• Aktuellt

Varumärken, design/mönster
och IP-juridik


Kurser för IP-jurister, varumärkeshandläggare och design/mönsterombud

För IP-jurister

I dagsläget har vi seminariet Rätten till uppfinningar som vänder sig till IP-jurister. Gå in under seminarier för att läsa mer om innehållet. Varumärke fördjupningskurs ger PVU-poäng för varumärkesjurister. 

För varumärkeshandläggare

För varumärkeshandläggare och assistenter kan vi erbjuda kursen Administration av varumärke och fortsättningskursen Varumärke fördjupningskurs.

För design/mönsterhandläggare

För design/mönsterhandläggare har vi den grundläggande kursen Administration av design/mönster och fortsättningskursen Design/mönster fördjupning. 

Har du konkreta önskemål om kurser eller utbildningar riktade till IP-jurister får du gärna kontakta oss.

%MCEPASTEBIN%

Filtrera

Administration av design/mönster

 • IP-Assistent
 • Annat
 • Grundläggande
 • Kurs i designrättens grunder med en praktisk genomgång av en designansökan. 

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar Number of days

  En dag

  Målgrupp Target group

  En kurs för den som vill veta mer om vad designskydd är och hur man skyddar sin design eller sitt mönster.

  Denna kurs är även lämplig som förberedelse inför tentan för att bli diplomerad assistent.

  Kursbeskrivning Course description

  En kurs i designrättens grunder. 

  Vad är mönster och design – finns det någon skillnad mellan dem? Vad är släktskapet mellan design och patent samt mellan design och varumärken? Varför behövs egentligen ett designskydd och hur uppstår det? Hur skyddar man sin design i andra länder?

  Även en praktisk genomgång av en designansökan behandlas – från start till mål.

  Kursinnehåll Course Content

  • Vad är ”mönster” och ”design”? Finns det någon skillnad?
  • Släktskapet mellan design och patent
  • Släktskapet mellan design och varumärken
  • Varför designskydd och hur uppstår det?
  • Skillnaden mellan oregistrerad och registrerad design
  • Informationssökning på Internet
  • Vad kan skyddas genom registrering?
  • Vem äger designskyddet?
  • Hur ska designen beskrivas i ansökan?
  • Vad ingår i de olika designklasserna?
  • Olika ansökningsvägar – nationellt, regionalt och internationellt
  • Praktisk genomgång av designansökan – från start till mål
  • Haagsystemet för internationell registrering av industriell design: Vad krävs, vad ger det och vad finns det för skillnader mellan olika länder?
  • Design Patent i USA – hur skiljer sig det från våra svenska mönster?

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Plats
   Rosterigränd 4, Liljeholmen eller på distans
   Datum
   05 oktober 2021
   Tider
   09.00 - 17.00
   Pris
   5.200 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   Boka senast 5 september till priset 4.800 SEK exkl. moms
   Distans
   Ja
   Location
   Rosterigränd 4, Liljeholmen eller på distans
   Date
   05 oktober 2021
   Times
   09.00 - 17.00
   Price
   5.200 SEK exkl. moms
   Campaign offer
   Boka senast 5 september till priset 4.800 SEK exkl. moms
   Participate remotely
   Yes

   Karta

   Map

   Boka Register

   Föreläsare

   Lecturer

  Administration av varumärken

 • IP-Assistent
 • Annat
 • Grundläggande
 • En kurs med fokus på bland annat hur varumärken kan vara utformade, skyddsformer, olika myndigheter som erbjuder varumärkesregistrering, klassningsreglerna samt hur man beskriver varor och tjänster.

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar Number of days

  En dag

  Kursen går att följa på distans.

  Målgrupp Target group

  En kurs för varumärkeskonsulter och assistenter som sköter inlämning av varumärkesansökningar.

  Denna kurs är även lämplig som förberedelse inför tentan för att bli diplomerad assistent.

  Kursbeskrivning Course description

  Kursen ger en introduktion till varumärken. Du lär dig hur olika sorters varumärken kan skyddas och om olika myndigheter som erbjuder varumärkesregistrering.

  Vi går igenom klassningsreglerna, hur man beskriver varor och tjänster samt även de olika digitala ansöknings- och skyddssystemen och hur man bäst utnyttjar dessa.

  Kursinnehåll Course Content

  • Vad är ett varumärke?
  • Hur kan det skyddas om det är ord/figur/ljud/färg?
  • Vad ingår i de 45 klasserna och varför?
  • Vilka olika myndigheter finns och hur fungerar de?
  • Skillnader mellan att lämna in digitalt till PRV/OHIM/WIPO – hur förhåller sig dessa system till varandra? 

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Claim Analysis

 • Patentombud
 • Avancerad
 • A course on learning to read and understand patent claims with many practical exercises in claim analysis.

  Antal dagar Number of days

  Three days

  Målgrupp Target group

  The course is suitable as preparation for the claim analysis part of the EQE pre-exam, but it is also suitable for anyone who wants to learn to read and understand patent requirements for making, for example, patentability assessments or infringement analysis.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Basic knowledge of concepts in patentability and claim analysis, such as novelty, inventive step and the patentable area.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  The course is built around practical exercises with questions about claim analysis, such as:
  • Does a certain claim have a novelty/inventive step above the stated prior art?
  • Which embodiments cover a certain claim?
  • Is a proposed change in claims acceptable under EPC?

