Administration av design/mönster

Annat | Grundläggande | IP-Assistent

Kurs i designrättens grunder med en praktisk genomgång av en designansökan. 

%MCEPASTEBIN%

Antal dagar Number of days

En dag

Målgrupp Target group

En kurs för den som vill veta mer om vad designskydd är och hur man skyddar sin design eller sitt mönster.

Denna kurs är även lämplig som förberedelse inför tentan för att bli diplomerad assistent.

Kursbeskrivning Course description

En kurs i designrättens grunder. 

Vad är mönster och design – finns det någon skillnad mellan dem? Vad är släktskapet mellan design och patent samt mellan design och varumärken? Varför behövs egentligen ett designskydd och hur uppstår det? Hur skyddar man sin design i andra länder?

Även en praktisk genomgång av en designansökan behandlas – från start till mål.

Kursinnehåll Course Content

 • Vad är ”mönster” och ”design”? Finns det någon skillnad?
 • Släktskapet mellan design och patent
 • Släktskapet mellan design och varumärken
 • Varför designskydd och hur uppstår det?
 • Skillnaden mellan oregistrerad och registrerad design
 • Informationssökning på Internet
 • Vad kan skyddas genom registrering?
 • Vem äger designskyddet?
 • Hur ska designen beskrivas i ansökan?
 • Vad ingår i de olika designklasserna?
 • Olika ansökningsvägar – nationellt, regionalt och internationellt
 • Praktisk genomgång av designansökan – från start till mål
 • Haagsystemet för internationell registrering av industriell design: Vad krävs, vad ger det och vad finns det för skillnader mellan olika länder?
 • Design Patent i USA – hur skiljer sig det från våra svenska mönster?

Just nu finns det inga inplanerade datum för denna kursen. Currently there are no scheduled dates for this course.

Kontakta oss gärna och anmäl ditt intresse så återkommer vi till dig när datum är satt.

Please contact us and report your interest and we will return to you when the date is set.

Boka kurs

Fyll i dina uppgifter nedan för att boka plats på kursen.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!
KURSDELTAGARE

OM DU VILL ANMÄLA FLER KURSDELTAGARE

Tack för ditt meddelande!

Book Course

Fill in your details below to book a place on the course

The form contains errors. Please check the form an try again. Thanks!
Participant

Fill in the information below if you would like to register more participants

Thanks!