• Aktuellt

Läs vad Linda Melin Granberg tycker om att föreläsa på IP-akademin

Vi bad en av våra uppskattade föreläsare Linda Melin Granberg från Megra IPR att berätta lite om hur det är att föreläsa hos IP Akademin.

Linda Melin Granberg är aktuell med kursen Opposition and oral proceedings in the EPO som blandar teori med praktiska övningar och tar bland annat upp de procedurändringar som EPO genomfört. De är viktiga att ta hänsyn till när man lägger upp sitt strategiska arbete med EPO.

I februari är det dags för dig att föreläsa hos IP-akademin, vad är det du ska prata om?

Jag kommer föreläsa på kursen Opposition and oral proceedings in the EPO i mitten på februari, tillsammans med Maria Börlin.

Kursen handlar om hur man kan utarbeta och driva invändningar vid EPO, samt hur man kan försvara sig om man får en invändning mot sitt eget patent. Utöver att vi kommer gå igenom regelverket kommer vi även prata om lämpliga strategier och vilka fallgropar som man ska undvika. Det blir både teori och praktiska övningar.

Vilka är det som borde komma och lyssna på dig?

Kursen vänder sig till patentombud som har åtminstone grundläggande kunskaper om den europeiska patentkonventionen (EPC), inklusive invändningsförfarandet, och som har ett intresse av att förbättra sina kunskaper avseende invändningar och muntliga förhandlingar.  Det kan vara patentombud antingen från en patentbyrå eller från en patentavdelning inom industrin.

På vilka/et sätt är det aktuellt idag?

Invändningar är exempelvis ett viktigt verktyg för tredje man att möjliggöra handlingsfrihet om en konkurrent patenterar någon del av befintlig verksamhet eller någon verksamhet som man eventuellt tänker sig ha i framtiden. För patentinnehavaren är det viktigt att se till att bibehålla sina beviljade patent för att ha möjlighet att förhindra tredje man att lansera konkurrerande produkter eller förfaranden utan medgivande från patentinnehavaren. Därmed behöver patentinnehavaren också kunna försvara sina rättigheter under ett invändningsförfarande.

Om du försöker sia om vad som händer framöver, vad ser du för trender eller viktiga frågor?

EPO har de senaste åren arbetat aktivt för att effektivisera och reducera handläggningstiden av invändningar, och därmed infört nya rutiner som ställer mycket högre krav på parterna i ett invändningsförfarande. Exempelvis har EPO skärpt kravet på att man ska presentera sitt fullständiga case redan från början, och att kallelsen till muntlig förhandling kommer mycket snabbare än tidigare. Detta gör att man numera behöver ha en delvis annorlunda strategi än vad man kunde ha för några år sedan, och att eventuella initiala misstag kan ha en avgörande effekt på utgången av förfarandet. Dessutom har förfarandet i första instans idag en mycket större betydelse för vilka möjligheter som finns under ett eventuellt överklagande. Det är min uppfattning att dessa nya rutiner är här för att stanna, och att EPO kanske till och med i framtiden blir ännu lite striktare med att se till att de efterlevs i varje steg.

Hur är dina tankar kring att föreläsa hos IP-akademin?

Jag har utbildat i olika sammanhang i mer än 20 år och tycker alltid att det är lika roligt. Hos IP-akademin får jag chansen att föreläsa för folk som redan har en viss kunskap om patent och som ofta har ett kritiskt tankesätt. Det ställer större krav på mig som föreläsare, men gör det på samma gång också mer motiverande.

Det ger mig också ett naturligt incitament att hålla mina egna kunskaper aktuella, något som jag personligen har nytta av i det vardagliga arbetet som patentkonsult.

Det är alltid givande att föreläsa hos IP-akademin, framför allt eftersom man får en chans att träffa folk från patentbranschen. Det brukar alltid komma upp frågeställningar som man kanske inte får chansen att höra under det vardagliga arbetet. Det är också roligt att se hur folk utvecklas över tid, något som jag har fått förmånen att se eftersom jag föreläst under många år.

Läs mer om

Våra intervjuer

Här kan du läsa våra intervjuer med intressanta personer från branschen.

Läs mer...