  The course provides training in the issues dealt with in the claim analysis part of EQE pre-exam, including assessment of patent novelty and inventive step in relation to known technology and of the scope of requirements in relation to concrete embodiments.

  Claims analysis provides a better understanding of how patent claims can be interpreted and what possibilities you have when formulating or changing patent claims.

  Since 2016 the course is certified by SEPAF.

  Kursinnehåll Course Content

  The course provides answers to questions such as:
  • How do you decide if a claim is new?
  • Is a certain embodiment covered by claim 1?
  • What can you change in an application? How do you know if a change is allowed?
  • How is inventory height assessed? How do you know what is the closest known technology? What is the difference between a technical effect and a technical problem?

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Plats
   Rosterigränd 4, Liljeholmen eller på distans
   Datum
   7-9 December, 2021
   Tider
   Day 1: 09:30 - 16:30
   Day 2: 09:00 - 17:00
   Day 3: 09:00 - 16:30
   Pris
   15.000 SEK excluding VAT
   Kampanjpris
   Register at the latest on September 19 and pay 14.400 SEK excluding VAT
   Distans
   Ja
   Location
   Rosterigränd 4, Liljeholmen eller på distans
   Date
   7-9 December, 2021
   Times
   Day 1: 09:30 - 16:30
   Day 2: 09:00 - 17:00
   Day 3: 09:00 - 16:30
   Price
   15.000 SEK excluding VAT
   Campaign offer
   Register at the latest on September 19 and pay 14.400 SEK excluding VAT
   Participate remotely
   Yes

   Karta

   Map

   Boka Register

   Föreläsare

   Lecturer

  Design/Mönster fördjupningskurs

 • IP-Assistent
 • Annat
 • Avancerad
 • En fördjupningskurs om design, nyttighetsmodeller, figurvarumärken, upphovsrätt och tjänstedesign.

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar Number of days

  En dag

  Målgrupp Target group

  Denna kurs är lämplig för dig som redan jobbar med och/eller redan har grundläggande kunskaper inom administration av design/mönster och vill lära sig mer.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Grundläggande kunskaper inom design och mönster motsvarande den grundläggande kursen Administration av Design/Mönster.

  Kursbeskrivning Course description

  Hur kan man skydda oregistrerad design? Hur fungerar designskydd i Danmark, Finland och Norge, jämfört med Sverige?

  Kursen ger fördjupad kunskap om design, nyttighetsmodeller, figurvarumärken, och tjänstedesign och går in i detalj om designskydd i andra länder, såsom Japan och USA. Den går även igenom praxis från EUIPO och förhållandet mellan upphovsrätt och designskydd.

  Kursen går även igenom hur skydd för oregistrerad design fungerar.

  Kursinnehåll Course Content

  • Design, nyttighetsmodeller, figurvarumärken, upphovsrätt och tjänstedesign - skillnader och likheter
  • Oregistrerad design - hur kan detta skydd identifieras
  • Förhandsgranskning av design - praktisk genomgång av olika söksystem
  • Senaste praxis från EUIPO om EU-design - konkreta positiva och negativa exempel
  • Haagöverenskommelsen för internationell registrering av industriella formgivningar: Genomgång av Haagakten och Genèveakten
  • Konkreta saker att tänka på vid designansökan
  • Designskydd i Danmark, Finland och Norge - jämfört med svenskt skydd
  • E-fililng av Internationell Designansökan - från start till mål 
  • Särskilt om designskydd i Japan
  • Särskilt om designskydd i USA 

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Datum
   Kursen startar nästa gång våren 2022. Information om detta kommer upp under höstterminen. Om du vill göra en intresseanmälan går det bra att boka här till höger. Skriv intresseanmälan och namnet på kursen i meddelanderutan.
   Date
   Kursen startar nästa gång våren 2022. Information om detta kommer upp under höstterminen. Om du vill göra en intresseanmälan går det bra att boka här till höger. Skriv intresseanmälan och namnet på kursen i meddelanderutan.

  EPC för patentadministratörer

 • IP-Assistent
 • Avancerad
 • Förberedande kurs för den som vill skriva tentan för att bli diplomerad assistent.

  Antal dagar Number of days

  Fyra dagar samt en hemuppgift mellan den tredje och fjärde kursdagen.

  De första tre dagarna är sammanhängande och den fjärde dagen är planerad några veckor senare. 

  Målgrupp Target group

  Kursen vänder sig i första hand till patentassistenter men även till andra som vill förstå formalia och procedur hos EPO.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Viss erfarenhet av praktiskt arbete med EPO, inlämning av ansökningar och korrespondens.

  Kursbeskrivning Course description

  En grundlig men kompakt genomgång av EPO:s regelverk för administrativa rutiner, fokuserad på det juridiska ramverket. Kursen är lämplig som förberedelse för patentassistenter som vill tentera för att bli diplomerade enligt SEPAF:s regler. 

