IP-akademin möter

Vi kommer i kontakt med många intressanta personer
på IP-området genom våra deltagare och föreläsare.
Här nedan kan du läsa intervjuer med några av dem.

Vi pratade med Åsa Gustafson från Zacco Sweden och Susanne Permerius Persson från Bergenstråhle & Partners om samarbetet mellan dem då de båda håller i kurserna Patentadministration Grundkurs och Patentadministration i EPO.

Grundkursen i patent är ganska ny på IP-akademin och vi bad Rut Herbjørnsen att förtydliga varför kursen är nödvändig och vad den går ut på.

Läs mer om

Föreläsare Åsa Gustafson och
Susanne Permerius Persson

Om samarbete i patentbranschen:

Den här branschen har historiskt alltid varit bra på att samarbeta, vilket gynnar och stärker branschen som helhet.

Läs mer...
Rut Herbjørnsen, kursansvarig på
IP-akademin

Om Grundkursen i patent:

IP-akademin prioriterar att hålla grundutbildningar och att utveckla program så att det ska passa branschens behov. 

Läs mer...
Adnan Deronic från Alligator Bioscience

Sagt om Grundkursens modul 1 – Patent Grund:

En uppdelning i olika moduler gör att man kan göra en större djupdykning inom olika områden av IP.

Läs mer...