• Aktuellt

Höstens kurser och seminarier

Det är bara april, men vi har planerna klara för höstens kurser.
I början av september planeras ett seminarium om det nya enhetspatentet och den enhetliga patentdomstolen. Tomas Eriksson och Anders Hansson från Kransell & Wennborg förklara hur det kommer att fungera och vad man bör göra med befintliga och framtida EP-patent. Fredrik Egrelius bidrar med ett industriperspektiv.

Höstens kurser börjar i mitten av september med Grundkursen - Patent fundamentals som kommer att hållas på engelska i höst.
Module 1 – Introduction to Patents and other IPR , den 13-14 september. 
Module 2 – Patentability, Den 15 september.
Module 3 – Patent application/claims och den 5-6 oktober.
Module 4 – Patent internationally, den 25-26 oktober.
Module 5 – Claims and response to office actions den 29-30 november.
Module 6 - Post-grant and court procedures den 1 december.

Vi erbjuder också förberedande kurser för den nya europeiska diplomeringen för patentassistenter, EPAC. PCT avancerad kurs hålls redan i maj. EPC för patentadministratörer den 11-13 oktober och den 10 november. Fyra dagar samt en hemuppgift mellan den tredje och fjärde kursdagen.
Claim analysisden 18-20 oktober, för dig som vill förbereda dig inför EQE pre-exam 2023. kursen kommer att hållas på engelska.

Petter Rindforth kommer att återigen hålla i de två grundkurserna:
Administration av varumärken den 22 september och
Administration av design/mönster den 4 oktober. 

Nya enhetspatentet och den enhetliga patentdomstolen den 6 september.
I november kommer vi att hålla tre seminarier:
Rätten till uppfinningar den 8 november med advokater Malin Malm Waerme och Wendela Hårdemark.
Företagshemligheter , den 15 november som tar upp vad som är en företagshemlighet i lagens mening och hur man skyddar och förhindrar intrång i sina företagshemligheter.
Formalities of opposition and appeal in the EPO, den 22 november är det dags igen för Åsa Gustafson och Rut Herbjørnsen att hålla i det populära halvdagsseminariet  som vänder sig till patentassistenter som vill lära sig mer i det här ämnet.


Håll gärna utkik efter våra kursutskick för mer info om kurserna samt information om nya kurser och seminarier. 

Om Corona
Vårens kurser och seminarier har deltagarna varit båda på plats och på distans. I höst kommer vi fortfarande att erbjuda alla kurser på distans, men vi hoppas att fler kommer att delta på plats.

Vi hoppas att vi snart kan börja träffas igen!

Med vänliga hälsningar,
Rut och Adrian
 
Får du bara våra nyhetsbrev men vill ha våra kursutskick också? Klicka här för att registrera dig.