  Kursen går igenom EPO:s uppbyggnad och hur regelverket är utformat. Huvudfokus ligger på de formella aspekter som påverkar hur man jobbar med EPO i praktiken, bl a tidsfrister, prioritet, samt formella krav vid inlämning av en ansökan, en invändning och ett överklagande.

  Kursinnehåll Course Content

  Under kursen kommer vi gå igenom nedanstående:
  • Intro EPO/EPC
  • Kort om USA
  • Communication, languages and time limits; inlämning av andra dokument än ansökan
  • Loss of rights; remedies
  • Betalning av avgifter
  • Inlämning av ansökningar
  • Avdelad ansökan
  • Search, publication
  • Examination, grant, validation
  • Priority formal aspects
  • Årsavgifter
  • Invändning och överklagande; formalia
  • Euro-PCT; EPO i PCT
  • Rätten till patent; object of property Art. 61

  De första tre kursdagarna kommer teori att blandas med övningar. Under den fjärde dagen kommer mycket tid läggas på att gå igenom den övningstenta som givits som hemuppgift samt att eventuella frågor från deltagarna kommer att besvaras.

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Metodik EQE A-delen

 • Patentombud
 • Avancerad
 • En tentaförberedande kurs inför EQE A med fokus på metodik – om vad som förväntas i svaret. Kursen bygger på många praktiska övningar.

  Antal dagar Number of days

  Två dagar 

  Hemuppgift Assignment

  En hemuppgift som kommenteras individuellt.

  Målgrupp Target group

  Kursen är lämplig för dig som vill ha en god förberedelse inför EQE A.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Goda kunskaper om begrepp inom patenterbarhet och kravtolkning, såsom nyhet, uppfinningshöjd och det patenterbara området. Grundläggande kunskaper om hur en patentansökan ska utformas.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Sedan 2017 är A-delen inte längre uppdelad på kemi respektive elektro/mekanik utan alla kandidater kommer att göra samma A-delar (och B-delar).

  IP-akademin erbjuder förberedande kurser inför EQE som är anpassade till det nya formatet. Metodik EQE A-delen är en tentaförberedande kurs inför EQE A med fokus på metodik – om vad som förväntas i svaret. Kursen bygger på många praktiska övningar.

  Det nya formatet medför en del ändringar som kandidaten måste vara väl medveten om. Enligt EPO innebär det en återgång till grunderna – d.v.s. att utvärdera kandidatens förmåga när det gäller:

  • Grundläggande kravskrivning
  • Bedömning av uppfinning och känd teknik
  • Att argumentera för att ändrade patentkrav uppfyller formella och substantiella krav
  • Att ta till sig information från tentapapperen

  Det sistnämnda har alltid varit viktigt men i ännu högre grad nu.

  Teknikområdet

  Sammanslagningen kräver anpassning av alla kandidater. Tentauppgifterna kommer att väljas bland vardagsföremål som alla känner till. Däremot kommer uppgifterna att ha element av både kemi och elektro/mekanik. Till exempel kan kandidaten behöva hantera intervaller, även som icke-kemist. Kemister behöver träna på att hantera ritningar.

  Kursens upplägg

  Kursen inleds med en presentation av A-delen. Tyngden ligger på hur man bäst hanterar de olika dokumenten som ingår i tentan och hur svaret ska utformas. Därefter tillämpas metoden i arbete med en exempeltenta som är anpassad till det nya formatet.

  Efter kursen görs en gammal A-del som hemuppgift, vilken sedan kommenteras individuellt. 

  %MCEPASTEBIN%

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Metodik EQE B-delen

 • Patentombud
 • Avancerad
 • En tentaförberedande kurs inför EQE B med fokus på metodik – om vad som förväntas i svaret. Kursen bygger på många praktiska övningar.

  Antal dagar Number of days

  Två dagar 

  Hemuppgift Assignment

  En hemuppgift som kommenteras individuellt.

  Målgrupp Target group

  Kursen är lämplig för dig som vill ha en god förberedelse inför EQE B.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Goda kunskaper om begrepp inom patenterbarhet och kravtolkning, såsom nyhet, uppfinningshöjd och det patenterbara området. Grundläggande kunskaper om hur en patentansökan ska utformas.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Sedan 2017 är B-delen inte längre uppdelad på kemi respektive elektro/mekanik utan alla kandidater kommer att göra samma B-delar (och A-delar).

  IP-akademin erbjuder förberedande kurser inför EQE som är anpassade till det nya formatet. Metodik EQE B-delen är en tentaförberedande kurs inför EQE B med fokus på metodik – om vad som förväntas i svaret. Kursen bygger på många praktiska övningar.

  Det nya formatet medför en del ändringar som kandidaten måste vara väl medveten om. Enligt EPO innebär det en återgång till grunderna – d.v.s. att utvärdera kandidatens förmåga när det gäller:

  • Grundläggande kravskrivning
  • Bedömning av uppfinning och känd teknik
  • Att argumentera för att ändrade patentkrav uppfyller formella och substantiella
   
  krav
  • Att ta till sig information från tentapapperen

  Det sistnämnda har alltid varit viktigt men i ännu högre grad nu.

  Teknikområdet

  Sammanslagningen kräver anpassning av alla kandidater. Tentauppgifterna kommer att väljas bland vardagsföremål som alla känner till. Däremot kommer uppgifterna att ha element av både kemi och elektro/mekanik. Till exempel kan kandidaten behöva hantera intervaller, även som icke-kemist. Kemister behöver träna på att hantera ritningar.

