• Aktuellt
 • Title
  Våra Kurser

  Se samtliga
  kurser nedan.

Filtrera

Administration av design/mönster

 • IP-Assistent
 • Annat
 • Grundläggande
 • Kurs i designrättens grunder med en praktisk genomgång av en designansökan. 

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar Number of days

  En dag

  Målgrupp Target group

  En kurs för den som vill veta mer om vad designskydd är och hur man skyddar sin design eller sitt mönster.

  Denna kurs är även lämplig som förberedelse inför tentan för att bli diplomerad assistent.

  Kursbeskrivning Course description

  En kurs i designrättens grunder. 

  Vad är mönster och design – finns det någon skillnad mellan dem? Vad är släktskapet mellan design och patent samt mellan design och varumärken? Varför behövs egentligen ett designskydd och hur uppstår det? Hur skyddar man sin design i andra länder?

  Även en praktisk genomgång av en designansökan behandlas – från start till mål.

  Kursinnehåll Course Content

  • Vad är ”mönster” och ”design”? Finns det någon skillnad?
  • Släktskapet mellan design och patent
  • Släktskapet mellan design och varumärken
  • Varför designskydd och hur uppstår det?
  • Skillnaden mellan oregistrerad och registrerad design
  • Informationssökning på Internet
  • Vad kan skyddas genom registrering?
  • Vem äger designskyddet?
  • Hur ska designen beskrivas i ansökan?
  • Vad ingår i de olika designklasserna?
  • Olika ansökningsvägar – nationellt, regionalt och internationellt
  • Praktisk genomgång av designansökan – från start till mål
  • Haagsystemet för internationell registrering av industriell design: Vad krävs, vad ger det och vad finns det för skillnader mellan olika länder?
  • Design Patent i USA – hur skiljer sig det från våra svenska mönster?

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Administration av varumärken

 • IP-Assistent
 • Annat
 • Grundläggande
 • En kurs med fokus på bland annat hur varumärken kan vara utformade, skyddsformer, olika myndigheter som erbjuder varumärkesregistrering, klassningsreglerna samt hur man beskriver varor och tjänster.

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar Number of days

  En dag

  Kursen går att följa på distans.

  Målgrupp Target group

  En kurs för varumärkeskonsulter och assistenter som sköter inlämning av varumärkesansökningar.

  Denna kurs är även lämplig som förberedelse inför tentan för att bli diplomerad assistent.

  Kursbeskrivning Course description

  Kursen ger en introduktion till varumärken. Du lär dig hur olika sorters varumärken kan skyddas och om olika myndigheter som erbjuder varumärkesregistrering.

  Vi går igenom klassningsreglerna, hur man beskriver varor och tjänster samt även de olika digitala ansöknings- och skyddssystemen och hur man bäst utnyttjar dessa.

  Kursinnehåll Course Content

  • Vad är ett varumärke?
  • Hur kan det skyddas om det är ord/figur/ljud/färg?
  • Vad ingår i de 45 klasserna och varför?
  • Vilka olika myndigheter finns och hur fungerar de?
  • Skillnader mellan att lämna in digitalt till PRV/OHIM/WIPO – hur förhåller sig dessa system till varandra? 

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Claim Analysis

 • Patentombud
 • Avancerad
 • A course on learning to read and understand patent claims with many practical exercises in claim analysis.

  Antal dagar Number of days

  Three days

  Målgrupp Target group

  The course is suitable as preparation for the claim analysis part of the EQE pre-exam, but it is also suitable for anyone who wants to learn to read and understand patent requirements for making, for example, patentability assessments or infringement analysis.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Basic knowledge of concepts in patentability and claim analysis, such as novelty, inventive step and the patentable area.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  The course is built around practical exercises with questions about claim analysis, such as:
  • Does a certain claim have a novelty/inventive step above the stated prior art?
  • Which embodiments cover a certain claim?
  • Is a proposed change in claims acceptable under EPC?

  The course provides training in the issues dealt with in the claim analysis part of EQE pre-exam, including assessment of patent novelty and inventive step in relation to known technology and of the scope of requirements in relation to concrete embodiments.

  Claims analysis provides a better understanding of how patent claims can be interpreted and what possibilities you have when formulating or changing patent claims.

  Since 2016 the course is certified by SEPAF.

