• Aktuellt

Patentadministration grundkurs

Grundläggande | IP-Assistent

Grundläggande om patent och patentadministration samt patentassistentens roll och ansvar genom hela patentprocessen.

Antal dagar Number of days

Två heldagar

Målgrupp Target group

Kursen riktar sig till relativt nya patentassistenter.

Förkunskaper Previous knowledge

Viss kännedom om patentverken EPO, PRV och PCT.

%MCEPASTEBIN%

Kursbeskrivning Course description

Fokus ligger på patentassistentens roll från idé till patentansökan. Föreläsarna går igenom grunderna i patentadministration och tar upp det viktigaste inom PCT, EPC och Sverige. 

Vi diskuterar även patentassistentens roll i organisationen och samarbetet med ingenjörer och kunder. 

Sedan 2016 är kursen certifierad av SEPAF.

%MCEPASTEBIN%

Kursinnehåll Course Content

• Grundläggande om patent
• Vad kan skyddas?
• Inblandade parter vid en patentansökan; patentombudets/patentassistentens roll
• Kommunikationsflödet mellan uppdragsgivare-patentkonsult-patentmyndighet
• Från idé till patentansökan i Sverige
• Prioritet, frister, avgifter, blanketter och beslut på PRV
• Schematisk genomgång av ett ärendes gång på PRV, såväl nationellt som internationellt
• PCT, EPC och PRV:s roller i det internationella samarbetet
• Generell genomgång av årsavgifter och informationssökning på nätet
• Förvaring av handlingar/ärendehantering/registrering

Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

Boka kurs

Fyll i dina uppgifter nedan för att boka plats på kursen.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!
KURSDELTAGARE

OM DU VILL ANMÄLA FLER KURSDELTAGARE

Tack för ditt meddelande!

Book Course

Fill in your details below to book a place on the course

The form contains errors. Please check the form an try again. Thanks!
Participant

Fill in the information below if you would like to register more participants

Thanks!