  Kursens upplägg

  Kursen inleds med en presentation av B-delen. Tyngden ligger på hur man bäst hanterar de olika dokumenten som ingår i tentan och hur svaret ska utformas. Därefter tillämpas metoden i arbete med en exempeltenta som är anpassad till det nya formatet.

  Efter kursen görs en gammal B-del som hemuppgift, vilken sedan kommenteras individuellt. 

  %MCEPASTEBIN%

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Metodik EQE D-delen

 • Patentombud
 • Avancerad
 • En tentaförberedande kurs inför EQE D med fokus på metodik och hur tentasvaret ska utformas. Kursen bygger på många praktiska övningar.

  Antal dagar Number of days

  Tre dagar 

  Hemuppgift Assignment

  En hemuppgift under kursens gång samt en hemuppgift efter kursen som sedan kommenteras individuellt.

  Målgrupp Target group

  Kursen är lämplig för dig som vill ha en god förberedelse inför EQE D.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Goda kunskaper om EPC, PCT och patentpraxis krävs för att tillgodogöra sig övningar i hur man analyserar och utformar svaren.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Kursen hjälper dig att förstå och svara på D-delsfrågor, hur man förstår vad som förväntas som svar på olika typer av frågor och hur man formulerar svar effektivt för både D1 och D2. En tyngdpunkt ligger på D2, med genomgång av hur man analyserar uppgiften, identifierar viktig information och förstår vad den innebär för svaret.

  %MCEPASTEBIN%

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Opposition and Oral Proceedings in the EPO

 • Patentombud
 • Avancerad
 • Practical advice and tips on how to increase your chance of success in opposition proceedings.

  Antal dagar Number of days

  One day

  Målgrupp Target group

  The target group is primarily patent attorneys who want to improve their skills in writing and prosecuting oppositions.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Prior knowledge on grant and opposition proceedings in the EPO, corresponding to module 5 or module 6 of the basic course on patents, is required.

  Kursbeskrivning Course description

  This seminar addresses the various aspects of writing and prosecuting an opposition successfully in the EPO with a combination of lectures and practical exercises. 

  The lecturers have extensive experience in handling oppositions and oral proceedings before the EPO.

  The course is certified by SEPAF.

  Note that the course gives PVU points.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  Among topics that are covered are:

  • what are the legal and formal requirements
  • what to include or exclude from a strategic point of view
  • timing of submissions and responses
  • how to prepare for oral proceedings
  • tips for success in oral proceedings

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Datum
   Right now, we don't have a scheduled date for this course. Send us a message if you want to take the course. Type the expression of interest in the message box in bookings form on the right.
   Date
   Right now, we don't have a scheduled date for this course. Send us a message if you want to take the course. Type the expression of interest in the message box in bookings form on the right.

  Patentadministration grundkurs

 • IP-Assistent
 • Grundläggande
 • Grundläggande om patent och patentadministration samt patentassistentens roll och ansvar genom hela patentprocessen.

  Antal dagar Number of days

  Två heldagar

  Målgrupp Target group

  Kursen riktar sig till relativt nya patentassistenter.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Viss kännedom om patentverken EPO, PRV och PCT.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Fokus ligger på patentassistentens roll från idé till patentansökan. Föreläsarna går igenom grunderna i patentadministration och tar upp det viktigaste inom PCT, EPC och Sverige. 

  Vi diskuterar även patentassistentens roll i organisationen och samarbetet med ingenjörer och kunder. 

  Sedan 2016 är kursen certifierad av SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Grundläggande om patent
  • Vad kan skyddas?
  • Inblandade parter vid en patentansökan; patentombudets/patentassistentens roll
  • Kommunikationsflödet mellan uppdragsgivare-patentkonsult-patentmyndighet
  • Från idé till patentansökan i Sverige
  • Prioritet, frister, avgifter, blanketter och beslut på PRV
  • Schematisk genomgång av ett ärendes gång på PRV, såväl nationellt som internationellt
  • PCT, EPC och PRV:s roller i det internationella samarbetet
  • Generell genomgång av årsavgifter och informationssökning på nätet
  • Förvaring av handlingar/ärendehantering/registrering

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Patentadministration i EPO

 • IP-Assistent
 • Avancerad
 • En fortsättning på Patentadministration grundkurs som ger mer kunskap om patentprocessen i EPO.

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar Number of days

  En dag

  Kursen går att följa på distans.

  Målgrupp Target group

  Kursen riktar sig till patentassistenter som har grundläggande erfarenhet av arbete med EPO och som vill lära sig mer.

  Den är även lämplig som förberedelse inför tentan för att bli diplomerad assistent.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Kännedom om EPO och grundkunskaper i patentadministration.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  En fortsättning på Patentadministration grundkurs som ger mer kunskap om patentprocessen i EPO.

  Kursen riktar sig till assistenter/paralegals som har grundkunskaper om procedur och formalia i EPO men som vill lära sig mer.