  Kursinnehåll Course Content

  The course provides answers to questions such as:
  • How do you decide if a claim is new?
  • Is a certain embodiment covered by claim 1?
  • What can you change in an application? How do you know if a change is allowed?
  • How is inventory height assessed? How do you know what is the closest known technology? What is the difference between a technical effect and a technical problem?

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Design/Mönster fördjupningskurs

 • IP-Assistent
 • Annat
 • Avancerad
 • En fördjupningskurs om design, nyttighetsmodeller, figurvarumärken, upphovsrätt och tjänstedesign.

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar Number of days

  En dag

  Målgrupp Target group

  Denna kurs är lämplig för dig som redan jobbar med och/eller redan har grundläggande kunskaper inom administration av design/mönster och vill lära sig mer.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Grundläggande kunskaper inom design och mönster motsvarande den grundläggande kursen Administration av Design/Mönster.

  Kursbeskrivning Course description

  Hur kan man skydda oregistrerad design? Hur fungerar designskydd i Danmark, Finland och Norge, jämfört med Sverige?

  Kursen ger fördjupad kunskap om design, nyttighetsmodeller, figurvarumärken, och tjänstedesign och går in i detalj om designskydd i andra länder, såsom Japan och USA. Den går även igenom praxis från EUIPO och förhållandet mellan upphovsrätt och designskydd.

  Kursen går även igenom hur skydd för oregistrerad design fungerar.

  Kursinnehåll Course Content

  • Design, nyttighetsmodeller, figurvarumärken, upphovsrätt och tjänstedesign - skillnader och likheter
  • Oregistrerad design - hur kan detta skydd identifieras
  • Förhandsgranskning av design - praktisk genomgång av olika söksystem
  • Senaste praxis från EUIPO om EU-design - konkreta positiva och negativa exempel
  • Haagöverenskommelsen för internationell registrering av industriella formgivningar: Genomgång av Haagakten och Genèveakten
  • Konkreta saker att tänka på vid designansökan
  • Designskydd i Danmark, Finland och Norge - jämfört med svenskt skydd
  • E-fililng av Internationell Designansökan - från start till mål 
  • Särskilt om designskydd i Japan
  • Särskilt om designskydd i USA 

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Plats
   Saturnus konferens, Hornsgatan 15
   Datum
   14 maj 2024
   Tider
   9.30 - 16.30
   Pris
   5.900 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   Boka senast 14 april till priset 5.500 SEK exkl. moms
   Distans
   Ja
   Location
   Saturnus konferens, Hornsgatan 15
   Date
   14 maj 2024
   Times
   9.30 - 16.30
   Price
   5.900 SEK exkl. moms
   Campaign offer
   Boka senast 14 april till priset 5.500 SEK exkl. moms
   Participate remotely
   Yes

   Karta

   Map

   Boka Register

   Föreläsare

   Lecturer

  • Fakta

   Information

   Datum
   Kursen startar nästa gång våren 2023. Information om detta kommer upp under höstterminen. Om du vill göra en intresseanmälan går det bra att boka här till höger. Skriv intresseanmälan och namnet på kursen i meddelanderutan.
   Date
   Kursen startar nästa gång våren 2023. Information om detta kommer upp under höstterminen. Om du vill göra en intresseanmälan går det bra att boka här till höger. Skriv intresseanmälan och namnet på kursen i meddelanderutan.

  Patentadministration grundkurs

 • IP-Assistent
 • Grundläggande
 • Grundläggande om patent och patentadministration samt patentassistentens roll och ansvar genom hela patentprocessen.

  Antal dagar Number of days

  Två heldagar

  Målgrupp Target group

  Kursen riktar sig till relativt nya patentassistenter.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Viss kännedom om patentverken EPO, PRV och PCT.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Fokus ligger på patentassistentens roll från idé till patentansökan. Föreläsarna går igenom grunderna i patentadministration och tar upp det viktigaste inom PCT, EPC och Sverige. 

  Vi diskuterar även patentassistentens roll i organisationen och samarbetet med ingenjörer och kunder. 

