-certifierad patentadministratör, berättar om sina erfarenheter av tentan.

  För den som inte vill ta tentan är det möjligt att gå bara de tre första dagarna.

  Skriv i kommentarsfältet att du vill gå tre dagar eller fyra dagar kurs.

  Datumen är: 29 augusti, 3 september, 11 september och 24 september

  Föreläsare: Rut Herbjörnsen, Trona Patentrådgivning

                      Anders Wirén, Kransell & Wennborg

                      Carl Bruce, Kransell & Wennborg

                        Olha Karavayeva, Electrolux

  Kursinnehåll Course Content

  Kursinnehåll:
  • Intro EPO/EPC
  • Kort om USA
  • Communication, languages and time limits; inlämning av andra dokument än ansökan
  • Loss of rights; remedies
  • Betalning av avgifter
  • Inlämning av ansökningar
  • Avdelad ansökan
  • Search, publication
  • Examination, grant, validation
  • Priority formal aspects
  • Årsavgifter
  • Invändning och överklagande; formalia
  • Euro-PCT; EPO i PCT
  • Rätten till patent; object of property Art. 61
  • Provtenta
  • Praktiska råd och tips för att klara EPAC

   

  För mer information om EPAC, se EPO - About EPAC.

  Anmälningsavgiften till tentan är 100 euro och anmälan, inklusive avgiften, måste ha kommit till EPO senast 14 augusti.

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Plats
   Rosterigränd 4, Liljeholmen
   Datum
   29 augusti och 3,11 ,24 september 2024
   Tider
   09.00 - 17.00
   Pris
   Tre dagar: 17.700 SEK exkl. moms Fyra dagar: 23.600 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   Boka senast 29 juli till priset 16.600 SEK exkl. moms för tre dagar och 22.000 för fyra dagarSEK exkl. moms
   Distans
   Ja
   Location
   Rosterigränd 4, Liljeholmen
   Date
   29 augusti och 3,11 ,24 september 2024
   Times
   09.00 - 17.00
   Price
   Tre dagar: 17.700 SEK exkl. moms Fyra dagar: 23.600 SEK exkl. moms
   Campaign offer
   Boka senast 29 juli till priset 16.600 SEK exkl. moms för tre dagar och 22.000 för fyra dagarSEK exkl. moms
   Participate remotely
   Yes
   Boka Register

   Föreläsare

   Lecturer

  Claim drafting

 • Patentombud
 • Avancerad
 • En inblick i hur en patentansökan ska utformas och vad man ska tänka på när man formulerar patentkrav. Kursen är upplagd kring praktiska övningar på engelska.

  Antal dagar Number of days

  A two-day course providing in-depth practice in how to draft patent claims. The main focus of the course is claim drafting exercises with increasing complexity.

  Målgrupp Target group

  Kursen riktar sig främst till patentingenjörer som har jobbat några månader och som vill träna på att skriva patentkrav.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Förkunskaper motsvarande vad som ges i Modul 3 av grundkursen krävs, dvs en förståelse av hur en patentansökan är uppbyggd och vilken funktion varje del har, samt viss träning i att skriva patentkrav.

  Kursbeskrivning Course description

  Kursen ger mer övning i att formulera patentkrav, med fokus på praktiska övningar på engelska. 

  Hur mycket ska man ta med i kravet? Hur skriver man bra osjälvständiga krav? Hur beaktar man kundens behov bäst, finns det vedertagen terminologi och hur hanterar man den kända tekniken?

  Kan man skriva breda krav som samtidigt är tydliga? Är det alltid en fördel att skriva så breda krav som möjligt?

  Sedan 2016 är kursen certifierad av SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Praktiska övningar på engelska åtföljda av diskussioner
  • Patentansökans olika delar och deras funktion
  • Att tänka på när man skriver patentkrav

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Boka kurs

  Fyll i dina uppgifter nedan för att boka plats på kursen.

  Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!
  KURSDELTAGARE

  OM DU VILL ANMÄLA FLER KURSDELTAGARE

  Tack för ditt meddelande!

  Book Course

  Fill in your details below to book a place on the course

  The form contains errors. Please check the form an try again. Thanks!
  Participant

  Fill in the information below if you would like to register more participants

  Thanks!