• Aktuellt

Flera av höstens kurser på engelska

Hösten startar i mitten av september med en ny omgång av Grundkursen - Patent fundamentals som kommer att hållas på engelska i höst. Den 14-15 september hålls Module 1 – Introduction to Patents and other IPR och den 16 september Module 2 – Patentability. Den 6-7 oktober fortsätter vi med Module 3 – Patent application/claims och den 26-27 oktober är det dags för Module 4 – Patent internationally. Hösten avslutas med Module 5 – Claims and response to office actions den 30 november och den 1 december samt Module 6 - Post-grant and court procedures den 2 december.


Den 21-22 september kommer Åsa Gustafson och Susanne Permerius Persson tillbaka för att hålla i kursen Patentadministration Grundkurs. Vill ni veta mer om Åsa och Susanne så kan ni läsa en intervju med dem här.

Den nya kursen Preparing for the pre-exam legal part ges i två block den 28-30 september och den 12-14 oktober och är tillsammans med Claim analysis den 19-21 oktober särskilt lämplig för dig som vill förbereda dig inför EQE pre-exam 2022. Båda kurserna kommer att hållas på engelska.

Petter Rindforth kommer att återigen hålla i de två grundkurserna Administration av varumärken den 23 september och Administration av design/mönster den 5 oktober.

I november har vi tre seminarier. Den första är vårt återkommande seminarium Rätten till uppfinningar den 9 november med advokater Malin Malm Waerme och Wendela Hårdemark.

Den 16 november är det åter dags för seminariet Företagshemligheter som tar upp vad som är en företagshemlighet i lagens mening och hur man skyddar och förhindrar intrång i sina företagshemligheter.

Den 23 november är det dags igen för Åsa Gustafson och Rut Herbjørnsen att hålla i det populära halvdagsseminariet Formalities of opposition and appeal in the EPO som vänder sig till patentassistenter som vill lära sig mer i det här ämnet.

De två halvdagsseminarier om hur uppfinningshöjd bedöms i USA respektive i EPO Non-obviousness in US practice och Inventive step in the EPO kommer att ges först i januari 2022. Gabriela Tomescu kommer att hålla i det om USA och Rut Herbjørnsen i det om EPO.

Håll gärna utkik efter våra kursutskick för mer info om kurserna samt information om nya kurser och seminarier.

Om Corona
Vårens kurser och seminarier har alla varit på distans. I höst hoppas vi kunna hålla fler kurser på plats igen. Det kommer även i höst att gå att följa de flesta av våra kurser och seminarier på distans.

Vi följer hela tiden myndigheternas råd och restriktioner. Under senaste året har vi haft många möjligheter att testa och utveckla våra distanskurser, som fått nöjda deltagare. Läs mer om vår distanslösning här.

Vi hoppas att vi snart kan börja träffas igen!

Med vänliga hälsningar,

Rut och Elsa
Får du bara våra nyhetsbrev men vill ha våra kursutskick också? Klicka här för att registrera dig.