  Sedan 2016 är kursen certifierad av SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Grundläggande om patent
  • Vad kan skyddas?
  • Inblandade parter vid en patentansökan; patentombudets/patentassistentens roll
  • Kommunikationsflödet mellan uppdragsgivare-patentkonsult-patentmyndighet
  • Från idé till patentansökan i Sverige
  • Prioritet, frister, avgifter, blanketter och beslut på PRV
  • Schematisk genomgång av ett ärendes gång på PRV, såväl nationellt som internationellt
  • PCT, EPC och PRV:s roller i det internationella samarbetet
  • Generell genomgång av årsavgifter och informationssökning på nätet
  • Förvaring av handlingar/ärendehantering/registrering

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Patentadministration i EPO

 • IP-Assistent
 • Avancerad
 • En fortsättning på Patentadministration grundkurs som ger mer kunskap om patentprocessen i EPO.

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar Number of days

  En dag

  Kursen går att följa på distans.

  Målgrupp Target group

  Kursen riktar sig till patentassistenter som har grundläggande erfarenhet av arbete med EPO och som vill lära sig mer.

  Den är även lämplig som förberedelse inför tentan för att bli diplomerad assistent.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Kännedom om EPO och grundkunskaper i patentadministration.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  En fortsättning på Patentadministration grundkurs som ger mer kunskap om patentprocessen i EPO.

  Kursen riktar sig till assistenter/paralegals som har grundkunskaper om procedur och formalia i EPO men som vill lära sig mer.

  Vilka delar av en patentansökan måste finnas med från början, och vad kan man komplettera senare? Finns det fördelar och/eller nackdelar med att vänta? Hur beräknar EPO frister, och varför? Vilka missade frister kan man rädda, hur går man tillväga och vad kostar det? Vilka frister får man absolut inte missa och vad händer om man trots allt missar?

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Inlämning av ansökan, minimikrav och efterinlämning
  • Avdelade ansökningar
  • Formalia kring prioritet
  • Fristnotering, med praktiska övningar
  • Återupptagning (Further processing)
  • Proceduren från slutföreläggande fram till patent
  • Överklagande

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Patent Fundamentals

 • Patentombud
 • Grundläggande
 • A basic course in patents divided into six modules.

  Kort om Grundkursen Facts about the course

  Patent fundamentals is divided into six modules that are to some extent based on each other. Each module covers a specific area within patents and it is possible to study the entire Patent fundamentals course or choose the modules that are relevant for you.

  Patent fundamentals has been developed in consultation with some of our experienced lecturers.

  Book the modules on the page of each module. Links can be found under the course dates tab.

  Målgrupp Target group

  Patent fundamentals is aimed at prospective or already active patent attorneys. Parts of the course are also suitable for, for example, development managers and entrepreneurs as well as for others who come into contact with patent issues in their work. Read more about target groups in the information about each module.

  Förkunskaper Previous knowledge

  The previous knowledge required to get the best benefit from each module is stated in the information about each module. Contact us if you are unsure.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  A short desription av all six modules including links to further information about each module:

  Module 1 – Introduction to Patents and Other IPR
  An introduction to the patent process nationally and internationally.

  Module 2 – Patentability
  Detailed review of the patentability criteria in the most important countries.

  Module 3 – Patent Application and Claims
  Goes through how a patent application is structured and what function each part has.

  Module 4 – Patent Internationally
  Provides an overview of international co-operation bodies for patent applications and explains what priority means.

  Module 5 – Claims and Response to Office Actions
  In-depth practice in writing patent claims and defense cases.

  Module 6 – Post-grant and Court Procedures
  Provides an overview of how objections work.

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Datum
   Module 1: September 12-13, 2023
   Module 2: September 14, 2023
   Module 3: October 4-5, 2023
   Module 4: October 24-25, 2023
   Module 5: November 28-29, 2023
   Module 6: November 30, 2023
   Pris
   See each current module. Links can be found under the course information tab above.
   Kampanjpris
   See each current module. Links can be found under the course information tab above.

   If you sign up for several modules at the same time, we offer a 5 % discount on the entire cost.
   Övrigt

   Book the modules on each module's page. Links can be found under the course information tab above.

   Date
   Module 1: September 12-13, 2023
   Module 2: September 14, 2023
   Module 3: October 4-5, 2023
   Module 4: October 24-25, 2023
   Module 5: November 28-29, 2023
   Module 6: November 30, 2023
   Price
   See each current module. Links can be found under the course information tab above.
   Campaign offer
   See each current module. Links can be found under the course information tab above.

