• Aktuellt

Grundkursens modul 1 ger en bra bas om IP

Adnan Deronic, IP Manager på Alligator Bioscience,
säger att Grundkursens indelning i moduler ger en möjligheten att fokusera enbart på det man har ett
behov eller intresse av.

Vad är din bakgrund inom IP?

Jag har ingen större bakgrund inom IP. Jag har en masterexamen i biomedicin, disputerade därefter inom immunologi, och har sedan jobbat som forskare på ett bioteknikföretag i Skåne. I takt med att företaget växte, uppkom också ett behov av att ha en person med ett större ansvar för att koordinera all IP-verksamhet. Det är denna roll som jag har haft det senaste året och all kunskap jag har inom IP har jag fått inom ramen för denna tjänst.

Du har gått Grundkursens modul 1 – Patent Grund på IP-akademin. Hur upplevde du kursen som helhet?

Denna kurs utgjorde en bra grund och täckte in det jag förväntade av en grundkurs. Trots att jag har liten erfarenhet av IP, kunde jag känna igen och relatera till en hel del av kursinnehållet, samtidigt som jag känner att jag fick en hel del ny kunskap. Något som jag också uppskattade var att vi var ganska få kursdeltagare, vilket gjorde att kursinnehållet anpassades en hel del efter våra behov och bakgrunder och vi fick en mycket större möjlighet att diskutera och interagera med varandra. Alla föreläsarna på kursen var dessutom väldigt kunniga och kompetenta och bra på att förmedla informationen på ett tydligt och lättillgängligt sätt.

På vilka sätt tror du att du kommer att ha nytta av kursens innehåll i ditt arbete med patent?

Kunskapen jag fått i denna kurs ger mig en bra bas och grundkännedom om IP. Det ger mig, som har liten bakgrund inom IP, ett något större förtroende för min egen kunskap och det jag jobbar med och jag kommer definitivt att delta i fler moduler framöver.

Vilka fördelar och nackdelar ser du med att IP-akademins Grundkurs i patent är indelad i sju moduler?

Jag ser enbart fördelar med detta. Man får en större möjlighet att skräddarsy sin Grundkurs och fokusera enbart på det man känner att man har ett behov eller intresse av. En uppdelning i olika moduler gör också att man kan göra en större djupdykning inom olika områden av IP, som man kanske inte haft möjlighet att göra på bara ett enda kurstillfälle.

Du sa att du tänker delta i fler av Grundkursens moduler, hur tänker du kring det?

Eftersom jag inte har någon större kunskap inom IP, har jag ett behov att bredda min kompetens och kunskap inom området. Efter att ha gått modul 1, känner jag att jag har fått en bra grund att bygga vidare på och då modul 1 höll en mycket bra kvalité, med kompetenta och kunniga föreläsare, ser jag all anledning att fortsätta bygga vidare på min kunskap inom IP med hjälp av IP Akademin.