  Vilka delar av en patentansökan måste finnas med från början, och vad kan man komplettera senare? Finns det fördelar och/eller nackdelar med att vänta? Hur beräknar EPO frister, och varför? Vilka missade frister kan man rädda, hur går man tillväga och vad kostar det? Vilka frister får man absolut inte missa och vad händer om man trots allt missar?

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Inlämning av ansökan, minimikrav och efterinlämning
  • Avdelade ansökningar
  • Formalia kring prioritet
  • Fristnotering, med praktiska övningar
  • Återupptagning (Further processing)
  • Proceduren från slutföreläggande fram till patent
  • Överklagande

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Datum
   Kursen startar nästa gång våren 2022. Information om detta kommer upp under höstterminen. Om du vill göra en intresseanmälan går det bra att boka här till höger. Skriv intresseanmälan och namnet på kursen i meddelanderutan.
   Date
   Kursen startar nästa gång våren 2022. Information om detta kommer upp under höstterminen. Om du vill göra en intresseanmälan går det bra att boka här till höger. Skriv intresseanmälan och namnet på kursen i meddelanderutan.

  Patent Application and Claims
  Patent Fundamentals – Module 3

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • Goes through how a patent application is structured and what function each part has.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Patent fundamentals is divided into six modules that are to some extent based on each other. Each module covers a specific area within patents and it is possible to study the entire Patent fundamentals course or choose the modules that are relevant for you. If you sign up for several modules, we offer a discount on the entire cost.

  The prior knowledge required to get the best out of each module is shown below. Contact us if you are unsure.

  Antal dagar Number of days

  Two days

  Målgrupp Target group

  The target group is mainly patent engineers who want to learn more about how to write good patent applications and how to argue for their patent.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Knowledge corresponding to Module 2 is assumed, ie that in addition to what is stated for previous modules, one also knows concepts such as novelty and inventive step and the most important exceptions from patentability.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Module 3 provides an understanding of how the structure of a patent application and the function of each part. Special focus is given to the claims, different claim categories, independent and dependent claims, etc.

  The course is certified by SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • More about the structure of a patent application
  • Claims – including exercises
  • Office action and response – including exercises
  • Final stages of the grant process
  • Briefly about oppositions and 3rd party observations.

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Plats
   Rosterigränd 4, Liljeholmen eller på distans
   Datum
   October 6-7, 2021
   Tider
   Day 1: 09:30-17:00
   Day 2: 09:00-17:00
   Pris
   10.500 SEK excluding VAT
   Kampanjpris
   Register at the latest on September 6 and pay 9.900 SEK excluding VAT
   Övrigt
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent Fundamentals will be in English this Autumn.
   Distans
   Ja
   Location
   Rosterigränd 4, Liljeholmen eller på distans
   Date
   October 6-7, 2021
   Times
   Day 1: 09:30-17:00
   Day 2: 09:00-17:00
   Price
   10.500 SEK excluding VAT
   Campaign offer
   Register at the latest on September 6 and pay 9.900 SEK excluding VAT
   Other
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent Fundamentals will be in English this Autumn.
   Participate remotely
   Yes

   Karta

   Map

   Boka Register

   Föreläsare

   Lecturer

  Patentability
  Patent Fundamentals – Module 2

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • Detailed review of the patentability criteria in the most important countries.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Patent fundamentals is divided into six modules that are to some extent based on each other. Each module covers a specific area within patents and it is possible to study the entire Patent fundamentals course or choose the modules that are relevant for you. If you sign up for several modules, we offer a discount on the entire cost.

  The second module Patentability (1 day) is arranged in direct connection with the first module Introduction to patents and other IPR (2 days).

  The previous knowledge required to get the best out of each module is shown below. Contact us if you are unsure.

  Antal dagar Number of days

  One day

  Målgrupp Target group

  Mainly patent engineers but also development managers and engineers who are involved in applying for patents.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Knowledge corresponding to Module 1 is assumed, ie, that in addition to what is stated for Module 1, one knows what a patent entails and has an overall understanding of the patent process.

   

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Module 2 provides a more detailed view of the patentability criteria in the most important countries and jurisdictions.

  Concepts such as novelty, inventive step, obviousness and the patentable area are explained.

  The problem-solution approach is illustrated with exercises.

  The course is certified by SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Prior art and novelty. Briefly about grace periods
  • Inventive step, problem-solution approach, exercises
  • Exceptions and exclusions from patentability
  • Patents in chemistry and pharmaceutics
  • Patents on computer-implemented inventions (EPO/USA/China/Japan)

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Introduction to Patents and Other IPR
  Patent Fundamentals – Module 1

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • An introduction to the patent process nationally and internationally.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Patent fundamentals is divided into six modules that are to some extent based on each other. Each module covers a specific area within patents and it is possible to study the entire Patent fundamentals course or choose the modules that are relevant for you. If you sign up for several modules, we offer a discount on the entire cost.

  This first module Introduction to patents and other IPR (2 days) is arranged in direct connection with the second module Patentability (1 day).

  The previous knowledge required to get the best out of each module is shown below. Contact us if you are unsure.

  Antal dagar Number of days

  Two days

  Målgrupp Target group

  New patent engineers, patent managers, development managers, development engineers, etc. who want to learn more about what a patent means - what can be protected and how to make the best use of patents in a particular business.