   If you sign up for several modules at the same time, we offer a 5 % discount on the entire cost.
   Other

   Book the modules on each module's page. Links can be found under the course information tab above.

  PCT Advanced Course

 • Patentombud
 • IP-Assistent
 • Avancerad
 • A review of the PCT system and of the administration of PCT cases at an advanced level.

  Antal dagar Number of days

  Two days

  Målgrupp Target group

  The course is suitable for EQE candidates and experienced patent assistants, but is also offered to others who want to acquire good knowledge of the PCT system.

  The course is also suitable if you want to become a certified assistant.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Basic knowledge of the patent system and of PCT, for example from the course Grundkurs – Modul 4.

  Kursbeskrivning Course description

  Lecturers from WIPO provides an overview of PCT regulations and practices at an advanced level.

  Note that the course gives PVU points.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Brief review of the PCT procedure and time limits in the PCT
  • Filing of a PCT application and of a Chapter II demand
  • Correction of defects
  • Who can act as a PCT agent and represent the applicant?
  • Claiming priority documents
  • International Bureau as receiving Office
  • Recording of changes relating to the Applicant, Agent or the Inventor
  • International publication and access to the file of the International Bureau
  • International Search and Supplementary International Search
  • International Preliminary Examination
  • Unity of invention and protest procedure
  • Amendments of the international application
  • Procedure in case of deposited biological material and nucleotide and/or amino acid sequence listings
  • Entry into the National Phase and reinstatement of rights
  • EP regional phase requirements
  • US national phase requirements
  • Recent and future developments in the PCT system

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Plats
   Saturnus konferens, Hornsgatan 15
   Datum
   24-25 September, 2024
   Tider
   day 1: 09.00 – 16.30
   day 2: 09.00 – 16.30
   Pris
   10.500 SEK excluding VAT
   Övrigt

   PVU-points: The course gives 13 PVU-points

    

   Distans
   Ja
   Location
   Saturnus konferens, Hornsgatan 15
   Date
   24-25 September, 2024
   Times
   day 1: 09.00 – 16.30
   day 2: 09.00 – 16.30
   Price
   10.500 SEK excluding VAT
   Other

   PVU-points: The course gives 13 PVU-points

    

   Participate remotely
   Yes

   Karta

   Map

   Boka Register

   Föreläsare

   Lecturer

  • Fakta

   Information

   Datum
   The course will be held in autumn 2024. Information about this will come up during the autumn semester. If you want to register your interest, you can book here on the right. Type the expression of interest and the name of the course in the message box.
   Date
   The course will be held in autumn 2024. Information about this will come up during the autumn semester. If you want to register your interest, you can book here on the right. Type the expression of interest and the name of the course in the message box.

  Förberedande kurs för tekniskt delprov

 • Patentombud
 • Avancerad
 • Kursen är avsedd för deltagare som tänker ta det tekniska delprovet under hösten 2022 men passar även för andra som vill fördjupa sig i bedömningar av patenterbarhet, främst nyhet och uppfinningshöjd.

  Antal dagar Number of days

  Fyra dagar

  Målgrupp Target group

  Målgruppen är de som ska göra Patentombudsnämndens tekniska delprov för att bli auktoriserat svenskt patentombud i höst. Målgruppen är de som ska göra Patentombudsnämndens tekniska delprov för att bli auktoriserat svenskt patentombud i höst.

  Förkunskaper Previous knowledge

   Viss erfarenhet av patentarbete.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursbeskrivning Course description

  Patentombudsnämndens tekniska delprov för att bli auktoriserat svenskt patentombud kommer att hållas i Stockholm den 21 – 22 november 2023.

  Delproven innefattar tre moment: att skriva en uppsättning patentkrav och en inledning till en patentansökan, att besvara ett föreläggande, och att skriva en invändning.

  Kursinnehåll Course Content

  Kursen omfattar teoripass och praktiska övningar. En stor del av fokus ligger på att hantera problem-solution approach på bästa sätt i vart av de tre olike momenten.

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Varumärke fördjupningskurs

 • IP-Assistent
 • Annat
 • Avancerad
 • En global resa med dina 7 sinnen via världens viktigaste registreringssystem.

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar Number of days

  En dag

  Kursen går att följa på distans.

