Pre-exam


Pre-exam består av två delar – Legal questions och Claim analysis

Legal questions innehåller frågor av juridisk
art om EPC och PCT. Claim analysis testar kandi-daternas förmåga att tolka patentkrav med avseende på patenterbarhetskriterierna samt andra aspekter, såsom tillåtna/otillåtna ändringar.

Max antal poäng är 100 och för godkänt resultat krävs minst 70 poäng.

IP-akademin erbjuder tre förberedande kurser inför pre-exam:

För "legal questions" rekommenderar vi EPC avancerad kurs och PCT avancerad kurs. EPC avancerad kurs omfattar totalt tolv dagar över cirka fyra månader och ger detaljerade kunskaper om alla juridiska och formella aspekter vid EPC. Föreläsare är kvalificerade europapatentombud som även är erfarna föredragshållare. PCT avancerad kurs omfattar två dagar och ger en översikt över PCT-systemet. Föreläser gör medarbetare från WIPO.

För "claim analysis" rekommenderar vi kursen Kravanalys som omfattar tre dagars föreläsningar och praktiska övningar i de frågeställningar som är aktuella för denna
del av tentan.

EPO har en online-kurs som startar varje höst, där deltagarna får tillgång till artiklar, övnings-uppgifter och webbinarier om alla delar av Pre-exam. Dessutom finns ett forum för frågor och diskussion.

EPO:s onlinekurser hittar du här.