  Förkunskaper Previous knowledge

  The course is a basic course with small requirements for prior knowledge. Some experience is an advantage.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Module 1 starts with an introduction to IPR in general and the patent process nationally and internationally. The module also explains what rights the patent gives and how IPR can be used to create value in a company.

  The course is certified by SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Introduction to intellectual property law
  • What is a patent; Basics on criteria for patentability
  • How to obtain a patent – the application procedure
  • How to obtain a patent – internationally (priority; intro PCT/EPO)
  • How can a patent be used – legally, strategically
  • How can intellectual property be used – presentation of a company

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Patent Internationally
  Patent Fundamentals – Module 4

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • Provides an overview of international co-operation bodies for patent applications and explains what priority means.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Patent fundamentals is divided into six modules that are to some extent based on each other. Each module covers a specific area within patents and it is possible to study the entire Patent fundamentals course or choose the modules that are relevant for you. If you sign up for several modules, we offer a discount on the entire cost.

  The prior knowledge required to get the best out of each module is shown below. Contact us if you are unsure.

  Antal dagar Number of days

  Two days

  Målgrupp Target group

  The target group is new patent engineers, patent managers, development engineers, development managers, etc. who want to learn more about patents and the patent process and how to think strategically about patenting.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Knowledge corresponding to Module 2 is required. It is not necessary to have detailed knowledge of the structure of the patent application or skills in writing patent claims.

   

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Module 4 provides more detail on how to obtain patents in other countries, including the concept of priority, and an overview of international systems for handling patent applications, primarily PCT and EPC as well as patent formalities for some important countries. We also discuss how to choose countries and strategies for patenting.

  The course is certified by SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Priority
  • PCT – Patent Cooperation Treaty
  • EPO – formalities, patentability, procedural aspects
  • USA – formalities, patentability, procedural aspects
  • Other important countries

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Plats
   Rosterigränd 4, Liljeholmen eller på distans
   Datum
   October 26-27, 2021
   Tider
   Day 1: 09:30-17:00
   Day 2: 09:00-17.00
   Pris
   10.500 SEK excluding VAT
   Kampanjpris
   Register at the latest on September 26 and pay 9.900 SEK excluding VAT
   Övrigt
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent Fundamentals will be in English this Autumn.
   Distans
   Ja
   Location
   Rosterigränd 4, Liljeholmen eller på distans
   Date
   October 26-27, 2021
   Times
   Day 1: 09:30-17:00
   Day 2: 09:00-17.00
   Price
   10.500 SEK excluding VAT
   Campaign offer
   Register at the latest on September 26 and pay 9.900 SEK excluding VAT
   Other
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent Fundamentals will be in English this Autumn.
   Participate remotely
   Yes

   Karta

   Map

   Boka Register

   Föreläsare

   Lecturer

  Claims and Response to Office Actions
  Patent Fundamentals – Module 5

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • In-depth practice in writing patent claims and defense cases.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Patent fundamentals is divided into six modules that are to some extent based on each other. Each module covers a specific area within patents and it is possible to study the entire Patent fundamentals course or choose the modules that are relevant for you. If you sign up for several modules, we offer a discount on the entire cost.

  The prior knowledge required to get the best out of each module is shown below. Contact us if you are unsure.

  Antal dagar Number of days

  Two days

  Målgrupp Target group

  The target group is mainly patent engineers who want to learn more about how to write good patent applications and about communication with patent offices.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Knowledge corresponding to Module 3 is assumed, ie in addition to what is stated for previous modules, you also know how a patent application is structured, what function the patent claims have, and have some practice in writing patent claims and arguing according to the problem-solving method.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Module 5 elaborates further on claims drafting, devoting most of the time to claim drafting exercises.

  The course is certified by  SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  The main part of the module is dedicated to exercises in claim drafting with some theoretical background and with some focus on the importance of novelty and inventive step.

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Plats
   Saturnus konferens, Hornsgatan 15
   Datum
   November 30 - December 1, 2021
   Tider
   Day 1: 9.30-17.00
   Day 2: 9.00-16.30
   Pris
   10.500 SEK excluding VAT
   Kampanjpris
   Register at the latest on October 30 and pay 9.900 SEK excluding VAT
   Övrigt
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent fundamentals will be in English this Autumn.
   Distans
   Ja
   Location
   Saturnus konferens, Hornsgatan 15
   Date
   November 30 - December 1, 2021
   Times
   Day 1: 9.30-17.00
   Day 2: 9.00-16.30
   Price
   10.500 SEK excluding VAT
   Campaign offer
   Register at the latest on October 30 and pay 9.900 SEK excluding VAT
   Other
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent fundamentals will be in English this Autumn.
   Participate remotely
   Yes

   Karta

   Map

   Boka Register

   Föreläsare

   Lecturer

  Patent Fundamentals

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • A basic course in patents divided into six modules.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Patent fundamentals is divided into six modules that are to some extent based on each other. Each module covers a specific area within patents and it is possible to study the entire Patent fundamentals course or choose the modules that are relevant for you.

  Patent fundamentals has been developed in consultation with some of our experienced lecturers.

  Book the modules on the page of each module. Links can be found under the course dates tab.

