• Aktuellt

Höstens kurser och seminarier

Det är april och vi börjar planera för hösten som vanligt, men innan dess ska vi ta en titt på vårens kurser. Covid är över och vi är glada att kunna ha deltagare på plats.

           A review of the PCT system and of the administration of PCT cases at an advanced level            En inblick i hur en patentansökan ska utformas och vad man ska tänka på när man formulerar patentkrav. Kursen är upplagd kring praktiska övningar på engelska.             Kurs i designrättens grunder med en praktisk genomgång av en designansökan. 


Höstens kurser börjar i slutet av augusti:          EPO:s tenta för certifiering för patentadministratörer – (EPAC) kommer att anordnas för andra gången den 12 oktober 2023.
IP-akademin planerar en förberedande kurs som kommer att gå över fyra heldagar i september. Exakta datum meddelas senare. Målgruppen är erfarna patentassistenter och kursen tar upp viktiga delar av regelverken i EPC och PCT, samt hur man ska använda det digitala tentaverktyget och hur svaren ska presenteras.

Grundkursen - Patent fundamentals som kommer att hållas på engelska.  
  • Claim analysisden 17-19 oktober, för dig som vill förbereda dig inför EQE pre-exam 2023. kursen kommer att hållas på engelska.
           Petter Rindforth kommer att återigen hålla i de två kurser:            En kurs med fokus på bland annat hur varumärken kan vara utformade, skyddsformer, olika  myndigheter som erbjuder varumärkesregistrering, klassningsreglerna samt hur man beskriver varor och tjänster.            En global resa med dina 7 sinnen via världens viktigaste registreringssystem.


I november kommer vi att hålla två seminarier men vi inte har bekräftade datum ännu
  • Rätten till uppfinningar med advokater Malin Malm Waerme och Wendela Hårdemark.
  • Företagshemligheter ,   som tar upp vad som är en företagshemlighet i lagens mening och hur man skyddar och förhindrar intrång i sina företagshemligheter.


Håll gärna utkik efter våra kursutskick för mer info om kurserna samt information om nya kurser och seminarier. 

Om Corona
Vårens kurser och seminarier har deltagarna varit båda på plats och på distans. I höst kommer vi fortfarande att erbjuda alla kurser på distans, men vi hoppas att fler kommer att delta på plats.

Vi hoppas att vi snart kan börja träffas igen!

Med vänliga hälsningar,
Rut och Adrian
 
Får du bara våra nyhetsbrev men vill ha våra kursutskick också? Klicka här för att registrera dig.

Här ligger Theo i sin favoritstol på kontoret, som är en gammal biostol.