  Målgrupp Target group

  En fortsättningskurs för varumärkeskonsulter och varumärkesassistenter som sköter inlämning av varumärkesansökningar.

  Kursen kan även ge mer nyttig information till de som är in-house chefer på industrins IP-avdelningar och där behöver veta mer om vad övriga medarbetare ska tänka på.

  Denna kurs är även lämplig som förberedelse inför tentan för att bli diplomerad IP-assistent.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Viss erfarenhet av att självständigt upprätta och lämna in varumärkesansökningar, samt att hantera administration (ändringar och/eller förnyelser) eller kunskap från till exempel grundkursen Administration av varumärken.

  Kursbeskrivning Course description

  Kursen ger en bred genomgång av hur olika typer av varumärken kan registreras och vad som behövs för att varumärkesansökningar i alla former ska accepteras av världens patentverk – elektroniskt eller i annan form.

  Du lär dig dessutom mer om skillnaderna i de vanligaste patentverkens administrering av varumärkesärenden och hur ett varumärkesärende kan omvandlas från EU-varumärke till nationell eller internationell ansökan.

  Kursinnehåll Course Content

  • Gå igenom mer i detalj de olika typer av icke traditionella varumärken (rörliga, 3D, lukt, mm) som nu är möjliga att registrera - hur ska en korrekt ansökan se ut? Etc.
  • Något om domännamn: Många varumärken registreras som domännamn - men hur skyddas varumärket bäst online? Hur många versioner av ett varumärke ska/bör registreras och var?
  • Varumärke som design – vad kan skyddas, var och varför?
  • Varumärkesskydd inom EU – skillnader mellan nationell hantering och via EUIPO
  • Varumärkesskydd i USA – från start till mål, samt vad som behövs för att visa verkligt bruk
  • Internationellt skydd – hur hanterar olika patentverk världen över din varumärkesansökan?
  • Ska varumärket förnyas – eller sökas på nytt? Några saker att tänka på om det gamla varumärket är i svart/vitt, täcker ”alla varor” eller används på annat sätt
  %MCEPASTEBIN%

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Datum
   Kursen startar nästa gång våren 2023. Information om detta kommer upp under höstterminen. Om du vill göra en intresseanmälan går det bra att boka här till höger. Skriv intresseanmälan och namnet på kursen i meddelanderutan.
   Date
   Kursen startar nästa gång våren 2023. Information om detta kommer upp under höstterminen. Om du vill göra en intresseanmälan går det bra att boka här till höger. Skriv intresseanmälan och namnet på kursen i meddelanderutan.

  Förberedande kurser för EPAC (European Patent Administration Certification)

 • IP-Assistent
 • Annat
 • Grundläggande
 • EPO:s tenta för certifiering för patentadministratörer – (EPAC) kommer att anordnas för andra gången den ...(uppdateras senare).

  Kursen vänder sig i första hand till erfarna patentassistenter som vill ta EPAC, men även till andra som vill förstå formalia och procedur hos EPO.

  %MCEPASTEBIN%

  Antal dagar Number of days

  Kursen går över fyra dagar, fördelade över ungefär en månad.

  De tre första dagarna innehåller genomgångar av EPC och EPO-praxis. Den sista dagen är fokuserad på hur tentan är utformad och hur Wiseflow fungerar. Man kan välja att gå bara de tre första dagarna.

  Kursbeskrivning Course description

  En grundlig men kompakt genomgång av EPO:s regelverk för administrativa rutiner, fokuserad på det juridiska ramverket. Kursen är lämplig som förberedelse för patentassistenter som vill ta European Patent Administration Certificate (EPAC).

  De tre första dagarna är en teorikurs och tar upp viktiga delar av regelverken i EPC och PCT.

  Därefter får deltagarna en hemuppgift, och den fjärde dagen går vi igenom denna och pratar om det digitala tentaverktyget och hur svaren ska presenteras. Olha Karavayeva, EPAC-certifierad patentadministratör, berättar om sina erfarenheter av tentan.

  För den som inte vill ta tentan är det möjligt att gå bara de tre första dagarna.

  Skriv i kommentarsfältet att du vill gå tre dagar eller fyra dagar kurs.