  Målgrupp Target group

  Patent fundamentals is aimed at prospective or already active patent attorneys. Parts of the course are also suitable for, for example, development managers and entrepreneurs as well as for others who come into contact with patent issues in their work. Read more about target groups in the information about each module.

  Förkunskaper Previous knowledge

  The previous knowledge required to get the best benefit from each module is stated in the information about each module. Contact us if you are unsure.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  A short desription av all six modules including links to further information about each module:

  Module 1 – Introduction to Patents and Other IPR
  An introduction to the patent process nationally and internationally.

  Module 2 – Patentability
  Detailed review of the patentability criteria in the most important countries.

  Module 3 – Patent Application and Claims
  Goes through how a patent application is structured and what function each part has.

  Module 4 – Patent Internationally
  Provides an overview of international co-operation bodies for patent applications and explains what priority means.

  Module 5 – Claims and Response to Office Actions
  In-depth practice in writing patent claims and defense cases.

  Module 6 – Post-grant and Court Procedures
  Provides an overview of how objections work.

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Datum
   Module 1: September 14-15, 2021
   Module 2: September 16, 2021
   Module 3: October 6-7, 2021
   Module 4: October 26-27, 2021
   Module 5: November 30 - December 1, 2021
   Module 6: December 2, 2021
   Pris
   See each current module. Links can be found under the course information tab above.
   Kampanjpris
   See each current module. Links can be found under the course information tab above.

   If you sign up for several modules at the same time, we offer a 5 % discount on the entire cost.
   Övrigt

   Book the modules on each module's page. Links can be found under the course information tab above.

   Date
   Module 1: September 14-15, 2021
   Module 2: September 16, 2021
   Module 3: October 6-7, 2021
   Module 4: October 26-27, 2021
   Module 5: November 30 - December 1, 2021
   Module 6: December 2, 2021
   Price
   See each current module. Links can be found under the course information tab above.
   Campaign offer
   See each current module. Links can be found under the course information tab above.

   If you sign up for several modules at the same time, we offer a 5 % discount on the entire cost.
   Other

   Book the modules on each module's page. Links can be found under the course information tab above.

  PCT Advanced Course

 • Patentombud
 • IP-Assistent
 • Avancerad
 • A review of the PCT system and of the administration of PCT cases at an advanced level.

  Antal dagar Number of days

  Two days

  Målgrupp Target group

  The course is suitable for EQE candidates and experienced patent assistants, but is also offered to others who want to acquire good knowledge of the PCT system.

  The course is also suitable if you want to become a certified assistant.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Basic knowledge of the patent system and of PCT, for example from the course Grundkurs – Modul 4.

  Kursbeskrivning Course description

  Lecturers from WIPO provides an overview of PCT regulations and practices at an advanced level.

  Note that the course gives PVU points.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Brief review of the PCT procedure and time limits in the PCT
  • Filing of a PCT application and of a Chapter II demand
  • Correction of defects
  • Who can act as a PCT agent and represent the applicant?
  • Claiming priority documents
  • International Bureau as receiving Office
  • Recording of changes relating to the Applicant, Agent or the Inventor
  • International publication and access to the file of the International Bureau
  • International Search and Supplementary International Search
  • International Preliminary Examination
  • Unity of invention and protest procedure
  • Amendments of the international application
  • Procedure in case of deposited biological material and nucleotide and/or amino acid sequence listings
  • Entry into the National Phase and reinstatement of rights
  • EP regional phase requirements
  • US national phase requirements
  • Recent and future developments in the PCT system

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Datum
   The course will start next spring 2022. Information about this will come up during the autumn semester. If you want to register your interest, you can book here on the right. Type the expression of interest and the name of the course in the message box.
   Date
   The course will start next spring 2022. Information about this will come up during the autumn semester. If you want to register your interest, you can book here on the right. Type the expression of interest and the name of the course in the message box.

  Preparing for the Pre-exam Legal Part

 • Patentombud
 • Avancerad
 • Pre-exam legal part is covering the syllabus of the legal part of the pre-exam.

  Antal dagar Number of days

  The course consists of 6 days divided into two blocks of 3 days each.

  Hemuppgift Assignment

  Some preparation will be expected before each block.

  Målgrupp Target group

  The course is for candidates intending to sit the EQE pre-exam in 2022.

  Kursbeskrivning Course description

  This course helps you prepare for the legal part of the EQE Pre-exam. Focus is on legal knowledge but we also cover the practical aspects of sitting the exam.

   

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  The course covers 6 days including the following topics:
  • EPO organization
  • Communication and time limits
  • Languages, representation
  • Legal remedies
  • Filing, search
  • Examination and grant
  • Fees
  • Divisional applications
  • Priority, formal and substantive aspects
  • Opposition, limitation, revocation
  • Appeals
  • PCT and Euro-PCT
  Tips and advice for sitting the exam.

  Litteraturlista Literature

  It is advised to bring a copy of the EPC and, for the last day, the PCT.

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Datum
   Right now, we don't have a scheduled date for this course. Send us a message if you want to take the course. Type the expression of interest in the message box in bookings form on the right.
   Date
   Right now, we don't have a scheduled date for this course. Send us a message if you want to take the course. Type the expression of interest in the message box in bookings form on the right.

