• Aktuellt

Tips & råd till dig som ska ta EQE

European Qualifying Examination anordnas en gång per år och är utformad för att testa att kandidater är lämpliga att få representera klienter gentemot EPO.

Tentan förutsätter god kännedom om EPC, PCT, rättspraxis inom EPO samt viss kunskap om regelverken i EPO:s medlemsstater. Dessutom testas färdigheter i vanliga arbetsuppgifter, såsom utformning av patentkrav, svaromål och invändningar.

Alla tidigare tentauppgifter med kommentarer och exempelsvar hittar
du här.

Här hittar du en länk till sidan "Training for the European qualifying examination". På denna sida hittar du bland annat allmän information
och länk till anmälningsformulär.

European Patent Institute (epi) anordnar varje år "tutorials" där kandidater kan få göra provtentor och få kommentarer från en erfaren handledare. Om man är registrerad som "epi Student" får man rabatt på dessa. Läs mer om det här.

För fler tips och råd, klicka på länkarna nedan.