A- och B-delen


A-delen testar kandidaternas förmåga att skriva en uppsättning patentkrav och inledningen till en patentansökan. B-delen testar kandidaternas förmåga att besvara ett föreläggande och göra behövliga (och tillåtna) ändringar i patentkrav.

Båda delarna kräver att man inte bara kan göra korrekta analyser och bedömningar, utan även presentera sitt svar på det sätt som EPO förväntar sig av en patentansökan, respektive ett svaromål. God kännedom om problem-lösning-metoden är en förutsättning.

Bästa sättet att förbereda sig är att lära sig en metodik, och sedan göra gamla tentor. Allra bäst är det om man kan få kommentarer på sina alster.

Från och med 2017 finns det bara en A-del respektive en B-del. Tidigare har dessa deltentor varit indelade i kemi respektive el/mekanik.

Max antal poäng för varje del är 100 och för godkänt resultat krävs minst 50 poäng.

IP-akademin erbjuder metodikkurser för A- och B-delen där möjlighet att få kommentarer på en övningstenta ingår. Du kan läsa mer om A-delen här och om B-delen här.   

Vi rekommenderar även epi tutorials som
ger fler chanser att få kommentarer på sina övningstentor.