C-delen


C-delen testar kandidaternas förmåga att skriva en invändning som tillfredställer EPO:s strikta krav på sådana. Här krävs en god kännedom om problem-lösning-metoden.

Max antal poäng är 100 och för godkänt resultat krävs minst 50 poäng.

IP-akademin erbjuder en 4-dagars metodikkurs för C-delen, där möjligheter att få kommentarer på en övningstenta ingår.

Vi rekommenderar även epi tutorials som
ger fler chanser att få kommentarer på sina övningstentor.