  Post-grant and Court Procedures
  Patent Fundamentals – Module 6

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • Provides an overview of how objections work.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Patent fundamentals is divided into six modules that are to some extent based on each other. Each module covers a specific area within patents and it is possible to study the entire Patent fundamentals course or choose the modules that are relevant for you. If you sign up for several modules, we offer a discount on the entire cost.

  The prior knowledge required to get the best out of each module is shown below. Contact us if you are unsure.

  Antal dagar Number of days

  One day

  Målgrupp Target group

  The target group is new patent engineers, patent managers, development engineers, development managers, etc. who want to learn more about how to handle competitors' patents.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Knowledge corresponding to Module 2 is required. It is not necessary to have detailed knowledge of the structure of the patent application or skills in writing patent claims.

   

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Module 6 discusses formal and strategic aspects of oppositions, in particular in the EPO. Some procedures for post-grant proceedings in the USA are discussed and the court procedures mainly in Sweden is described.

  The course is certified by SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Opposition and appeal, focusing on the EPO
  • Post-grant in the USA
  • Court proceedings
  • Visit to the Patent and Market Court (if the pandemic allows)

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Plats
   Saturnus konferens, Hornsgatan 15
   Datum
   December 2, 2021
   Tider
   09.00 - 17.00
   Pris
   5.500 SEK excluding VAT
   Kampanjpris
   Register at the latest on November 2 and pay 5.100 excluding VAT
   Övrigt
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent fundamentals will be in English this Autumn.
   Distans
   Ja
   Location
   Saturnus konferens, Hornsgatan 15
   Date
   December 2, 2021
   Times
   09.00 - 17.00
   Price
   5.500 SEK excluding VAT
   Campaign offer
   Register at the latest on November 2 and pay 5.100 excluding VAT
   Other
   All lectures and course material at Grundkursen/Patent fundamentals will be in English this Autumn.
   Participate remotely
   Yes

   Karta

   Map

   Boka Register

   Föreläsare

   Lecturer

  Varumärke fördjupningskurs

 • IP-Assistent
 • Annat
 • Avancerad
 • En global resa med dina 7 sinnen via världens viktigaste registreringssystem.

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar Number of days

  En dag

  Kursen går att följa på distans.

  Målgrupp Target group

  En fortsättningskurs för varumärkeskonsulter och varumärkesassistenter som sköter inlämning av varumärkesansökningar.

  Kursen kan även ge mer nyttig information till de som är in-house chefer på industrins IP-avdelningar och där behöver veta mer om vad övriga medarbetare ska tänka på.

  Denna kurs är även lämplig som förberedelse inför tentan för att bli diplomerad IP-assistent.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Viss erfarenhet av att självständigt upprätta och lämna in varumärkesansökningar, samt att hantera administration (ändringar och/eller förnyelser) eller kunskap från till exempel grundkursen Administration av varumärken.

  Kursbeskrivning Course description

  Kursen ger en bred genomgång av hur olika typer av varumärken kan registreras och vad som behövs för att varumärkesansökningar i alla former ska accepteras av världens patentverk – elektroniskt eller i annan form.

  Du lär dig dessutom mer om skillnaderna i de vanligaste patentverkens administrering av varumärkesärenden och hur ett varumärkesärende kan omvandlas från EU-varumärke till nationell eller internationell ansökan.

  Kursinnehåll Course Content

  • Gå igenom mer i detalj de olika typer av icke traditionella varumärken (rörliga, 3D, lukt, mm) som nu är möjliga att registrera - hur ska en korrekt ansökan se ut? Etc.
  • Något om domännamn: Många varumärken registreras som domännamn - men hur skyddas varumärket bäst online? Hur många versioner av ett varumärke ska/bör registreras och var?
  • Varumärke som design – vad kan skyddas, var och varför?
  • Varumärkesskydd inom EU – skillnader mellan nationell hantering och via EUIPO
  • Varumärkesskydd i USA – från start till mål, samt vad som behövs för att visa verkligt bruk
  • Internationellt skydd – hur hanterar olika patentverk världen över din varumärkesansökan?
  • Ska varumärket förnyas – eller sökas på nytt? Några saker att tänka på om det gamla varumärket är i svart/vitt, täcker ”alla varor” eller används på annat sätt
  %MCEPASTEBIN%

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Datum
   Kursen startar nästa gång våren 2022. Information om detta kommer upp under höstterminen. Om du vill göra en intresseanmälan går det bra att boka här till höger. Skriv intresseanmälan och namnet på kursen i meddelanderutan.
   Date
   Kursen startar nästa gång våren 2022. Information om detta kommer upp under höstterminen. Om du vill göra en intresseanmälan går det bra att boka här till höger. Skriv intresseanmälan och namnet på kursen i meddelanderutan.

  Boka kurs

  Fyll i dina uppgifter nedan för att boka plats på kursen.

  Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!
  KURSDELTAGARE

  OM DU VILL ANMÄLA FLER KURSDELTAGARE

  Tack för ditt meddelande!

  Book Course

  Fill in your details below to book a place on the course

  The form contains errors. Please check the form an try again. Thanks!
  Participant

  Fill in the information below if you would like to register more participants

  Thanks!