D-delen


D-delen består av två delar – D1 och D2

D1 omfattar ett antal kortare, komplexa frågor som ska besvaras med hänvisningar till stöd i EPC och andra delar av regelverket.

D2 omfattar ett fiktivt brev från en klient, där man förväntas analysera klientens situation och ge råd om hur klienten bör agera för att säkra sina rättigheter och minimera riskerna med andras patent.

Max antal poäng på D1 är 40 och max antal poäng på D2 är 60. För godkänt resultat krävs minst 50 poäng sammantaget. Läs mer här.

På sidan Training for the European qualifying examination kan du prenumerera på övningsfrågor som skickas till dig via email och där du får svaren efter några dagar. Se Coffee-break questions och Daily D questions.

Vi rekommenderar även epi tutorials som
ger fler chanser att få kommentarer på sina övningstentor.