  Datumen är: 30 augusti, 6 september, 13 september och 26 september

  Föreläsare: Rut Herbjörnsen, Trona Patentrådgivning

                      Anders Wirén, Kransell & Wennborg

                      Carl Bruce, Kransell & Wennborg

                        Olha Karavayeva, Electrolux

  Kursinnehåll Course Content

  Kursinnehåll:
  • Intro EPO/EPC
  • Kort om USA
  • Communication, languages and time limits; inlämning av andra dokument än ansökan
  • Loss of rights; remedies
  • Betalning av avgifter
  • Inlämning av ansökningar
  • Avdelad ansökan
  • Search, publication
  • Examination, grant, validation
  • Priority formal aspects
  • Årsavgifter
  • Invändning och överklagande; formalia
  • Euro-PCT; EPO i PCT
  • Rätten till patent; object of property Art. 61
  • Provtenta
  • Praktiska råd och tips för att klara EPAC

   

  För mer information om EPAC, se EPO - About EPAC.

  Anmälningsavgiften till tentan är 100 euro och anmälan, inklusive avgiften, måste ha kommit till EPO senast 14 augusti.

  Vi kan erbjuda följande kurstillfälle. Passar inte detta datum ber vi dig ta kontakt med oss.

  We can offer the following dates. Please contact us if none of the dates suits you.

  • Fakta

   Information

   Plats
   Rosterigränd 4, Liljeholmen
   Datum
   29 augusti och 3,11 ,24 september 2024
   Tider
   09.00 - 17.00
   Pris
   Tre dagar: 17.700 SEK exkl. moms Fyra dagar: 23.600 SEK exkl. moms
   Kampanjpris
   Boka senast 29 juli till priset 16.600 SEK exkl. moms för tre dagar och 22.000 för fyra dagarSEK exkl. moms
   Distans
   Ja
   Location
   Rosterigränd 4, Liljeholmen
   Date
   29 augusti och 3,11 ,24 september 2024
   Times
   09.00 - 17.00
   Price
   Tre dagar: 17.700 SEK exkl. moms Fyra dagar: 23.600 SEK exkl. moms
   Campaign offer
   Boka senast 29 juli till priset 16.600 SEK exkl. moms för tre dagar och 22.000 för fyra dagarSEK exkl. moms
   Participate remotely
   Yes
   Boka Register

   Föreläsare

   Lecturer

  Claim drafting

 • Patentombud
 • Avancerad
 • En inblick i hur en patentansökan ska utformas och vad man ska tänka på när man formulerar patentkrav. Kursen är upplagd kring praktiska övningar på engelska.

  Antal dagar Number of days

  A two-day course providing in-depth practice in how to draft patent claims. The main focus of the course is claim drafting exercises with increasing complexity.

  Målgrupp Target group

  Kursen riktar sig främst till patentingenjörer som har jobbat några månader och som vill träna på att skriva patentkrav.

  Förkunskaper Previous knowledge

  Förkunskaper motsvarande vad som ges i Modul 3 av grundkursen krävs, dvs en förståelse av hur en patentansökan är uppbyggd och vilken funktion varje del har, samt viss träning i att skriva patentkrav.

  Kursbeskrivning Course description

  Kursen ger mer övning i att formulera patentkrav, med fokus på praktiska övningar på engelska. 

  Hur mycket ska man ta med i kravet? Hur skriver man bra osjälvständiga krav? Hur beaktar man kundens behov bäst, finns det vedertagen terminologi och hur hanterar man den kända tekniken?

  Kan man skriva breda krav som samtidigt är tydliga? Är det alltid en fördel att skriva så breda krav som möjligt?

  Sedan 2016 är kursen certifierad av SEPAF.

  %MCEPASTEBIN%

  Kursinnehåll Course Content

  • Praktiska övningar på engelska åtföljda av diskussioner
  • Patentansökans olika delar och deras funktion
  • Att tänka på när man skriver patentkrav

  Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

  Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

  Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

  Boka kurs

  Fyll i dina uppgifter nedan för att boka plats på kursen.

  Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!
  KURSDELTAGARE

  OM DU VILL ANMÄLA FLER KURSDELTAGARE

  Tack för ditt meddelande!

  Book Course

  Fill in your details below to book a place on the course

  The form contains errors. Please check the form an try again. Thanks!
  Participant

  Fill in the information below if you would like to register more participants

  Thanks!