• Aktuellt

Referenser

IP-akademins kurser har ett relevant innehåll med en bra balans mellan föreläsningar och övningar.
Kursen Metodik för C-delen gav mig flera praktiska tips på hur man ska angripa tentan och en bättre förståelse för hur jag skulle strukturera och fokusera mina egna förberedelser inför tentan.
Kravanalys var den bästa kursen jag deltagit på hittills. Ofta finns något pass man skulle vilja byta ut, men i denna kurs kändes allt relevant.
Föreläsarna på IP-akademins kurser kommer från några av de mest intressanta byråerna i Sverige. Det har varit både inspirerade och lärorikt för mig att delta i deras föreläsning.
IP-akademins kurser är ett utmärkt tillfälle att tillägna sig relevanta kunskaper inom IP-området och samtidigt utbyta erfarenheter med kollegor inom branschen.
Administration av varumärken är en mycket bra kurs som helhet som det inte skadar att repetera då & då. Komplext ämne!