• Aktuellt

Claim drafting

Avancerad | Patentombud

En inblick i hur en patentansökan ska utformas och vad man ska tänka på när man formulerar patentkrav. Kursen är upplagd kring praktiska övningar på engelska.

Antal dagar Number of days

A two-day course providing in-depth practice in how to draft patent claims. The main focus of the course is claim drafting exercises with increasing complexity.

Målgrupp Target group

Kursen riktar sig främst till patentingenjörer som har jobbat några månader och som vill träna på att skriva patentkrav.

Förkunskaper Previous knowledge

Förkunskaper motsvarande vad som ges i Modul 3 av grundkursen krävs, dvs en förståelse av hur en patentansökan är uppbyggd och vilken funktion varje del har, samt viss träning i att skriva patentkrav.

Kursbeskrivning Course description

Kursen ger mer övning i att formulera patentkrav, med fokus på praktiska övningar på engelska. 

Hur mycket ska man ta med i kravet? Hur skriver man bra osjälvständiga krav? Hur beaktar man kundens behov bäst, finns det vedertagen terminologi och hur hanterar man den kända tekniken?

Kan man skriva breda krav som samtidigt är tydliga? Är det alltid en fördel att skriva så breda krav som möjligt?

Sedan 2016 är kursen certifierad av SEPAF.

%MCEPASTEBIN%

Kursinnehåll Course Content

• Praktiska övningar på engelska åtföljda av diskussioner
• Patentansökans olika delar och deras funktion
• Att tänka på när man skriver patentkrav

Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

Boka kurs

Fyll i dina uppgifter nedan för att boka plats på kursen.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!
KURSDELTAGARE

OM DU VILL ANMÄLA FLER KURSDELTAGARE

Tack för ditt meddelande!

Book Course

Fill in your details below to book a place on the course

The form contains errors. Please check the form an try again. Thanks!
Participant

Fill in the information below if you would like to register more participants

Thanks!