• Aktuellt


EPAC – EPO:s certifiering av patentadministratörer

Den första EPAC-examinationen kommer att hållas 12 december 2022, samma online-verktyg som EQE. Tentan har två delar: del 1 med flervalsfrågor mellan kl 10 och kl 11 och del 2 med öppna frågor mellan kl 14 och kl 16. Kostnaden är 400 Euro. Del 2 görs tillgänglig om man klarar del 1.

Anmälan kan göras från 5 september till 30 september.

En provtenta, i samma online-verktyg, kommer att hållas 21 november under realistiska förhållanden, endast för anmälda kandidater. Frågorna och svaren kommer att publiceras nästa dag.

Innan september månad kommer några av frågorna från provtentan att läggas ut på EPAC-hemsidan.

För mer info, och länkar till anmälan och EPA:s kursmaterial, se denna länk:

EPO - European patent administration certification