• Aktuellt

Grundkursen är anpassad till att fylla många olika behov

Rut Herbjørnsen, kursansvarig på IP-akademin, berättar om Grundkursen i patent och varför den är ett nödvändigt inslag i branschen.

Varför behövs det en grundkurs i patent på IP-akademin?

Jag tycker det är viktigt att det finns ett kursprogram för nyanställda som inte jobbar på byråer eller industriavdelningar där det finns resurser att utbilda internt. Därför prioriterar IP-akademin att hålla grundutbildningar i patent och att utveckla programmet så att det ska passa branschens behov.

Hösten 2018 ändrade vi om en del bland de grundläggande patentkurserna och i den förändringen utvecklades Grundkursen som innehåller sju moduler. Berätta om tanken bakom det nya upplägget?

Vi såg att behoven var väldigt olika så att några elever inte hade behov för alla delar. Några har arbetat på PRV, andra kommer in med andra typer av förkunskaper som gör att vissa delar av kursen kanske känns överflödiga.  Därför valde vi att dela upp kursen i moduler baserat på innehåll så att man ska kunna välja att gå bara de delar som man känner att man behöver. Vissa av kurserna kan vara intressanta även för andra än patentingenjörer, t ex utvecklingschefer eller patentassistenter.

Grundkursen är som sagt indelad i sju moduler vilka mer eller mindre hänger samman med varandra. Kan du beskriva innehållet i de olika modulerna och på vilket sätt de hör ihop?

Modul 1 är en grundmodul som både beskriver immaterialrätt generellt, patentprocessen och även grundläggande om hur ett företag kan arbeta med patent, och vilken roll man har som patentombud.
Modul 2 handlar om patenterbarhet, främst enligt svensk och europeisk praxis.
Modul 3 lär ut hur en patentansökan ska vara utformad och hur patentprocessen ser ut. Man får även vara med som deltagare i processen från en patenterbar idé fram till patent, då man får testa att skriva patentkrav på en enkel uppfinning och även att bemöta ett föreläggande.
Modul 4 är en förkortad version av gamla kursen Patent Internationellt, med mer fokus på PCT och EPC, samt på regelverket kring prioritet, som är ganska komplicerat. En övning i hur man kan tänka kring patentskydd i andra länder ingår också.
Modul 5 motsvarar den gamla kursen Att skriva patentkrav. Här jobbar vi med engelskspråkiga övningar i kravskrivning.
Modul 6 och 7 handlar om vad som kan hända efter beviljande, där modul 6 tar för sig invändningar och domstolsprocesser mer övergripande medan modul 7 går på djupet om invändningar i EPO.  I modul 6 ingår även ett besök hos Patent- och marknadsdomstolen.

Mer information om innehåll och vilka förkunskaper som krävs finns under menyn utbildningar.